Home

Achtergrond 20 reacties

Boer weet definitief aantal fosfaatrechten op 1 januari 2018

Staatssecretaris Martijn van Dam schreef deze week maar liefst 83 pagina's met antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de fosfaatrechten. Een greep uit deze tekst.

Melkveehouders krijgen pas op 1 januari 2018 te horen hoeveel fosfaatrechten ze definitief krijgen. De generieke korting zit hierin verwerkt. Eerder fosfaatrechten toekennen mag niet, vanwege de voorwaarden voor staatssteun. Melkveehouders kunnen voor die tijd al wel op een sigarendoos een berekening maken. De fosfaatreferentie kan worden berekend op basis van de veestapel van 2 juli 2015 (de peildatum) die al aan de melkveehouders is gecommuniceerd, en de forfaitaire excretienormen.

Op 1 juli 2017 zal staatssecretaris Martijn van Dam de generieke korting bekendmaken. In de tussentijd zijn er geen wettelijke begrenzingen aan het aantal koeien op het bedrijf. Ook geldt dat melkveehouders nog niet op 1 januari 2018 aan het aantal toebedeelde fosfaatrechten hoeven te voldoen. De fosfaatrechten werken op basis van de gemiddelde fosfaatproductie per jaar. Bedrijven hebben dus tot 1 januari 2019 om te voldoen aan het aantal fosfaatrechten. De eerste controle hierop is in 2019.

Crisisgeld ook voor varkens

De €23 miljoen aan crisisgeld vanuit de EU wordt niet volledig aan de melkveehouderij besteed. Van Dam blijft bij zijn toezegging dat een deel van dit budget wordt besteed aan het Actieplan vitalisering varkenshouderij. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend. Van Dam zal hierover voor 30 november een besluit nemen.

Het grootste effect voor natuur en milieu van uitstel van het wetsvoorstel is volgens Van Dam dat de fosfaatproductie niet per 1 januari wordt teruggebracht naar het niveau van 2 juli 2015. Dat zou bij het eerdere voorstel wel het geval zijn. De fosfaatproductie van melkvee zal nu pas in de loop van 2017 dalen, afhankelijk van het pakket maatregelen voor fosfaatproductievermindering.

Rechten blijven verhandelbaar

Het niet verhandelbaar maken van fosfaatrechten om hiermee niet tegen het punt van ongeoorloofde staatssteun aan te lopen, is volgens Van Dam geen optie. Hij noemt het speculatief om te zeggen dat deze mogelijkheid het probleem van staatssteun ondervangt. Van Dam zegt dat het niet verhandelbaar maken van fosfaatrechten de melkveehouderij feitelijk bevriest op de situatie zoals deze op 2 juli 2015 was. “Ik acht een dergelijke situatie, gelet op de grote impact die dit zal hebben op de melkveehouderij (waarop bedrijven niet kunnen inspelen) en het feit dat een dergelijke ingreep voor de betrokken ondernemers volstrekt niet voorzienbaar was, onwenselijk en juridisch niet houdbaar”, aldus de staatssecretaris.

Knelgevallenregeling blijft beperkt

De staatssecretaris wil de knelgevallenregeling niet uitbreiden. Hij houdt voet bij stuk dat startende bedrijven geen onderdeel uitmaken van de knelgevallenregeling. Een inventarisatie maken van deze nieuw gestarte bedrijven heeft volgens hem dus geen zin. Uitbreiding van de knelgevallenregeling maakt de regeling volgens Van Dam juridisch kwetsbaarder, en maakt het risico op misbruik van de regeling groter. Dit zou tot gevolg hebben dat de fosfaatproductie nog verder stijgt.

Advies landsadvocaat blijft geheim

De Tweede Kamer krijgt van Van Dam geen inhoudelijke informatie over de gesprekken die in Brussel gaande zijn over de derogatie en het fosfaatrechtenstelsel. Ook krijgt de Kamer geen inzage in het advies van de landsadvocaat over het fosfaatrechtenstelsel, waar om was gevraagd. Van Dam wil het wetsvoorstel na de wijzigingen niet opnieuw voorleggen aan de Raad van State. Dat is volgens hem niet nodig, omdat de wet inhoudelijk nauwelijks verandert. De wijziging heeft alleen te maken met de inwerkingtreding van de wet.

