Home

Achtergrond 7 reacties

Miljarden beschikbaar voor groene energie

Het aandeel duurzame energie moet de komende vier jaar ruim verdriedubbelen. De overheid trekt miljarden uit. Hoe kunnen boeren ervan profiteren?

3% van de totale energieproductie in Nederland komt van de zon, wind of vergisting. Drie jaar terug was dat de helft minder. In 2020 moet dat aandeel 14% zijn, zoals vastgelegd in het Nationaal Energieakkoord 2013-2020. Dat betekent dat de komende jaren het aandeel hernieuwbare energie (opgewekt uit natuurlijke energiebronnen zoals zon, wind en biomassa) ruim moet verdriedubbelen. Een megaopgave.

Extra maatregelen zijn dus nodig, is de belangrijkste conclusie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015, gepresenteerd in december 2015. Met het huidige beleid zal in 2020 12,4% duurzame energie gerealiseerd worden, concludeert de energieverkenning. Volgens Europese rekenmodellen zou dit zelfs op 11,9% blijven steken.

Volgens LTO-beleidsmedewerker Harry Kager levert de landbouw een spectaculaire bijdrage: “Boeren zijn bij 45% van alle duurzame opgewekte energie in Nederland betrokken. Dat aandeel gaat de komende jaren alleen maar groeien.”

Extra maatregelen

Terwijl de NEV vrij positief is, scoort Nederland internationaal gezien slecht in duurzame energie. De Algemene Rekenkamer constateert dat het energiebeleid de afgelopen tien jaar weinig heeft opgeleverd voor het milieu en duurzaamheid.

Het is dus niet voor niets dat minister Henk Kamp van Economische Zaken in november 2015 extra maatregelen aankondigde, met als doel het aandeel hernieuwbare energie een boost te geven. Vergisting van mest voor de productie van groen gas, noemde hij als hét voorbeeld. Om boeren zover te krijgen om te investeren in monovergisters, heeft hij fors meer subsidiegeld gereserveerd en een innovatiefonds in het leven geroepen.

Acht miljard in 2016

Voor 2016 wordt maar liefst €8 miljard beschikbaar gesteld via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). De SDE+ biedt ook boeren een kans op ondersteuning bij de productie van groene energie. Vooral groen gas wordt als kansrijk genoemd. In de SDE+ zijn de mogelijkheden voor ondersteuning bij mestvergisting en co-vergisting uitgebreid.

Daarnaast wil minister Kamp budget vrijmaken om innovatie voor monovergisters op bedrijfsniveau te ondersteunen. De investeringskosten voor mono­vergisters zijn tot nu toe te hoog, gemiddeld €250.000. Nieuwe innovaties moeten de technieken goedkoper maken. De voorwaarden van het fonds worden dit voorjaar bekendgemaakt.

Monovergisting is pas sinds 2013 subsidiabel via de regeling SDE+. De benodigde subsidiebedragen voor vergisting zijn vrij hoog. Bij de methodiek van de SDE+, waarbij ingeschreven kan worden in verschillende termijnen en eerst de lage vergoedingen aan de beurt zijn, is het budget soms al vergeven voordat het aantrekkelijk is om SDE+-subsidie voor vergisting aan te vragen. Nu is er bij bijna elke openstelling de mogelijkheid om subsidie voor monovergisting aan te vragen. Dat was eerder pas bij de hoge bedragen mogelijk.

Kostprijs

Dat het subsidiebudget voor duurzame energie zo fors is verruimd, wil volgens Hans van den Boom, sectormanager Duurzame Energie bij Rabobank Nederland nog niet zeggen dat er ook veel meer vergistingsprojecten van de grond komen. “Aanvragen voor monovergistingsprojecten worden als laatste beoordeeld, omdat ze in vergelijking met zonne- en windenergie de hoogste kostprijs hebben. De animo voor zonne- en windenergie is vele malen groter dan voor vergisting. De kans is nu wel groter dan voorheen dat er geld overblijft voor monovergisting, omdat het budget zo fors verruimd is.”

