Home

Achtergrond 7 reactieslaatste update:14 jul 2015

Vrije handel in fosfaatrechten nog discussiepunt

Montfoort – Er komen fosfaatrechten en die zijn vrij verhandelbaar. Dat is de gangbare uitleg van de brief waarmee staatssecretaris Dijksma 2 juli de melkveehouderij in rep en roer bracht. Maar een week later blijken er veel verschillende opvattingen te bestaan over wat die verhandelbaarheid in gaat houden.

Dat bleek tijdens een discussiebijeenkomst met deskundigen uit de sector in Montfoort, georganiseerd door de kamerfracties van VVD, CDA en SGP.

LTO gaat uit van vrije handel in rechten, vergelijkbaar aan vroeger het melkquotum, of nu de varkensrechten. Dat geeft ondernemers zelf beslissingsruimte. Vrije verhandelbaarheid is ook nodig omdat het dan mogelijk is een afroming bij handel toe te passen. De ingenomen rechten kunnen dienen om de nationale productie te drukken, of om knelgevallen te helpen. Volgens voorzitter Cees Romijn van LTO Melkveehouderij is het zelfs mogelijk om een lastige generieke korting hiermee te voorkomen - mits Nederland van Brussel genoeg tijd krijgt.

Ook de NMV is voor vrije verhandelbaarheid, maar gaat nog een stapje verder. De melkveehoudersvakbond wil dat de schotten tussen de sectoren verdwijnen, en dat voor elke diercategorie gelijksoortige fosfaatrechten gelden, die onderling uitwisselbaar zijn. Dit alles onder het motto; 'fosfaat is fosfaat'. De NMV erkent ook het sectorplafond niet.

Tegenstanders

Maar er zijn veel tegenstanders van vrije handel in fosfaatrechten. Niet alleen de de milieubeweging, vertegenwoordigd door Sijas Akkerman van Natuur en Milieu. Ook Frits van der Schans van denktank CLM ziet grote nadelen. Het geld stroomt de sector uit, naar de stoppers. Net als bij het melkquotum. Ook krijgt een verhandelbaar rechtensysteem een eigen dynamiek, verwacht hij: je komt er niet meer van af. Het geld dat erin wordt geïnvesteerd, wordt in de toekomst een extra reden om de rechten niét meer af te schaffen. Het CLM pleit voor een gereguleerde overdracht van rechten via een fosfaatbank.

Net als het CLM verwacht ook Lubbert van Dellen van accountantsbedrijf Accon dat verhandelbare rechten de kostprijs van melk verhogen. Hij ziet dat als een groot nadeel. Pieter Blokland van het LEI bevestigt dat, maar nuanceert het ook weer: het geld gaat altijd naar de productiefactor die het krapst is, is zijn analyse. Vroeger was dat quotum, de laatste tijd is dat steeds meer de grond geworden. 'De geldstroom uit de sector is met fosfaatrechten niet anders dan zonder', stelt hij dan ook vast. Om die reden zou het rechtensysteem wel een rem op verdere stijging van de grondprijs kunnen zijn. De financiële wereld hoopt daar een beetje op.

Van Dellen is geen principiële tegenstander van vrije handel maar ziet wel iets in een gefaseerde invoering daarvan. Vooral de startperiode is cruciaal. Eerst moet duidelijk worden hoeveel rechten uitgedeeld worden, inclusief de nog te benoemen knelgevallen. Als dat allemaal gesetteld is – mogelijk via een uitruil met de varkenshouderij volgens het recept van Johnny Hogenkamp – is de druk van de ketel. Van Dellen verwacht dat er dan zo weinig druk op de fosfaatrechtenmarkt zal zijn dat het een prijsexplosie uitblijft.

Geen wettelijke basis

Een wettelijke basis voor handel in fosfaatrechten is er nog niet, er is tot nu toe alleen een brief van de staatssecretaris. De in Montfoort aanwezige politici hielden hun mening nog voor zich. Pas in september buigt de Tweede Kamer zich over de brief van Dijksma. Intussen moet de regiegroep die lastige details moet uitwerken, nog aan de slag. Kortom, wie nu al aan het onderhandelen is met de buurman, doet er goed aan de nodige ontbindende voorwaarden op te nemen.

