Home

Achtergrond

Stichting voor compensatie gaswinning

De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer gaat een stichting oprichten die een einde moet maken aan de gedoogplicht in de mijnwet. De gaswinning in Groningen heeft wel degelijk gevolgen voor grondeigenaren, aldus verenigingslid Albrechtus Tebbens Torringa. 'We willen een redelijke vergoeding voor het grondgebruik.'

Albrechtus Tebbens Torringa is akkerbouwer en makelaar in het Groningse Zuurdijk. Als lid van de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer, weigert Tebbens Torringa zich neer te leggen bij de gelatenheid waarmee veel Groningers de aardbevingen accepteren. "De gaskraan wordt teruggedraaid, maar blijft wel open staan."

De vereniging wil een stichting oprichten die zich gaat inzetten voor aanpassing van de mijnwet. Tebbens Torringa zal voorzitter van de stichting worden. In de mijnwet is een gedoogplicht voor delfstoffenwinning opgenomen. Deze gedoogplicht voorkomt dat de staat hoeft te betalen voor gebruik van de ondergrond.

Waarom is de gedoogplicht volgens jullie onrechtvaardig?

"We komen op tegen de gedoogplicht, omdat deze is gebaseerd op het uitgangspunt dat delfstoffenwinning zo diep in de ondergrond plaatsvindt, dat niet of nauwelijks schades zijn te verwachten. De gedoogplicht is opgenomen in de mijnwet van 2003, die een wet van Napoleon uit 1810 verving. Sinds 2012 is duidelijk dat de gaswinning wel degelijk tot schades lijkt. Niet alleen aan woonhuizen, maar ook op boerenbedrijven."

Hoe ziet de wereld er na het verdwijnen van de gedoogplicht uit?

"De overheid wordt dan, net als bij de aanleg van hoogspanningsleidingen, verplicht te onderhandelen met grondeigenaren over compensatie. Wat ons betreft worden we met terugwerkende kracht vergoed voor wat in feite neerkomt op het aantasten van ons eigendomsrecht."

Albrechtus Tebbens Torringa is akkerbouwer en makelaar in het Groningse Zuurdijk.
Albrechtus Tebbens Torringa is akkerbouwer en makelaar in het Groningse Zuurdijk.

 

Hoe schat u de kansen in?

"Volgens mij is duidelijk dat de gaswinning wel degelijk bovengronds gevolgen heeft. Ik vind het ook hoopgevend dat de directeur van de NAM bij een nieuwjaarstoespraak ongevraagd heeft gezegd dat wel meer geld van de gaswinning in het Noorden zou mogen blijven. Groningers laten het maar gebeuren, maar als je niets vraagt, krijg je ook niets."

Hoe gaat u de gedoogplicht aanvechten?

"In eerste instantie treden we in mondeling overleg met het ministerie van Economische Zaken. Ik vrees dat het niet veel oplevert, want het verdwijnen van de gedoogplicht kost de overheid geld. Als de overheid niet wil overgaan tot aanpassing van de mijnwet, stapt de stichting naar de rechter. Ik heb van onze juridische partner BoutOveres Advocaten begrepen dat een dergelijke procedure, inclusief de Hoge Raad, wel 5 jaar kan duren. Maar liever een vergoeding na 5 jaar dan nooit."

Hoeveel boeren heeft u nodig om de procedure financieel te kunnen dragen?

"Des te meer boeren zich melden, des te lager zijn de kosten. Ik denk dat we zeker een aantal duizenden hectares nodig hebben. Het idee is dat mensen die achter de zaak staan, lid worden van de vereniging en €10 per hectare bijdragen voor de procedure. Mogelijk moet wat worden bijgestort per fase - dat hangt af van het aantal deelnemers. Vooralsnog hebben zo'n 20 boeren zich gemeld maar ik verwacht dat de groep blijft groeien. Bij een informatieavond waren circa 100 grondeigenaren aanwezig en ik ga praten bij de landbouwverenigingen Oldambt, De Marne en het Hoge Land."

Of registreer je om te kunnen reageren.