Home

Achtergrond 1887 x bekeken 1 reactie

‘Banken hebben te veel in tuinbouw gefinancierd’

De banken hebben te veel uitbreiding van het kassenareaal toegestaan, concludeert Cees Veerman. Een herstelplan wordt doorgevoerd.

De banken in Nederland zijn te weinig bezig met sectorbeleid en te veel met individuele bedrijven. Tot die conclusie komt Cees Veerman in zijn rapport ‘Herstructurering en ontwikkeling van de glasgroentesector’. De banken hebben te veel uitbreiding van het kassenareaal toegestaan.

Deze stevige kritiek uit Veerman als trekker – samen met Rabobank – van het reddingsplan voor glasgroente. Overigens was Veerman zelf vanaf 2007 tot begin 2015 commissaris bij Rabobank. Toeval of niet, in het jaar van zijn aantreden stokte de investering in kassen.

Meer samenwerking tussen telers

Veerman gaat een coalitie leiden van vijf in een federatie samenkomende telersverenigingen, Rabobank en de overheid. Centraal in het herstelplan staat meer samenwerking tussen telers, die Rabobank zal stimuleren via haar financieringsbeleid en een stoppersregeling.

De samenwerking tussen telers krijgt vorm doordat The Green­ery, Harvest House, Door, Best of Four en Van Nature samen Federatie VruchtgroenteOrganisaties oprichten. Die federatie werkt in de te vormen coalitie met overheid en Rabobank aan verbetering van de afzet, herstructurering van glasgebieden en de aanpak van GMO-problemen.

Oorzaak van overkreditering

Veerman: “Een oorzaak van overkreditering van de sector als geheel kan wel gevonden worden in het beleid van de banken om elke kredietaanvraag zelfstandig te beoordelen op uitsluitend bancaire criteria. Daardoor komt onvoldoende de algemene situatie in de sector aan de orde en daardoor ook de afweging of verdere kredietverlening al dan niet bijdraagt aan overproductie.”

Rabobank zet een bijzondere stap in haar financieringsbeleid. Onrendabele glasgroentebedrijven krijgen hulp bij het stoppen. Beweeg uw muis over het vraagteken voor meer informatie.

‘Geweldige kans’

De schuldvraag is moeilijk te beantwoorden, stelt Veerman. “Voor een financieringsafspraak zijn twee partijen nodig.” Veerman vindt dat banken zich nu terughoudend moeten opstellen bij de uitbreiding van het areaal in Nederland.

In het verleden was Veerman betrokken bij de oprichting van The Greenery. Het initiatief nu is iets heel anders, stelt hij. “The Greenery had een verplichtend karakter en werd te laat gevormd uit telersverenigingen die al een marktoriëntatie en merken hadden. Dit is niet vergelijkbaar. We hebben nu een geweldige kans om de structuur te verbeteren.”

Lidmaatschap belangrijk voor verdere financiering

De vijf grote telersverenigingen in glasgroenten vormen nu samen een Federatie GlasgroenteOrganisaties om stap voor stap tot samenwerking te komen. Volgens Ruud Huirne, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank, is lidmaatschap voor telers belangrijk om financiering te krijgen.

Lid-bedrijven geven namelijk aan te willen investeren in verbetering van hun marktpositie, onderzoek en innovatie, aldus Huirne. “Het zal niet zo zijn dat we de financiering stoppen van de bedrijven die uit die federatie stappen. We hebben zorgplicht, maar het kan bij verdere financiering wel een rol gaan spelen.”

Eén reactie

  • info36

    Mislukte schaalvergroting! Dat was toch het toverwoord schaalvergroting bij de banken en velen anderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.