Home

Achtergrond 24 reacties

Loonwerkers voeren 'actief debiteurenbeleid'

Loonwerkers hebben last van teruglopende liquiditeit van hun klanten. Dus gaan ze op de kleintjes letten. Een 'actief debiteurenbeleid', heet dat. Maar klanten verliezen is het laatste wat ze willen.

Loonbedrijven zien links en rechts de betalingstermijnen onder hun klanten oplopen. Een slechte liquiditeitspositie bij sommigen is hier debet aan. Met name melkveehouders zitten soms krap en laten de rekening van de loonwerker noodgedwongen langer liggen.

Toch is de betalingsmoraal onder boeren goed. Niemand wil in deze ons-kent-ons-sector bekend staan als wanbetaler. Soms is er echter simpelweg geen geld. Om deze reden vinden de loonwerkers dat ze er niet aan ontkomen om een 'actief debiteurenbeleid' te voeren. Lage rendementen, een teruglopende omzet en uitblijvende betalingen kunnen anders onverwacht snel een gevaarlijke cocktail vormen.

Golf van stoppers

De hoge concurrentie en almaar stijgende kosten voor brandstof, personeel en materieel, in combinatie met de algehele crisis en afschaffing van de rode diesel, leidden enkele jaren geleden tot een golf van stoppers in de loonwerksector. Dat beeld beklijft. Toch is het niet alleen kommer en kwel in de loonwerkbranche. Integendeel zelfs: 2014 was voor loonwerkers een goed jaar.

De oogst kwam zonder gemodder van het land, er werd veel gras gewonnen en melkveehouders investeerden volop in graslandvernieuwing en -verbetering. Extra werk en dus extra omzet voor de loonwerker.

Loonwerkers verleggen hun werkterrein. Op dit bedrijf heeft de loonwerker zelfs het voeren van mais aan de koeien van de boer overgenomen.
Loonwerkers verleggen hun werkterrein. Op dit bedrijf heeft de loonwerker zelfs het voeren van mais aan de koeien van de boer overgenomen.

 

Betere machinebenutting

Juist die extra procenten meer werk tellen hard door in de vorm van een betere machinebenutting. Voor de loonwerkers is dit een bepalende factor voor de winstgevendheid. Wanneer deze zijn vaste machinekosten kan spreiden over net iets meer uren, dan heeft dat direct (en substantieel) effect op het rendement. Ook de brandstofprijzen zijn de laatste jaren weer gezakt en dat is een tweede factor die loonwerkers lucht geeft aan de kostenkant. Vorig jaar zette deze dalende trend sterk door.

Veel kosten en smalle marges

Toch staat de loonwerksector nu voor een uitdaging. Het loonwerk is, net als de veehouderij, een wereld van veel kosten en smalle marges. Een kleine daling van de kosten, of een marginale verhoging van de tarieven, kan zomaar een verdubbeling van het bedrijfsresultaat betekenen. Of andersom dus. Ondernemerschap maakt hier het verschil tussen een toprendement of forse verliezen draaien. Zorgen dat in lastige tijden de rekening daadwerkelijk betaald wordt is een vaardigheid die daar nu bij komt.

Debiteurenstand loopt op

Volgens recente LEI-cijfers halveerde het inkomen van de melkveehouders afgelopen jaar. Dat mag geen nieuws zijn. Voor veel veehouders is dat nog niet problematisch. Voor veehouders met een hoge kostprijs, hoge financieringslasten of veehouders zonder reserves wel. Zij kampen met een liquiditeitstekort. Hierdoor begint ook de schoen bij sommige loonwerkers te wringen, met name de loonwerkers die voor (te) scherpe tarieven rijden, weinig reserves hebben of een slecht georganiseerde administratie c.q. debiteurenbeleid. Vooral doordat rekeningen langer onbetaald bij de klanten op de stapel blijven liggen, ontstaan ook bij de loonwerkers liquiditeitsproblemen.

