Home

Achtergrond

Trends 2016: Banken financieren minder afslossingsvrij

Boeren gaan vaker gebruikmaken van lease, verwacht Lubbert van Dellen, directeur Food & Agri bij Accon AVM.

Banken financieren steeds minder aflossingsvrij, dus boeren maken vaker gebruik van voorfinanciering door toeleveranciers en familieleningen, aldus Lubbert van Dellen, regio­directeur Friesland en directeur Food & Agri bij Accon AVM.

Banken spreken over toenemende Europese regelgeving. Wat voor gevolgen kan veranderde regelgeving hebben?

“Er wordt minder aflossingsvrij gefinancierd. Regelgeving dwingt banken zich te vergewissen van het vermogen van bedrijven om niet alleen rente terug te betalen, maar ook te kunnen aflossen en investeren. In het mkb zien we al geruime tijd dat financieringen worden verstrekt tot een omvang van twee tot vijf keer de winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en incidentele lasten (ebitda). In de melkveehouderij en akkerbouw zijn financieringen van tien keer de ebitda niet ongebruikelijk. Deze bedrijven kunnen aan renteverplichtingen voldoen, hebben een sterk onderpand, maar lossen beperkt af.”

Melkveebedrijven komen toch zelden in financiële problemen?

“Sinds 6 maanden zien we melkveebedrijven in bijzonder beheer opduiken. Ik denk dat het percentage is gestegen van 1 naar 2 tot 4; oftewel van 150 naar 300 tot 600 bedrijven. Van de melkveehouderijen die in bijzonder beheer zijn geplaatst, heeft het grootste aantal een stal gebouwd en gefinancierd die niet vol staat en mogelijk niet vol zal komen. Voor het eerst zien we bedrijven die ook bij beperkte liquiditeitsproblemen in bijzonder beheer geplaatst worden, omdat banken vraagtekens zetten bij de maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering. Ze zijn bezorgd over het mestdossier.”

Hoe kunnen agrarische bedrijven de kans vergroten dat hun kredietaanvraag wordt goedgekeurd?

“Het is voor ondernemers toenemend van belang incidentele lasten en stille reserves goed in beeld te brengen en een goed rendement ook goed te presenteren. Financiers willen een heldere visie bij de ondernemer waarnemen, niet meer zelf het bedrijfsplan schrijven. Vroeger speelde de persoonlijke indruk van de klantmanager een grote rol, nu harde cijfers.”

Lubbert van Dellen: 'Het is voor ondernemers van toenemend belang incidentele lasten en stille reserves goed in beeld te brengen.'<br />Foto: Mark Pasveer
Lubbert van Dellen: 'Het is voor ondernemers van toenemend belang incidentele lasten en stille reserves goed in beeld te brengen.'
Foto: Mark Pasveer

Maken boeren meer gebruik van andere financieringsvormen?

“Voor de financiering van machines en inventaris wordt steeds meer gebruikgemaakt van lease. Daarnaast zie ik dat toeleveranciers van veehouders en akkerbouwers steeds vaker met een oogstkrediet de teeltkosten in de zomer voorfinancieren. Bij voerbedrijven wordt al langer voorgefinancierd. Bij leveranciers van kunstmest en gewasbescherming komt dat nu ook meer voor.”

Banken spreken zelf ook over het stapelen van financieringen.

“We zien steeds meer verschillende financiers. Steeds vaker brengt familie spaargeld in dat op een rekening toch niet rendeert. Betaalmomenten worden in meer gevallen gelinkt aan het moment dat geld binnenkomt, zoals de betalingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de nabetaling van de zuivelfabriek of de slotbetaling van de aardappelcoöperatie.”

 

Lees meer Trends 2016 in Boerderij nr. 18 van 26 januari 2016

Of registreer je om te kunnen reageren.