Home

Achtergrond 5 reacties

'Veel mensen moeten nog rekenen met mest'

Brussel is kritisch op een overschrijding van het Nederlandse fosfaatplafond, hield Koen Bolscher, bestuurder Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), een zaal vol jonge boeren voor in Didam.

Fosfaat en mestverwerking is een onderwerp waar veel boeren mee worstelen. Het veroorzaakt veel onzekerheid en de regels zijn complex geworden. Dat bleek ook afgelopen dinsdag op een bijeenkomst van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Bijna honderd jonge boeren uit de Achterhoek en Liemers waren aanwezig in Didam. Volgens Koen Bolscher, melkveehouder en bestuurder van het NAJK, moeten veel boeren nog rekenen wat de gevolgen zijn van het mestbeleid op hun bedrijf. "Op 15 mei zet je dit jaar de maximale fosfaatproductie vast voor je melkvee", aldus Bolscher. Hij verwees naar de zogenoemde AMvB grondgebonden groei, die vanaf 1 januari 2016 van kracht is. "Een juridisch gedrocht", volgens Bolscher die namens de NAJK in de regiegroep zit, die met Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken overlegt over invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Inhoudelijk liet de jonge bestuurder niets los over de besprekingen.

'Geen enkele twijfel over plafondoverschrijding'

Wel sprak hij de verwachting uit dat er voor 1 januari 2017 geen handhaafbare regels zijn voor fosfaatrechten. Het vastleggen van de regels is 'juridisch zeer lastig', volgens Bolscher. Dat neemt niet weg dat de NAJK zo snel mogelijk terug wil naar een situatie waarin het fosfaatplafond van melkvee en het landelijk plafond niet meer worden overschreden. Volgens hem is er geen enkele twijfel over dat het plafond nu is overschreden en dat Nederland door Brussel aan de afspraken wordt gehouden.

Het systeem met een fosfaatplafond is een bewuste keuze van Brussel, volgens Bolscher. "Fransen en Italianen gaan de straat op en pleiten voor een productiebeperking van melk, dat zijn landen die moeten stemmen als Nederland een nieuwe derogatie moet krijgen", aldus Bolscher. "Het gaat in Brussel niet alleen om argumenten, maar het is ook een politiek verhaal."

Bolscher wees ook op het belang van derogatie en de vergroeningsvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Sommigen gaven aan dat je misschien wel beter af bent zonder derogatie, met een dwingende eis voor de minimale hoeveelheid grasland. "Binnen het GLB hebben we ook te maken met de eis om blijvend grasland in stand te houden, ook zonder derogatie kunnen we niet zomaar meer grasland scheuren dan nu."

Voordeel behalen met KringloopWijzer

Johan Temmink, specialist mest en mineralen van ForFarmers, liet zien op welke manieren voordeel is te behalen, door gebruik te maken van de KringloopWijzer. Door een efficiënte benutting van fosfor in het voer, minder jongvee per melkkoe en een hogere melkproductie kan de verhouding kilo's melk ten opzichte van kilo's fosfaat verbeteren. Voor een bedrijf van 100 koeien waar de melk-fosfaat verhouding stijgt van 185 naar 210, kan dat een voordeel opleveren van bijna €14.000 volgens Temmink.

Joachim Tuenter, vergunningspecialist van Geling Advies, trapte de avond af met een kijkje in de lange weg naar vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties. Daarbij is het eerst al zaak voor initiatieven om goed in beeld te brengen wat eigenlijk de bedoeling is. Vervolgens begint een lange weg om de vereiste vergunning te krijgen. "De overheid van informatie voorzien is inmiddels een flinke puzzel geworden, terwijl het juist allemaal makkelijker zou worden", aldus Tuenter. "Elk initiatief voor mestverwerking moet langs minimaal vier instanties en minstens zoveel ambtenaren."

Lees alles over mest in het dossier.
Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  "Inhoudelijk liet de jonge bestuurder niets los" over de besprekingen met "van dam"

  Geheimzinnigheid troef /is't niet?

 • edke

  wmeulemanjr1, dat is altijd zo, ze zitten der meer voor eigen belang dan voor de boeren, ze noemen dat toch ook niet voor niets vriendjespolitiek, maar dat is niet alleen t NAJK , LTO is t zelfde, werken voor de overheid en zitten er niet voor het belang van de boeren

 • vandenbrand

  een juridisch gedrocht, de fransen en Italianen gaan de straat op( de fransen krijgen elke keer weer geld van hun regering, en de Italianen hebben de geldzak van de kwijtgescholden superheffing waarschijnlijk nog niet leeg ?) ,dat zijn landen die ook moeten stemmen voor derogatie. dan maar geen derogatie en de nl boeren ook maar de straat op!!

 • Peerke1

  Inderdaad deze rechten zijn met de beste wil van de wereld onmogelijk, eerlijk te verdelen. Het beste is ze niet invoeren en dan maar geen derogatie. Maak liever gebruik van het recht om te staken.

 • Zandboertje

  Nou, dan ga je dat dat toch ook lekker ongeorganisseerd voor een prikkie doen.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.