Slechte betalers

Vraagteken is nu hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Uit de Cumela-publicatie Cumelasector In Cijfers blijkt dat een agrarische klant gemiddeld na 32 (2014) dagen de rekening van de loonwerker voldoet. Dat kan slechter, zeker wanneer je naar andere mkb-sectoren kijkt. Dat beseffen de loonwerkers zelf ook, ze werken immers ook voor aannemers of wegenbouwers die bekend staan als slechte betalers. Een factuur voor een grondverzetklus zien de loonwerkers gemiddeld pas na 60 (2014) dagen op de rekening verschijnen.

Een loonwerker freest een sleuf om water naar de sloot af te voeren. Foto: Koos van der Spek
Een loonwerker freest een sleuf om water naar de sloot af te voeren. Foto: Koos van der Spek

 

Gemiddelde omzet €1,8 miljoen

Een gemiddelde agrarisch loonwerker met 10 medewerkers zet zo'n €1,8 miljoen om. In een goed jaar als 2014 betekent dit dat er gemiddeld iets meer dan €200.000 uitstaat onder klanten. Hoewel cijfers over 2015 nog niet bekend zijn, melden betrokkenen dat de crediteurentermijnen inmiddels flink oplopen. Lucas Meertens van adviesbureau de Loonwerkdokter komt veel bij loonbedrijven en bevestigt dat beeld.

Hij noemt een voorbeeld uit zijn praktijk: "Een loonwerker die normaal drie ton onder klanten heeft uitstaan bezocht ik onlangs, omdat eind 2015 zijn debiteurenstand was opgelopen tot 5,5 ton. Dus moet hij €250.000 meer dan begroot voorfinancieren. Dat geld zou hij normaal gebruiken voor investeringen en aflossingen, maar het is er nu dus niet. In overleg met de bank zijn de aflossingen in dit geval opgeschort."

Dreiging van faillissement

Een situatie die volgens Meertens vaker voorkomt. Banken tonen volgens Meertens over het algemeen begrip. Klanten die nu tijdelijk in problemen komen om hun rekeningen te voldoen, melkveehouders, zijn door de hoge waarde van de grond onder het bedrijf in vrijwel alle gevallen solvabel. De dreiging van een faillissement is er bij normale bedrijfsvoering dus niet. Ook niet nu de melkprijs in een dip zit. Dit geeft de loonwerkers en banken zekerheid dat de rekeningen uiteindelijk wel betaald worden, ook al kan dat wat langer duren.

In de varkenshouderij gaat dit niet altijd op. Door de langdurige crisis en beperkte waarde van opstallen, komen faillissementen in de varkenshouderij wél voor. Met name loonwerkers die ook mestdistributie verzorgen weten dat en zijn hier alert op. Van klanten met een magere betalingsreputatie zullen zij meer zekerheid verlangen, of een risico-opslag in de prijs verrekenen.

Lees het hele artikel in Boerderij Vandaag van vrijdag 8 januari.

Laatste reacties

 • kuiken007

  cumela zal wel weer een systeem verzinnen wat de boeren gaan betalen!!!!

 • farmerbn

  Er zijn landen waar je steeds per tractor of machine een aparte lening aangaat bij de bank (met een vast maandbedrag voor rente én aflossing). Als je die aparte leningen allemaal optelt dan krijg je misschien of waarschijnlijk een bedrag waar de loonwerker ook voor wil komen. Als je steeds machines koopt van de lopende rekening of op de bestaande hypotheek zijn die bedragen niet zichtbaar. Loonwerkers kunnen afspraken maken met (vee)boeren dat ze werk overnemen voor een vast bedrag per maand. Boeren spreiden dan hun uitgaven. Je kunt beter hetzefde geld aan een loonwerker geven die het werk doet dan aan de bank.

 • hansvanbergen

  Is natuurlijk een onzinverhaal. De melkprijs is nog maar kort laag en is in het verleden vaak op dit nivo geweest en ook nog veel lager. Nimmer heeft dit tot dergelijke problemen geleid. Anders is wel dat de melkveehouderij nu ineens 145 miljoen euro superheffing moest betalen. dat en allen dat is het probleem. Maar de Cumela bleef rustig doorslapen samen met lto nmv de politiek en de hele melkveehouderij. Nu pas ziet men de problemen. Oplossingen heeft men niet. De banken. Of liever de bank moet de problemen oplossen. Tegen de bijbehorende kosten. Behoorlijk dom dus die Cumela. Ook weer sonde om daar lid van te zijn.

