Home

Achtergrond 13 reacties

LTO: Frankrijk verstoort de markt

LTO-voorzitter Albert Jan Maat sprak afgelopen vrijdag met boze Belgische boeren op de Waalse landbouwbeurs in Libremont. Hij heeft geen begrip voor de protesterende boeren. "Een groter brevet van onvermogen kun je niet afgegeven als sector."

U sprak afgelopen vrijdag op de Waalse landbouwbeurs in Libramont met actievoerders. Hoe verliep dat gesprek?

"Dat was geen makkelijk gesprek. De actievoerders willen maar een ding en dat is minimaal 45 cent voor een liter melk beuren. Het maakt hen niet uit hoe of wie hen betaalt, als ze dat geld maar krijgen. Ze kijken vooral terug en hebben weinig oog voor de situatie nu."

 

Frankrijk heeft een buitengewone vergadering van de Landbouwraad aangevraagd. Deze vindt plaats op 7 september. Wat wordt daar besproken?

"Er zijn drie actiepunten. Veel Europese landen ondervinden nog altijd veel hinder van de Russische boycot. Het is nodig om de export en promotie naar derde landen uit te breiden. Exportbelemmeringen naar derde landen moeten worden weggenomen. Het tweede punt is een verruiming van de interventiemogelijkheden voor groenten en fruit. Het derde actiepunt is de verstoring van de interne markt door de Franse overheid. Daarbij moet de politie veel steviger optreden tegen het leeghalen van niet-Franse vrachtwagens met landbouwproducten. Dat laat de Raad niet zo maar gebeuren. LTO wacht wat betreft dat laatste de Raadsvergadering niet af en stuurt nog deze week een brief aan Franse ambassade hierover."

Albert Jan Maat

Waar staat er in die brief?

"LTO tekent protest aan tegen het leeghalen van vrachtauto's en het verstoren van de interne markt in Frankrijk. Buitenlandse landbouwproducten worden voortaan benadeeld in Frankrijk. Daarvoor worden contracten met afnemers opengebroken. Dit in het voordeel van de Franse producten. "

Wat vindt u van de Franse boerenacties?

"Franse boeren hebben nu afgedwongen dat Franse consumenten vooral eigen producten moeten eten. Een groter brevet van onvermogen kun je niet afgegeven als sector."

In België en Engeland protesteerden boeren het afgelopen weekend ook. Waaien de acties ook over naar Nederland?

"Nee, dat verwacht ik niet. We zijn in Nederland erg nuchter en gewend elkaar op te zoeken als dat nodig is. LTO trekt samen op met andere boerenvakbonden. We werken veel samen met ketenpartijen en de overheid. In andere EU-landen is die cultuur er veel minder."

Maar de situatie van de Nederlandse boer is niet minder penibel.

"Dat klopt. Toch staat Nederland er in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland er goed voor. De kwaliteit van de Franse landbouwproducten is de afgelopen tien jaren gekelderd. Frankrijk is daardoor onvoldoende concurrerend op de exportmarkt. Dat merken ze nu. Engeland is in de afgelopen twintig jaar van een exporterend land verandert in een land dat vooral landbouwproducten moet importeren."

In Nederland wordt al jaren gediscussieerd over de ongelijke verdeling van de marges in de keten.

"Ja dat klopt. De ketendiscussie speelt bij ons ook. Kijk maar naar de situatie over de Kip van Morgen. Boeren en ketenpartijen zijn terug gefloten omdat het initiatief niet strookt met de Europese mededingingsregels. Wij pleiten al geruime tijd voor een betere positie van de boeren in de keten. Daarvoor moeten de mededingingsregels verruimd worden. Dat traject begint in Brussel met als inzet dat er betere afspraken in de keten gemaakt worden voor een beter rendement voor de boeren. We moeten er van af dat boeren altijd de laagste prijs beuren. "

Wat is nodig een doorbraak in Brussel te bereiken?

"Allereerst moet Brussel erkennen dat landbouwproducten een eigen marktdynamiek hebben en dus niet vergelijkbaar zijn met andere niet-landbouwproducten. We moeten bijvoorbeeld groenten, fruit uit de markt kunnen nemen. Overigens is Nederland geen uitgesproken voorstander van interventie."

Waarom niet?

"Interventie is een lapmiddel. Het uit de markt nemen van producten, vergroot de voorraden. Deze komen later als nog op de markt. Dit kan snel prijsherstel belemmeren. Binnen Europa wordt wisselend gedacht over het verruimen van de interventiemogelijkheden. Frankrijk is bijvoorbeeld vervend voorstander, Nederland en Duitsland hebben hun reserves."

Laatste reacties

 • pieter p

  Interventie is de oplossing niet, gewoon reguleren naar behoefte

 • hornblower

  Janmaat lult maar wat aan, als de Franse en Engelse boeren en meer binnen europa dezefde ambitie hadden als de nederlandse , hadden wij hier met onze boeronvriendelijke overheid al heeeelemaal geen schijn van kans. En over de interventie, was het niet Janmaat die pleite voor het afromen van hoge graanprijzen , als appeltje voor de dorst als de prijzen laag waren?????

