Home

Achtergrond

Grote stap mestverwerking in Oost Nederland

Afval- en groene energiebedrijf Twence heeft vergevorderde plannen om in Zenderen een forse mestverwerkingsinstallatie te bouwen. De installatie kan 250.000 ton mest verwerken.

De plannen van Twence zijn een flinke stap voor mestverwerking in Oost-Nederland. In deze regio loopt de beschikbare verwerkingscapaciteit nog flink achter op de hoeveelheid mest die veehouders moeten verwerken. Volgens de inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit van afgelopen september was er minder dan 1 miljoen kilo fosfaatverwerkingscapaciteit beschikbaar in mestregio Oost, terwijl uiterlijk 2017 daar circa 15 miljoen kilo verwerkingscapaciteit nodig is.

Vooral varkensmest

De mestverwerkingsinstallatie van Twence moet op termijn 250.000 ton mest verwerken, volgens eigen zeggen een kwart van het regionale overschot. De mest wordt omgezet in herbruikbare meststoffen, 5 miljoen kuub biogas  en 200.000 kuub schoon water dat geloosd kan worden in het oppervlakte water. Volgens projectleider Andy Roeloffzen van Twence is de verwerking vooral gericht op varkensmest, maar ook rundveemest kan verwerkt worden. Gerekend wordt met een tarief van €16 bij aflevering aan de poort. Binnen een straal van circa 25 kilometer rond Zenderen geldt een totaal ophaaltarief van €19 per kuub af bedrijf van de veehouder. "Daarover hebben we afspraken gemaakt met mesttransporteurs in de regio", aldus Roeloffzen.

De mest wordt omgezet in herbruikbare meststoffen, 5 miljoen kuub biogas  en 200.000 kuub schoon water dat geloosd kan worden. Foto: Factsheet Mestverwerking Twence
De mest wordt omgezet in herbruikbare meststoffen, 5 miljoen kuub biogas  en 200.000 kuub schoon water dat geloosd kan worden. Foto: Factsheet Mestverwerking Twence

Vergunning

De vergunning is ingediend bij de provincie Overijssel. Roeloffzen verwacht dat begin april de ter inzagelegging is. Hij sluit niet uit dat er bezwaren komen en dat een gang naar de Raad van State nodig is. In september kan er een definitieve vergunning zijn, daarna kan de schop in de grond en kan de installatie operationeel zijn in september 2017.
Met het project is een investering gemoeid van €15 tot €20 miljoen. Dat betekent dat banken ook zekerheid willen hebben volgens Roeloffzen. "De boeren zijn nu aan zet, als er geen contracten komen gaat er onherroepelijk een streep door het mestverwerkingsproject."

Geen tijd te verliezen

Volgens Johan Temmink, specialist mest en mineralen bij ForFarmers, moet er nu doorgepakt worden. Hij ziet de installatie als een belangrijke stap om mestverwerking in Oost Nederland eindelijk van de grond te krijgen: "Er is geen tijd meer te verliezen. Maar boeren zijn vaak nog terughoudend omdat ze denken dat het later wel weer goedkoper gaat worden." Hij ziet voor varkenshouders mogelijkheden om de extra verwerkingsruimte die ze krijgen door alle mest te laten verwerken weer te slijten aan melkveehouders. Via de verkoop van zogenoemde VVO's aan melkveehouders kunnen varkenshouders zo circa €3 per ton mest in mindering brengen op het tarief dat ze bij Twence moeten betalen rekent Temmink voor. "Op de langere termijn gaat er geen varkensmest meer naar Drenthe, maar rundveemest, die ontwikkeling is nu al duidelijk", aldus Temmink.

Informatieavonden

ForFarmers is een van de bedrijven die in de regio via een zogenoemde regiegroep betrokken is bij het project van Twence. Andere bedrijven en organisaties in de regiegroep zijn FrieslandCampina, Rabobank en LTO Noord. Op 27 en 28 januari en op 2 en 4 februari zijn er informatieavonden voor boeren georganiseerd door LTO Noord en Twence.

Lees alles over mest in het dossier.
Boerderij nodigt u uit voor het Nationaal Mestcongres op dinsdag 8 maart. Bent u er ook bij? Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.