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, ik heb vorig jaar rond deze tijd veel melk geleasd. Ik moest het hele bedrag in één keer betalen. Het bedrag per liter was ongeveer gelijk aan wat ik aan superheffing zou moeten betalen. De superheffing hoefde pas een half jaar later betaalt te worden. Waarom zou dat in drie jaar moeten?

 • Peltjes

  Hans blijft mij verbazen. Nu is het ook al de schuld van Cumela.

 • kleine boer

  Hans zegt dus eigenlijk dat als er ruim 8000 euro per bedrijf meer inkomen was waren er geen achterstallige betalingen of tel ik verkeerd 145 milj delen door 18000 melkveehouders..... van de andere kant dit jaar geen lease kosten of superheffing dus moest het toch makkelijk kunnen voor minder melk geld want dat was soms veel lager en toen moest er lease of koop af ik weet nie maar denk dat ik er niet zon goede kijk op heb als hans.....wel veel eigen machines en geen slecht jaar achter de rug bijna net zo goed als 2014 door meer te leveren GRATIS en met de stal bouw ook de grond erbij aangepast en niet een giga stal en de grond vergeten.....

 • Matthijs Verhagen

  Hans, veel melken is een bewuste ondernemers keuze. Net als het bellen van de loonwerker. Voor het ene betaalde je superheffing, voor het ander volgt ook een rekening. Beide van tevoren bekend en makkelijk te voorkomen door of minder te melken of niet te bellen. Weinig onzin aan denk ik.

 • Matthijs Verhagen

  Als je straks terugkijkt hebben de betalers van superheffing misschien wel op de goedkoopste manier extra fosfaatreferentie.

 • hansvanbergen

  Dat is nogal kort door de bocht geredeneerd. Als je ondernemer bent heb je voortdurend te maken met wisselend beleid van de overheid. Dit kan fatale gevolgen hebben voor de ondernemers/de economie. Zo ook de invoering van de superheffing. In korte tijd werd 30% van de veestapel geslacht. Dit had grote consequenties ook voor de loonbedrijven. Doorvoor werden veel maatregelen genomen. Zo werden de vleesprijzen ondersteund en was er een beeindigingsregeling voor loonwerkers waardoor zij een uitkering kregen. Flankerend beleid. Nu is er weer een overgang weer terug naar de markt. Door deze overgang zijn de quotumprijzen volledig ontploft. En de melkprijs is nu gedaald hoewel dat meer een wereld markt effect is. Nu is er geen flankerend beleid. Het enige wat de EU bood was het gespreid betalen van de superheffing in 3 jaar. En dat had de sector samen met de overheid met 3 handen aan moeten pakken. Maar dat hoefde allemaal niet. Dat lees je hier wel. Inmiddels weten we wel beter. Het is helemaal geen keuze van een boer om een loonwerker te bellen. Dat is een noodzakelijkheid. de loonwerker is onderdeel van de keten zoals ze dat al heel lang zijn. Als je vervolgens 145 miljoen euro + vele miljoen extra leasegeld uit die keten trekt gaat dat tot problemen leiden voorspelde ik anderhalf jaar geleden. Nou en nu zie je de problemen voor je.

 • hansvanbergen

  Ondertussen betalen de loonwerker de mechanisatie bedrijven ook niet enz enz. Zo wordt de economie enorme schade toegebracht terwijl in de rest van Europa deze problemen niet heeft. Maar als straks een groot aantal boeren zijn lidmaatschap van lto of abbonement moet opzeggen dat het kwartje dan wel valt. Is ook geen schande want ik ben ook wel door politici gebeld over deze kwestie en die zeggen ook doodleuk maar je hebt dat melkgeld toch ontvangen? Als ik dan uitleg dat als een mechanisatie trekker verkoopt van 100.000 euro dat ie dan niet al dat geld mag houden dan snappen ze het nog niet.

