Home

Achtergrond

Beurs en devaluatie domineren nieuws

China blijft ook deze week de financiële markten beheersen door opnieuw de wisselkoers van de yuan aan te passen en met enkele procenten ten opzichte van de Amerikaanse dollar af te waarderen.

Een belangrijke drijfveer voor China om de munt de devalueren, is de afname van de Chinese export in juli met 8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Deskundigen van de Rabobank verwachten dat de economische impuls die de devaluatie oplevert voor de Chinese economie gering zal zijn, omdat de waardedaling buitengewoon klein is.

Geen valutaoorlog verwacht

De verwachting is dat de yuan in 2015 en 2016 nog wat zal verzwakken. Toch verwacht een deskundige van ABN Amro geen valutaoorlog. De bank voert daar twee redenen voor aan: ten eerste zijn de tot nu toe genomen stappen vrij bescheiden. De tweede reden waarom het niet tot grote valutaonrust zal leiden, is dat de yuan een sterk gestuurde munt blijft. De autoriteiten zullen een te forse waardevermindering willen vermijden.

Hogere koers euro, maar stijging valt mee

Voor de eurozone hebben de Chinese ontwikkelingen geleid tot een hogere koers voor de euro. Toch valt de stijging relatief nog mee, een jaar geleden stond de euro ruim 15 cent hoger ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Of registreer je om te kunnen reageren.