Brabant wacht sloop van bijna 10.000 boerderijen - Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenAchtergrond

Brabant wacht sloop van bijna 10.000 boerderijen

Ruim 6 miljoen vierkante meter staloppervlak komt de komende jaren leeg te staan in Noord-Brabant en zal moeten worden gesloopt. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoekbureau Alterra. Het Brabantse provinciebestuur biedt vrijdag een plan van aanpak aan Provinciale Staten.

Over vijftien jaar staat naar verwachting een op de drie à vier boerderijen in Brabant leeg. Nu al kampt de provincie met een leegstand van 4.5000 locaties, goed voor 3,7 miljoen vierkante meter staloppervlakte. Naar verwachting komen daar de komende jaren nog 5.000 locaties bij, ofwel 8,6 miljoen vierkante meter aan agrarische bedrijfsgebouwen. Hiervan zal voor een beperkt deel een andere bestemming kunnen worden gevonden. Het overgrote deel (6,2 miljoen vierkante meter) zal blijven leegstaan en moet worden gesloopt. Dat verwachten de onderzoekers van Alterra.

Geen generiek sloopbeleid

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën: “Dit is meer dan we hadden verwacht. In een eerste indicatie die we dit voorjaar naar buiten brachten, was de sloopopgave lager. Deze problematiek vraagt om een goed en deugdelijk ruimtelijk ordeningsbeleid van met name de gemeenten. Welke gebouwen kunnen worden herbestemd en welke niet? Het is aan de gemeenten. De provincie zal hen faciliteren”. De provincie wil €4,5 miljoen uittrekken voor een gemeentelijke ruimte voor ruimteregeling. Van Merrienboer benadrukt niet met een generiek sloopbeleid te komen. Maatwerk in de gemeenten moet de oplossing bieden.

Boerinnen cruciaal

De provincie start samen met ZLTO een proefproject op voor varkensboeren die geen toekomstperspectief hebben. Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur: “We verwachten dat meer dan de helft van de varkenshouders niet verder kan met zijn huidige bedrijf. ZLTO selecteert tien tot twintig boeren voor de pilot. We zullen één voor één met hen bespreken wat voor mogelijkheden er nog wel zijn. Denk aan omschakeling naar een productie voor een nichemarkt, neventak, keten, export of bedrijfsbeëindiging. We hebben overigens gemerkt dat de boerin cruciaal is in het transformeren van de bedrijfsvoering. Zij is vaak degene die weer toekomst vindt voor het bedrijf, door de bedrijfsvoering aan te passen.”

Stalderen

Een andere manier om de sloop van leegstaande stallen te bekostigen, is het stalderen. Dit is een ‘inruilregeling’ voor staloppervlakte. Spierings wil met de regeling stoppende bedrijven koppelen aan blijvers. Het houdt in dat boeren die hun stal willen vergroten, de sloop van een leegstaande stal in de buurt (deels) moeten bekostigen. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien, moet dit najaar duidelijk worden.

Beheer
WP Admin