 • hansvanbergen

  Als de grootste John Deere dealer van Nederland faiiliet gaat. Als de grootste Fendt MF Krone Lemken dealer van Nederland met geld mee afgegeven moet worden aan een duits bedrijf. Dat zijn toch simpele duidelijke aansprekende voorbeelden dat er processen niet goed gaan.

 • kleine boer

  Hans je bent V&D vergeten zal vast ook komen door niet gespreide superheffing .....

 • hansvanbergen

  Je begint het al een beetje te snappen Roarding. Want als 18.000 melkveehouders, duizenden loonwerkers, duizenden mechanisatiemensne en hun toeleveranciers maar natuurlijk ook andere zakenpartners in de melkveehouderijbranche geen geld hebben om een nieuwe outfit voor de kerst te kopen dan merken winkels dat. Ik heb nergens gelezen dat in andere landen ook ineens 7 winkelketens omvallen. De autobranche heeft wel geprofiteerd van de autoaankoopsubsidies en die hadden het ineens wel druk.Eens kijken hoe dat de komende maanden zal gaan als iedereen weer zelf zijn auto moet betalen. Zij hebben wel ingespeeld in de mogelijheden die de overheid bied.

 • kleine boer

  Ja hans ik snap het daarom tank met bemester en gps gekocht van de lopende rekening omdat ik geen superheffing hoefde af te rekenen.

 • hansvanbergen

  Logisch inderdaad. Dus je werkt bij je bedrijf en laat ondertussen je vader of opa het werk. Dat moet je er dan wel even bij vertellen. Hoe vaak kom jij bij de v&d? Overigens heeft de plaatselijke Rabobank hier af moeten sluiten met verlies door de melkveehouderij en de varkenshouderij aldus hun verhaal in de krant. Misschien kan de Mathijs even teruglezen in 100 jaar Boerderij hoe vaak het is voorgekomen dat loonbedrijven 250.000 euro bij moeten lenen omdat de melkveehouderij achterop loopt met de facturen. Ik denk nog nooit.

 • hansvanbergen

  Het is ook nog nooit gebeurd dat de superheffing afgelopen is en het is ook nog nooit gebeurd dat de quotumkosten zo hoog waren EN het is nog nooit gebeurd dat er 145 miljoen euro boete betaald moet worden. Dus ja als je die samenhang niet kun zien dan spijt me dat voor je.

 • Jan Veltkamp

  @Hans, jij hebt het anderhalf jaar geleden voorzien en iedereen heeft het allang aan zien komen en toch doorgezet. Dan is dat toch gewoon ondernemers risico? En de loonwerkers kunnen toch niet beginnen met incasso procedures voordat de achterstand in betaling er ook werkelijk is.

 • kleine boer

  Nee hans ik werk al 3 jaar nergens anders meer zoals ik al eerder heb gezegt hooguit keer als het druk is nog wat bijspringen als ik tijd heb moest ik dan tegen mijn vader zeggen toen ie nog jong was ga jij es weg van dit bedrijf en ga jij elders werken ipv ik zelf toen ik van school kwam? Mijn pa wilde geen groot bedrijf voor 2 inkomens en ik nu zelf ook niet maar pa helpt wel ja maar melkt nooit en rijd alleen op traktor op de kuil verder helpt ie met hand en span diensten wat is daar mis mee? EN ik heb zo idee dat dat op veel plekken gebeurd als alleen bij mij maar je wilt het me telkens even voor houden als excuus maar dat gaat dus niet op. Ik heb voorheen met elders werken ipv duur quotum mis wel meer verdiend als een ander en nu is bij ieder het quotum even groot mis kon ik 15 jaar terug al wel goed vooruit kijken door het zo te doen ipv me toen al diep in de schulden te steken groet en zoek een andere cd deze is al suf gedraaid ondertussen