De kostprijs van zonne-energie is 12,8 cent per kWh, van monovergisting 20 cent per kWh. Van den Boom verwacht dat de kolencentrales dit jaar massaal subsidie aanvragen, omdat ze vorig jaar te laat waren met energieaanvragen. “Ook de aanvragen voor zonne- en windenergie zullen zeer groot zijn dit jaar. Alle windprojecten op land kunnen SDE+-subsidie aanvragen. De interesse in zonne-energie is zeer groot bij bedrijven, ook in de landbouw. Boeren zijn enorm geïnteresseerd in zonnestroom.”

Tarwe inzaaien op de Oostvaardhoeve in Slootdorp (N.-H.). Op de achtergrond windmolens. Windenergieprojecten op land kunnen rekenen op SDE+-subsidie. Foto: Mark Pasveer
Tarwe inzaaien op de Oostvaardhoeve in Slootdorp (N.-H.). Op de achtergrond windmolens. Windenergieprojecten op land kunnen rekenen op SDE+-subsidie. Foto: Mark Pasveer Foto: Mark Pasveer

 

‘Monovergisting gaat vlucht nemen’

Jan Willem Bijnagte van CCS Energie-advies verwacht dat monovergisting op de boerderij de komende jaren een vlucht gaat nemen. “De interesse voor monovergisting op het boerenerf is groeiende. Ik verwacht dat de komende vijf jaar 150 boerenerven uitgerust zijn met een monovergister. De vergunningverlening aan monovergisters is vereenvoudigd. De markt is er klaar voor. De technieken zijn verbeterd. Vooral melkveehouders met meer dan 200 koeien hebben interesse. Zij kunnen een monovergister in zeven jaar terugverdienen.”

Zonder subsidie is monovergisting nog niet rendabel. Volgens Bijnagte bestaan de inkomsten van mono­vergisters voor de helft uit subsidie. De andere helft wordt terugverdiend met de verkoop van groen gas of elektriciteit. Dat monovergisters ook bijdragen aan de methaanreductie wordt nu nog niet beloond door de overheid. “Ik verwacht dat die beloning er in de toekomst wel komt.”

In zonnestroom en windenergie wordt graag geïnvesteerd, omdat het technisch betrouwbare vormen zijn van duurzame energie. In 2015 werd voor 473.000 huishoudens (535 megawatt) aan extra capaciteit aan windmolens gebouwd. Dat is een 
record. Eind 2015 stond in Nederland 3.379 megawatt aan windenergie opgesteld. Dit is de helft van de doelstelling in het energieakkoord.

Beweeg over de iconen voor meer informatie.

Esther de Snoo en Mariska Vermaas

Lees het hele artikel in Boerderij 17 van 19 januari.

Laatste reacties

 • melkveehouderijritsema1

  www.eazwind.com
  dit zie ik sneller gebeuren op een boerenerf

 • Zuperboer

  Overheid concentreer je op echte groene energie: Kernenergie. Dit is allemaal gerommel in de marge. Maar leuk voor diegenen die van de subsidie nog een extra inkomen overhouden. Kijk naar de vergisting in Dld. Eerst 20 jaar de lokale maisprijzen opjagen en als de subsidie afloopt resteert een failliete vergister die de samenleving mag helpen opruimen.

 • ariekelder

  Zuperboer groot gelijjk

 • Buitenlui

  Monovervisters op boerenerven.
  Dat wordt een top. Het mestprobleem wordt dan niet verlegd naar verwerking op afstand. Tevens gaan dan alle co-vergisters het land uit.
  Goede zaak voor ons.

 • daan1908

  Als je praat over iets wat niets oplost zijn dat de monovergisters . Never nooit rendabel te rekenen .
  Om het in voetbaltermen te houden , Scorebordjournalistiek . Er moeten grote installaties komen , al het gerommel op het erf wordt niets .

 • bellmonde

  Mooi werk. Een grote molen van 7 Mw levert dan wel 700 x zoveel stroom en zou dan 27.000.0000 euro mogen kosten. Maar die valt wel meer op dan 700 van de kleinere die je achter de schuur zet.

 • veldzicht

  @Bellmonde,en als het niet waait heb je niks geen stroom,
  net als die zonnepanelen,s,nachts,met bewolking en s,winters zit je in de kou.Allemaal prutswerk van greenpaece en linkse partijen wat alles bij elkaar nauwelijks wat opleverd behalve dan een totaal verziekt landschap en het je klauwen geld kost..

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.