Home

Achtergrond

Waterschap waarschuwt voor slik op de weg bij oogst

Middelburg - Het waterschap Scheldestromen (Zeeland) waarschuwt weggebruikers voor gladheid door oogstwerkzaamheden.

Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat bij de oogst slik op de weg kan blijven liggen tijdens het rooien, wat in combinatie met nat weer kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Het waterschap zegt dat boeren waarschuwingsborden moeten plaatsen en de weg moeten schoonmaken.  Verder moeten loonwerkers en boeren de wielen van hun machines zoveel mogelijk schoon maken, voordat ze de weg opgaan. Het waterschap kan op zijn eigen wegen ook maatregelen treffen door bij voorbeeld een tijdelijke snelheidsbeperking op te leggen. Daarvoor is het schap afhankelijk van meldingen van onveilige situaties.

Opslag van bieten langs de weg

Opslag van bieten mag alleen in de berm of op overhoeken in overleg met de wegopzichter, en alleen als er geen plaats is op eigen terrein of op een centrale opslaglocatie. Een bietenopslag moet tenminste 1,80 meter van de weg liggen,  al zal het waterschap gedogen dat in verkeersveilige situaties een afstand van minimaal 0,50 meter in acht wordt genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.