 • hansvanbergen

  Jij vind het kennelijk relevant te melden hoe superrooskleurig je eigen financiele situatie is. Kennelijk in de veronderstelling dat de EU zijn beleid aanpast aan het feit dat jij megaveel verdiend. Jij bent zelf degene die raporteerd dat je iedere vrijdag bij een loonbedrijf werkt. En nee een cd kun je niet grijs draaien. In een blad als de Boerderij staan ieder jaar dezelfde berichten. Mais is weer gezaaid. Mais is weer geoogst. Nico Bons wint fokveedag. Nieuwe stierindexdraai. Varkensprijzen onder druk. Coöperaties die fuseren en daar veel voordeel in zien. Maar 'Loonwerkers voeren actief debiteuren beleid' dat heeft nog nooit in de Boerderij gestaan.

 • hansvanbergen

  Zlto afdeling St Antonis roept op om toch vooral elkaar vast te houden. (lees lid blijven) Heb ik ook nooit eerder gehoord. Ze organiseren een avond over bijzonder beheer bij de bank. Is ook de allereerste keer. Dus ik denk, maar dat kan ook aan mij liggen, dat er wel wat dingen spelen. Maar ja het constateren van problemen en er over praten is nog wel iets heel anders dan een oplossing bieden.

 • Bennie Stevelink

  Ik denk @Hans dat bijzonder beheer vooral in de varkenshouderij voorkomt. Ik kan mij niet voorstellen dat dat op dit moment in de melkveehouderij aan de orde is. Misschien bij een enkele DOC boer maar niet bij FC.

  Daarnaast vraag ik mij nog steeds af waarom betaling van superheffing tot problemen leidt en het leasen niet, terwijl dat toch even duur was en ook nog veel eerder betaald moest worden.

 • kleine boer

  Hans al zou ik iedere vrijdag elders werken das dan zeg 50 wk x 25 euro pu=10000 euro nou daar maak je alles ff rooskleurig van of nie? Er speelt echt wel wat daar heb je echt wel gelijk in zijn de snel heel snel gegroeide bedrijven zonder grond genoeg maar niet omdat de superheffing in 1 x moest worden betaald ipv in 3 keer nogmaals ieder boert zo als ie boert Kunt geen bedrijven vergelijken tis net als met bier de 1 wil Heineken en ik geef voorkeur aan hertog jan proost goed weekend !!

 • Jan-Zonderland

  In mijn tijd als loonwerker in Nederland, zo'n 20 jaar geleden, hadden wij veel klanten met automatische betaling. 80 % kwam op die manier binnen in ruil voor 2 % korting voor de klant. Klanten die vaak erg traag waren met betalen waren wel bereid over te gaan tot aut. betalen dus probleem opgelost.
  Suggestie aan loonwerkers: Ga naar je (veehouder)klanten toe en overleg wat zij jou allemaal willen laten doen dit jaar. Bereken hoeveel dat gaat kosten en stel een maandelijks bedrag vast dat via automatische incasso wordt betaald, steeds 1 dag nadat het melkgeld ontvangen wordt. Geef in ruil 2 % korting op de tarieven. Een win win situatie: Kleinere bedragen zijn voor iedereen beter te cash flowen, zeker in een sector met een regelmatige cash flow aan inkomsten. Als loonwerker weet je hoeveel werk je dat jaar voor die klant moet doen en je weet dat je op tijd wordt betaald en ook in de wintermaanden heb je inkomsten. Normaal in het loonwerk zijn er altijd een paar maanden met zeer weinig inkomsten (geen werk) en hele grote uitgaven (onderhoud en investeringen). Aan het eind van het jaar de definitieve rekening opmaken en verrekenen en gelijk de zaak voor het volgende jaar weer vastleggen.

 • zon

  Dat bij teveel melken superheffing betaald moest worden dat was bekend,dat er onderscheid gemaakt wordt tussen in 1 keer betaald of verdelen in 3 keer is wel gevaarlijk en oneerlijke concurrentie.
  Je moet er ook niet gek van staan te kijken dat de gespreide betalers niet alles gaan betalen,de politiek in andere landen is niet hetzelfde als hier.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.