Home

Achtergrond 1 reactie

Regeling ammoniakarme stal op de schop

De regeling voor innovatieve proefstallen met lagere uitstoot van ammoniak gaat op de schop. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) wil af van de exacte emissiefactoren in de regeling.

Zij overlegt met fabrikanten, veehouders en omgevingsdiensten over een nieuwe indeling van de proefstallen, waarbij meer rekening wordt gehouden met de onzekerheden in de ammoniakemissies.

Aanleiding voor de aanpassing van de regeling is een advies van augustus 2014 van het bureau Berenschot. Een deel van de adviezen is al door vorig staatssecretaris Wilma Mansveld uitgevoerd, onder andere door de aanpassing van het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij.

Regeling traag, inflexibel en onduidelijk

Al in 2008 was er discussie over de proefstalregeling, waarbij afwijkende emissiefactoren werden toegekend aan innovatieve stalsystemen. Kritiek was dat de regeling traag, inflexibel en onduidelijk was. In 2011 werd de beoordeling van de stallen en de certificering geprivatiseerd. De hoge kosten en de lange tijd die nodig was van een erkenning, was voor het bedrijfsleven een belemmering.

Die werd nog versterkt door de eenvoud waarmee concurrenten de concepten konden namaken. Concurrenten plukken zo de vruchten van de oorspronkelijke innovatieve investeerder. Dat werkt remmend op innovatie. Kamerlid Sharon Gesthuizen maakte minister Henk Kamp donderdag nog attent op dat probleem. Kamp zegt daar nog samen met Dijksma naar te willen kijken en er zo nodig actie op te ondernemen.

Overleg met andere EU-landen

Dijksma kondigt aan de Regeling Ammoniak en Veehouderij in 2016 verder uit te werken. Zij gaat ook overleggen met overheden in Denemarken, Duitsland en België om te zien of het mogelijk is op sommige terreinen samen op te trekken.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.