Laatste reacties

 • GEOFARM

  Toen ik het woord 'fosfaatbank' las wist ik al weer. De 'Europa b.v' is totaal van de pot gerukt! Eerst hadden ze nog een regulerend melk quotum systeem wat keek naar de melk die geproduceerd werd. Afgezien het feit dat dit quotum systeem alleen productie regulerende taak had , en geen 'marketing-taak' zoals in bepaalde landen in de wereld, was dit tenminste nog een systeem wat ergens over ging. Nu gaan we fosfaat regelen (lees: stront). Het enige doel is, het klein houden van de boer door middel van geldklopperij.  Mijn advies aan de agrarische kopstukken: ga eens een maandje of zo naar het buitenland, en kijk nou eens kritisch waar jullie mee bezig zijn! Griekenland is een goed voorbeeld van een land wat decennia lang verkeerde maatregelen heeft genomen, met alle gevolgen van dien. Is dit negatief?? Wat dan?? Nederland had zelf een keurige 'milk-board' moeten oprichten die melkproductie EN melk marketing had moeten regelen, nationaal en internationaal, verankerd is een nederlandse wet. Nederland is een toonaangevend land als het gaat om melkproductie: niemand had dit tegen kunnen houden. Nu heb je zitten wachten tot mrs. Dijkstra wat verzonnen heeft.

 • agratax2

  Moeten we nu het melkquotum afgeschaft is weer een fosfaatrechten quotum instellen? Moet dit recht verhandelbaar worden om zo de vervuiling een halt toe te roepen? Hoe kunnen we denken dat als de ene producent zijn -vervuilingsrechten- verkoopt de vervuiling afneemt? Hebben de vrij verhandelbare CO2 rechten bij verkoop het milieu verbetert. Nee wat de ene producent niet meer vervuilt, zal de koper elders in het milieu brengen. Het enige wat we met elkaar produceren is een enorme bureuacratische rompslomp met bijbehorende kosten en ergernis. 

 • LUCTOR

  Gemiddeld genomen verschaft een agrarisch bedrijf op jaarbassis aan 1,2ft werk alleen al aan adviseurs accountans controleurs. Hierbij RVO niet meegerekend ook de voeradviseur niet. Dit is 9,6 uur per week laat hier het uur tarief op los durf het hier niet neer te zetten want je schrikt ervan wat de bureaucratie van het boeren inkomen afknabbelt.

 • GEOFARM

  Herstel: Dijksma niet Dijkstra. Sorry.

 • peter 103

  Ik wil mijn fosfaatrechten verkopen 100 euro per kilo.

 • horstink

  Met vrije verhandelbaarheid krijgen de stoppers een zak met geld toegeworpen die door de blijvers moet worden opgehoest.... daarmee vind ik de fosfaatbank van F. van der Schans een optie die serieus bekeken moet worden!
  Ken er een nominale waarde aan toe (net als bij de ledenobligaties FC) en een interne beurs die bijvoorbeeld 4 x per jaar draait. Wanneer je voor extra fosfaat in aanmerking wilt komen leg je in, mét je resultaten uit je kringloopwijzer. Nederlanders willen blijven groeien dus zullen dan voortvarend met de kringloopwijzer aan de slag gaan (binnenhalen die verbetering van efficiëntie waardoor 10% groei nog mogelijk is). 
  Per beursdag deel je de aanvragers in in klassen, dus een matrix maken op basis van resultaten in de kringloopwijzer. Verder kun je bijvoorbeeld de mate van grondgebondenheid meenemen en/of de bedrijfsomvang om sterke groei van megabedrijven af te remmen. 75 % van de beschikbare rechten leg je neer bij de groep bedrijven die bovengemiddeld scoren op de kringloopwijzer en bijvoorbeeld onder de 20.000 kg per ha zitten. De overige bedrijven die zich hebben aangemeld verdelen de overige 25 % beschikbare rechten......... Stimulerend en niet sterk kostprijsverhogend. 

 • horstink

  PS, pas fosfaatproductierechten gaan herverdelen als het overschot (door stoppers/behaalde efficiëncywinst) is weggewerkt, ipv afromen of generieke korting.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.