Home

Achtergrond

Gevolgen diefstal in verzekering meenemen

Verzekeren tegen diefstal gaat verder dan alleen het vervangen van gestolen materiaal. Waar zitten risico’s voor diefstal en hoe kan de boer zich daartegen wapenen?

Schade door diefstal gaat vaak verder dan alleen de kosten voor vervanging van het gestolen materiaal. Het kan voor veel bedrijven betekenen dat de bedrijfsvoering tijdelijk stokt of dat werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Ook de emotionele schade kan behoorlijk zijn. Ondernemers kunnen gehecht zijn aan bijvoorbeeld een gestolen trekker, en ook het gevoel van onveiligheid op het eigen erf kan groter worden.

Boeren zijn vaak doelwit

De agrarische sector is in toenemende mate het doelwit van dieven. Oorzaak is dat veel bedrijven in het mkb de laatste jaren serieus werk hebben gemaakt van diefstalpreventie. De agrarische sector is daarin achtergebleven, met als gevolg dat de aandacht is verschoven.

Borgcertificaten

Het mkb werkt met zogenoemde borgcertificaten. Deze worden uitgereikt als een ondernemer de diefstalpreventie goed op orde heeft. Dat betekent dat maatregelen zijn genomen op het gebied van elektronische beveiliging (alarm), bouwkundige aanpassingen en organisatie (sleutelbeheer). Een borgcertificaat is vaak een eis van de verzekeraar, of zorgt voor een lagere verzekeringspremie.

 

Risico-analyse

Risico-analyse is het sleutelwoord bij verzekeraars. Waar zitten de risico’s voor diefstal en wat zijn de mogelijkheid om je als boer daartegen te wapenen? Op basis van een risico-analyse kunnen ondernemers werken aan preventie. Tevens biedt de analyse de mogelijkheid te kijken tegen welke risico’s boeren zich willen verzekeren. Die keuze is voor iedere ondernemer anders.
Verzekeringen afsluiten is maatwerk en hangt af van de financiële situatie op een bedrijf. Drie typen schadeverzekeringen zijn van belang bij diefstal:
•    Schade aan een gebouw, inventaris, elektronica, data en functionele inrichting door de inbraak. Denk dan aan schade aan deuren, sloten, regelapparatuur of leidingwerk die is ontstaan na een inbraak.

•    Schade die ontstaat door stagnatie van werkzaamheden na een diefstal. Wanneer een bedrijf als gevolg van inbraak enige tijd stil komt te liggen, dalen mogelijk de inkomsten. Dit kan door het ontbreken van essentiële apparatuur en machines die speciaal voor uw bedrijfsvoering zijn ontwikkeld of gekocht. Vaak lopen dan de vaste lasten als huur, gas en elektriciteit gewoon door.

•    Schade door de diefstal van het materieel zelf. Dat materieel moet worden vervangen en een tijdelijke machine moet voorhanden zijn.

Om een goed beeld te krijgen van bedrijfsrisico’s op een boerenbedrijf is een onderverdeling te maken naar risico’s bij vastgoed (stallen, panden), inventaris (gereedschap, regelapparatuur), goederen (akkerbouwproducten), levende have (veestapel) en materieel.

 

Gevolgschade

Verzekeringsadviseurs hameren erop dat mogelijke vervolgschade goed in beeld moet zijn. Vaak gaat een diefstal gepaard met brandstichting om de sporen uit te wissen. De kans is dan groot dat regelapparatuur kapot gaat, met als gevolg dat opgeslagen producten gaan rotten of dat de veestapel te lijden heeft. Let wel, ook een kleine diefstal kan grote gevolgen hebben. De diefstal van koperdraden bijvoorbeeld kan leiden tot uitval van ventilatie-apparatuur.

Juist in die vervolgschade kunnen addertjes onder het gras zitten bij het afsluiten van een verzekering. Het vergoeden van de vervolgschade kan gelden voor een bepaalde periode. Het kan echter zo zijn dat de schade over een lange periode loopt. Neem de herbouw van een stal die door een langdurige vergunningprocedure veel tijd in beslag kan nemen. Een ander ‘addertje’ kan zijn dat gestolen machines zo verzekerd zijn dat óf de dagwaarde óf de nieuwwaarde bij diefstal wordt uitbetaald.

Verzekeringspremies

Over de hoogte van een verzekeringspremie is geen concreet bedrag te noemen. Alles hangt af van de risico’s die een ondernemer wil lopen en de omvang van een bedrijf. In het algemeen geldt dat als een boer veel werk maakt van diefstalpreventie de verzekeringspremie lager kan zijn.

Ook geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Het draait daarbij om de vraag: hoe ga ja als boer om met bedrijfsrisico’s? Dat begint al bij een goede inventarisatie en oog hebben voor de gevolgen van een diefstal op het boerenbedrijf.

Wat kun je doen tegen diefstal?

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van ASR Verzekeringen, LTO Noord Verzekeringen en Geerts financiële dienstverleners.

Lees alles over (het voorkomen van) diefstal in het dossier: www.boerderij.nl/diefstal

Of registreer je om te kunnen reageren.