Home

Achtergrond 3 reacties

Pachtprijs verder omhoog

Er is enorm veel belangstelling voor pachtgrond, terwijl het aanbod zeer beperkt is. Kortdurend grond huren wordt duurder. Boerderij publiceert actuele pachtprijzen.

De enorme grondhonger vertaalt zich niet alleen in stijgende grondprijzen. Ook de pachtprijzen voor kortdurende pacht zitten in de lift.

Landbouwgrond kopen is financieel niet (meer) voor iedereen weggelegd. Dan maar huren. Echter, het aanbod van pachtgrond is zeer beperkt, de vraag enorm. Gevolg: stijgende pachtprijzen voor kortdurende pachtovereenkomsten, waarbij pachter en verpachter zelf afspraken maken over looptijd van de overeenkomst en hoogte van de pachtprijs.

Pachtprijs 7 procent hoger

De pachtprijs voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter steeg in een jaar tijd gemiddeld 7 procent. De gemiddelde pachtprijs voor contracten met ingangsdatum 1 januari 2014 bedraagt € 834 per hectare per jaar. De pachtprijs voor contracten met een ingangsdatum van 1 januari 2015 is gemiddeld € 891 per hectare. Dit blijkt uit gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), bewerkt door Boerderij.

Uit vergelijking van deze pachtprijzen met oudere pachtprijzen van geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter uit het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR blijkt dat de gemiddelde pachtprijs momenteel fors hoger ligt dan vier jaar geleden. In 2011 werd volgens het LEI gemiddeld € 473 per hectare betaald voor geliberaliseerde pacht, zes jaar of korter. In ’12 was dat € 500 en in ’13 € 518.

Het Rijksvastgoedbedrijf bood via openbare inschrijving zeventien kavels landbouwgrond aan. Foto: Koos Groenewold

Van € 1 tot € 8.000 per hectare

De pachtprijs voor de kortdurende liberale pachtvorm verschilt enorm. Uit de gegevens van binnengekomen digitale pachtovereenkomsten bij RVO.nl blijkt dat het meest wordt betaald voor pachtgrond in de kadastrale gemeente Benthuizen (Z.-H.): € 8.000 per hectare per jaar met een looptijd van vijf jaar. Op nummers 2 en 3 staat Boskoop, met een geliberaliseerde pachtovereenkomst van ruim € 4.800 en ruim € 5.000 per hectare per jaar.

Onduidelijk is om welk soort grond het gaat. Dit wordt niet geregistreerd. In de omgeving van Benthuizen zitten grote tuinders, zoals boomkwekerijen. Boskoop staat bekend om grote sierteeltbedrijven. Wellicht verklaart dit de hoge pachtprijzen.

Zeer lage prijzen voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter zijn er ook. Van de bijna 770 verwerkte elektronische pachtcontracten zijn er zo'n vijftien met een prijs van € 1 (of minder) per hectare.

Kort pachten heeft voorkeur

Wie kiest voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter geeft de voorkeur aan het land kort pachten/verpachten. Een pachtcontract voor de duur van een jaar of maximaal twee jaar is veruit het populairst. Ruim een derde van alle ingediende digitale pachtcontracten vanaf 1 januari 2014 tot en met augustus 2015 heeft een contractduur van een jaar. Ruim 40 procent heeft een looptijd van twee jaar.

Nog niet een op de tien boeren die een digitaal pachtcontract indienden, benut de maximumlooptijd van zes jaar. Het zijn vooral verpachters die grond niet te lang aan één iemand willen verhuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan provincies en gemeenten die strategisch gelegen landbouwgrond in hun bezit hebben. Zij verpachten het doorgaans voor een jaar.

Pachtprijs ruimschoots gestegen

Er is enorm veel belangstelling voor pachtgrond. Dit blijkt onder meer uit de vele inschrijvingen en biedingen die provincies ontvingen toen zij bij openbare inschrijving pachtgrond aanboden. Onlangs sloot de inschrijving voor tientallen percelen in Noord-Holland. Volgens de provincie, die de strategische gronden kortdurend wil verpachten, toonden 400 personen interesse.

Ook het Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Domeinen, bood zeventien percelen landbouwgrond aan bij openbare inschrijving.

Vorige week sloot de veiling; er werd 181 keer geboden. Het hoogste bod (€ 2.809) viel op een kavel bouwland, onder meer geschikt voor bollenteelt, van bijna 22 hectare in Rutten (Fl.), voor een periode van zes jaar. Gemiddeld steeg de pachtprijs van alle kavels met 70 procent.

De grote belangstelling voor dergelijke veilingen met hoge biedingen kenmerkt de huidige markt van kortdurende pacht. Boeren willen veel betalen.

Bekijk welke pachtprijs de buurman betaalt

Een unieke database met alle pachtprijzen. Boerderij publiceert alle prijzen voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter in samenwerking met de RVO.nl. Het gaat uitsluitend om pachtprijzen waarvan de overeenkomst tussen verpachter en pachter digitaal is ingediend bij RVO.nl.

Voor de duidelijkheid: geliberaliseerde pachtcontracten voor zes jaar of korter, die op papier worden ingediend, staan niet in het overzicht. De pachtprijzen worden op gemeente-niveau (kadastrale 
gemeente) vermeld, inclusief waar het perceel ligt, ingangsdatum pachtovereenkomst en looptijd. Ligt een perceel in meerdere 
gemeenten, dan staat datzelfde perceel bij elke gemeente vermeld.

Voor de berekening van de gemiddelde pachtprijs worden prijzen tot en met € 50 per hectare uitgesloten. Wel wordt zo’n pachtovereenkomst meegeteld 
bij het aantal lopende pachtcontracten en nieuwe pachtcontracten in de afgelopen zes maanden. Voor de grondmarkt en het 
overzicht pachtprijzen hanteert Boerderij de 
66 CBS-landbouwgebieden.

Laatste reacties

 • info36

  Complete gekte. Als het van hogerhand niet wordt geregeld loopt het helemaal uit de hand met alle gevolgen van dien. De normale pachter dient meer dan ooit beschemt te worden anders is het voor velen einde verhaal.

 • pinkeltje

  Ben wel benieuwd wat dan de definitie van een normale pachter is. Waarom zou een eigenaar verplicht moeten zijn zijn grond te verpachten aan iemand die niet in staat is om een marktconforme pachtprijs op te brengen? Je bent toch ook niet verplicht om je grond beneden de marktwaarde te verkopen aan iemand die weinig hout heeft om pijlen van te snijden?

 • agriholland

  Nog een nieuw poppetje uit een doosje voor 200.000 ha FPG

  Verhoging vermogensrendementsheffing voor landbouwgrond in box 3 particuliere landbouwbezit

  http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=173645

Of registreer je om te kunnen reageren.