Home

Achtergrond 1738 x bekeken

China zet in op landbouwontwikkeling

China wil in 2016 het platteland een flinke stimulans geven. Boeren krijgen meer subsidie en de dienstverlening voor mensen op het platteland wordt opgevoerd. De communistische partij probeert zo de massale trek naar de stad in de hand te houden. De stroom stoppen lijkt een utopie.

In 2015 vertrokken 169 miljoen Chinese boeren naar het platteland om in de stad werk te zoeken. Het aantal lag waarschijnlijk door de teruggevallen economische groei wat lager dan het jaar ervoor. De exodus betekent dat de staat in rap tempo huisvesting en diensten in de grote steden moet uitbreiden. Bovendien blijven steeds minder mensen over voor voedselproductie.

Importafhankelijk

Dit is een probleem, want China wil juist minder afhankelijk worden van importen. Het land is met afstand de grootste importeur van soja - dat meestal als veevoer wordt gebruikt - en zag vorig jaar de graanimport oplopen. Niet toevallig staat landbouw en plattelandsbeleid in 2016 voor het dertiende jaar op rij vol in de aandacht van 'Centraal document nummer 1'.

In het document ontvouwt de communistische partij haar belangrijkste ambities voor het jaar. In het document staat dat in China het areaal hoogwaardige landbouwgrond tot 2020 toeneemt met 53 miljoen hectare. Het land wil daarom meer subsidies verstrekken aan boeren en het platteland leefbaarder maken, door het uitrollen van diensten. Dat staat in een jaarlijks terugkerend beleidsdocument met daarin de belangrijkste ambities van de communistische partij.

Graanproductie groeit

In 2016 wil China de productie van onder meer granen opvoeren. Vorig jaar groeide de graanproductie voor het twaalfde jaar op rij en wel met 2,4% tot 621 miljoen ton. De extra tonnen konden niet voorkomen dat China meer graan importeerde dan in het jaar ervoor. De behoefte groeit sneller dan de productie.

De partij ligt dan ook niet alleen op het areaal, maar ook op een hogere productiviteit per hectare en meer grootschalige, vaak efficiëntere akkerbouw. Daarom wordt meer goedkoop krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van productiemiddelen als kunstmest en machines.

Boereninkomens achtergebleven

Om boeren te motiveren op het platteland te blijven, moeten inkomens wel fors omhoog. Vorig jaar steeg het besteedbare inkomen van Chinese boeren met bijna 9%, maar met 11.422 yuan (€1590). Migranten die in de stad werk vonden, zagen hun inkomen met 7% wat langzamer stijgen, maar verdienden nog altijd op jaarbasis ruim drie keer zoveel. Het verschil in welvaart is kleiner, als rekening wordt gehouden met de prijs van levensonderhoud.

Daar staat weer tegenover dat in steden meer en betere diensten zijn zoals moderne ziekenhuizen, goede scholen en het perspectief op een loopbaan. De verwachting is dat ook de komende jaren nog honderden miljoenen Chinezen zich vestigen in grote steden.

Of registreer je om te kunnen reageren.