Van Dam is in Brussel wel in gesprek over de punten van ongeoorloofde staatssteun. Er is nog geen definitieve goedkeuring dat het nieuwe voorstel voldoet, maar het nieuwe voorstel met de generieke korting voordat het stelsel wordt ingevoerd, is wel in overleg met Brussel ontstaan.

Laatste reacties

 • Klaasvaak

  Dus nog ruim een jaar onzekerheid.... hij kan toch creatief zijn en een 'conceptvoorstel' naar iedereen sturen....

  Kwaad, heel kwaad wordt je op die vent!

 • brutus71

  We zullen zien wat er van terecht komt, eerst zien dan geloven

 • Klaasvaak

  Trouwens, WIE maakt de korting bekend?

 • Achterland

  Van dam is dan allang weg.

 • Klaasvaak

  Dan moeten de (in)formatiegesprekken vlot verlopen. Zolang blijft hij in functie wat betreft lopende zaken.

 • frl

  net weer 2 vaarsen afgekalfd heerlijk lekker melken.

 • alco1

  Klaas. Liever een onzekerheid, dan een zekerheid wat totaal verkeert is.
  Laten we eerst maar even kijken wat de gesprekken over dierlijke organische bemesting naar evenwicht oplevert.

 • ricooo12

  wat een motivatie tot behoud van derogatie. op deze manier is de derogatie 2018 zeker weg. fosfaatrechten niet meer nodig.

 • daantje

  Fijn die onzekerheid hoe kun je hier toch mee werken

 • jeannettedekker1

  De wanhoop straalt eraf,niet meer serieus nemen!

 • rub2

  Ik ben tevreden met het aantal rechten van 2015....... wat een gezeur...... de gene die de stal nu nog vol zet is geen ondernemer, maar een zielig hoopje die verkeerd gegokt heeft, en het voor de rest verziekt!

 • Klaasvaak

  Alco, daar geef ik je volkomen gelijk in. Maar hier straalt geen inzet vanaf. Hij wasal niet meer geloofwaardig. Nu wil hij ook geen informatie delen. Het zegt genoeg. Hij maakt de sector kapot...

 • wmeulemanjr1

  Raar dat het allemaal geheimzinnig kan/mag en dat de hele melkveehouderij over 1 Kam word geschoren. Wel of geen mestplaatsing/overschot of geen mestoverschot/wel of geen grondgebondenheid......????........enz..enz...????

 • Peerke1

  Het wordt met de dag erger. Dat hij nu niet meer praat over wat er in Brussel gezegd wordt. Hoeveel Petten heeft deze Man eigenlijk op.

 • wmeulemanjr1

  Ontnemen van ondernemersvrijheid en pure vorm van dictatuur word over de landbouw heen gespuwd door zulks beleid

 • gvanlaar

  rub2 ik ben het gedeeltelijk met je eens! als een zogenaamde ondernemer geen grond heeft om de extra mest op te brengen dan moeten ze die keihard aanpakken!! zulke verzieken de boel en zadelen de rest van de sector op met een systeem dat niet gewenst is en kostprijs verhogend werkt! als een ondernemer WEL grond genoeg heeft voor extra koeien dan mag hij of zij die stal gewoon volzetten want dan doet die niet mee met het fosfaatoverschot!

 • 344412

  We kunnen derogatie nog redden door terug te gaan naar niveau 2/7/15, iedereen, vrij kleine investering met zeer hoog rendement!

 • wmeulemanjr1

  Wie kan er in de toekomst op deze wijze nog een melkveehouderij overnemen?

 • deB.


  Moet je ook niet willen voor je volgende generatie!

 • teunisenwilly1

  Ga naar bedrijfs specifieke derogatie grondmonsters, watermonster. Bemesten naar behoefte . Daar kun je mee naar Brussel dan is er geen enkel probleem.
  De minister kan daar mee aan komen. Maar het grote probleem is LTO en ambtenaren willen niet op hun bek gaan. Er word iedere keer over de sector gepraat alles word over een kamp gesmeerd. Maar de gene die voldoende grond hebben behoeven niet te lijden onder de intensieve die de stallen vol gepropt hebben. Die laarzen actie hadden die boeren zelf aan moeten trekken maar ze
  hebben robotten of Polen om hun koeien te melken. Geen zin om eigen voer te winnen. Alleen maar de grote Jan uit hangen. En dan maar roepen er kom geen genoeg geld van de belastingbetaler ze moesten zich schamen. Die grote groeiers het is hun eigen schuld. Dat belasting geld kan beter naar zorg daar is het beter besteed. Als aan die mestvergisters

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.