Home

Achtergrond 2467 x bekeken

Zonnepaneel populair maar regels veranderlijk

Investeren in zonnepanelen is populair. De rekensom valt voor veel bedrijven gunstig uit. Maar de regels kunnen veranderen.

Dat de terugverdientijd van zonnepanelen de laatste jaren korter is geworden, is goed zichtbaar. Steeds meer daken van stallen, schuren en opslagloodsen liggen er vol mee. De panelen zijn efficiënter en vooral ook goedkoper geworden. Bovendien kan sinds 1 januari 2014 bij alle elektriciteitsmaatschappijen onbeperkt worden gesaldeerd.

 

 

EIA naar beneden aangepast

Dat het rendement op de investering hoger is dan een paar jaar geleden, heeft ook de overheid gezien. Het is een van de redenen dat de Energie Investeringsaftrek (EIA) per ingang van 1 januari 2015 naar beneden is aangepast. Vanaf 1 januari 2015 komt alleen nog het aantal kW-piekvermogen boven 25 kW in aanmerking voor EIA. Dat scheelt veel geld, maar toch zal deze maatregel naar verwachting weinig invloed hebben op de bereidheid om zonne-energie te gaan winnen.

Stand van het dak belangrijk

De terugverdientijd varieert per bedrijf. De stand van het dak ten opzichte van de zon en de hellingshoek – ideaal is 35 graden – zijn van belang voor de elektriciteitsopbrengst. Of de investeerder gebruik kan maken van fiscale regelingen (KIA, EIA) is bepalender voor de terugverdientijd. En zoals altijd geldt bij fiscale regelingen: de grootverdieners kunnen het meeste aftrekken, hun terugverdientijd is automatisch korter.

 

Neem eerst energiebesparende maatregelen

Voor elke boer, maar zeker voor degene die met zijn jaargebruik boven 50.000 kWh uitkomt, is het beter om eerst energiebesparende maatregelen te nemen om vervolgens maximaal te profiteren van het salderen. “Energiebesparing levert per ­geïnvesteerde euro meer kWh op dan zonnepanelen”, stelt Legeland. Hij wijst er bijvoorbeeld op dat veel melkveebedrijven nog niet beschikken over een frequentiegestuurde vacuümpomp of voorkoeler.

Duur saldering onduidelijk

Wat vandaag geldt als een gegeven kan morgen anders zijn. Niemand kan garanderen dat tot in lengte van dagen onbeperkt gesaldeerd kan worden. Valt die mogelijkheid weg dan kan de gemaakte rekensom onmiddellijk de prullenbak in. Wat gaat de elektriciteitsprijs doen? Die prijs heeft namelijk veel invloed op de ­terugverdientijd. En misschien gaan de ­beheerders van het elektriciteitsnetwerk in de toekomst een rekening sturen voor het gebruik van de kabels bij teruglevering.

Hoog rendement

De terugverdientijd van zonnepanelen varieert van 7,5 tot 10 jaar. Bij 10 jaar ligt het rendement op 10 procent. Zelfs als een lening moet worden afgesloten, is het rendement dus vrij hoog. Wachten met investeren uit de veronderstelling dat de panelen nog efficiënter en nog goedkoper worden, lijkt niet wijs. Specialisten gaan ervan uit dat komende jaren nog wel vooruitgang wordt geboekt, maar dat de grootste klappers in het verleden al zijn gemaakt.

'Geen betere investering dan zonnepanelen'

Melkveehouder Wim Brus uit Giethoorn is erg tevreden over zijn investering in zonne­panelen. Op twee van zijn bedrijfsgebouwen liggen bij elkaar 165 panelen die jaarlijks ongeveer 37.000 kWh netto elektriciteit opleveren. Het energiegebruik ligt op 55.000 kWh per jaar.

Van € 900 naar € 270 per maand

Zijn energierekening is omlaaggegaan van € 900 naar € 270 per maand. De terugverdientijd ligt tussen zes en acht jaar. “Ik ken weinig investeringen in de agrarische sector met zo’n korte terugverdientijd”, zegt Brus. Hij benadrukt wel dat deze tijd langer wordt als de elektriciteitsprijzen dalen.

'Asbest eraf, panelen erop'

In 2010 verwijderde Brus asbestplaten van een van zijn stallen en legde er vervolgens zonnepanelen op. In 2013 herhaalde hij deze actie op een ander ­bedrijfsgebouw. In beide gevallen maakte hij gebruik van een subsidieregeling van de provincie Overijssel in het kader van ‘asbest eraf, panelen erop’.

Perfecte hellingshoek

Ruim 100 panelen liggen op een stal op het zuidzuidwesten, de rest ligt op een schuur op het zuidzuidoosten. Brus: “Daardoor profiteer ik optimaal van de zon, ook in het voor- en het najaar. De hellingshoek van onze daken is perfect.”
Zelf energie produceren leidt automatisch tot energiebewust gedrag. “Inmiddels heb ik bijvoorbeeld ­geïnvesteerd in een frequentiegestuurde vacuümpomp.” Met die laatste slaat Brus twee vliegen in één klap: minder lawaai in de melkput én een veel lager energiegebruik van de melkinstallatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.