 • farmer4life1

  Uiteindelijk zijn wij weer de braafste van de klas. Wij exporteren ook naar Frankrijk. Straks misschien wel niet meer... 

  De prijzen zijn belabberd. Krijgen de zuivelreuzen en veevoerleveranciers en de supermarkten nu ook minder marge? 

 • boeren

  Wat ik mij nu afvraag zal Rusland zich nu doodt lachen.

  Ik las vanochtend in de de krant hier in bretagne dat ze in china bezig zijn met een 100.000 koeien bedrijf die melkproducten zouden dan naar rusland moeten gaan. kosten plaatje van 140 miljoen euro om dat te realiseren. O ja al het land voor het voer ligt ook in rusland 100.000HA

 • detelg1

  Betutteling!! Aanpakken en de snelwegen dichtzetten. Stront een meter dik op het binnenhof pakken. Die dictator uit Rusland schiet een vliegtuig uit de lucht en de boeren in Europa kunnen het gelag betalen. In Den Haag krijgen ze er geen eurocent minder om. Het lijkt wel of heel boeren Nederland murwm geslagen is. Als er geen duidelijk signaal word afgegeven doet men er helemaal niks mee. We denken de Russen te kunnen sturen vanuit Europa in opdracht van Amerika. Dit is toch werkelijk niet normaal meer. Boeren betalen met de Varkensboeren voorop.

 • piethermus1

  Het valt me als akkerbouwer op dat sinds afschaffing van de melkquota en de daardoor ontstane daling van de melkprijs dat m.n. de melkveehouders zich roeren in Frankrijk maar ook hier. Toen het slecht ging met ons akkerbouwers/groententelers was er weinig begrip en solidariteit vanuit veel veesectoren. Het graan en veevoer werd lekker goedkoop en wij akkerbouwers moesten toch ohh jee ohh jee blij zijn dat we uberhaupt graan mochten leveren voor een afbraakprijs als veevoer. De NCB ten tijde van Braks speelde een kwalijke rol en ontkenden de spilfunctie van graan in de landbouw en economie als geheel. Er werd bessmuikt naar graan en akkerbouw omgekeken. Ondertussen hebben we het zelf opgelost en de rug gerecht. Ondertussen is er wereldwijd vaak een tekort aan graan en staat akkerbouw er gewoon goed voor. Ik wil best solidair zijn met ook andere sectoren, maar ik zal niet licht vergeten dat wij akkerbouwers er qua steun een jaar of 25 geleden door de andere sectoren maar matig tot slecht vanaf kwamen.

 • hww

  Piethermus1 dat heeft u helder en duidelijk omschreven. In de tijden van voorspoed waren de warme geluiden van de melkveehouderij en de varkenshouderij nogal stilletjes.

  Het wil er bij de meesten van de reagerende mensen maar niet in dat er zoiets bestaat als een varkenscyclus is in de economie. Er is simpelweg teveel op dit moment.

  De afgelopen jaren zat men voor het verzadigingspunt en waren de opbrengsten goed (de vraag was groter dan het aanbod), de vraag is nu kleiner dan het aanbod en de prijzen dalen.

  Nu heeft men een kostprijs die gebaseerd is geweest op de opgaande prijzen en stelt dat een ander (de overheid) verantwoordelijk is voor de oplossing van de lagere opbrengstprijzen zodat de hogere kostprijs weer gedekt kan worden. Dat is een beetje rare redenering.

  Het is het één of het ander, of regulering (met zijn voor en nadelen) of vrije markt (met zijn voor en nadelen).

  Het is niet zo dat je wel hoge prijzen wil (vrije markt) en op het moment dat er een risico is dit door de overheid wil laten afdekken (regulering).
   
   

 • zon

  LTO zal het wel voor de oude gesteunde produkten opnemen zoals melk graan en bieten,de rest zal wel vergeten worden.

 • hm

  detelg1: helemaal mee eens  aanpakken dat volk in den haag.
  en dan meteen voor verruimen van de bemestingnorm en bovengronds uitrijden.
   

 • Peerke1


  Ja zon, LTO durft het zelfs aan om bij gemeenten aan te kaarten dat LTO leden die tijdelijk geen vee hebben er op te wijzen dat ze misschien die vergunningen in kunnen trekken. LTO laat die gemeente mensen gewoon doorslapen.

 • ndege1

  Een boer in t’nauw  maakt rare sprongen (video)

   

  <>

 • agro1


  lto is de ruggegraatloze polcor slippendrager van der Staat. de lieden, die zich zo graag onze vertegenwoordigers noemen, doen niet anders dan hun uiterste best om bij de hoge ambtenarij voor vol aangezien te worden en een wit voetje te halen. zo ziet dus een minderwaardigheidscomplex vermenigvuldigd met incompetentie er uit.

 • Foxxy

  Albert Jan,  Zet m op in Brussel ! 

  Via jou contacten kan jij misschien iets aan die onnozele fosfaat regelgeving doen! 

  Varkenshouders putten vol,omdat melkveehouderij ineens onder de maat moeten bemesten! 

  En als je 1 linie kan vormen in agrarisch Nederland , zijn we onverslaanbaar !

  (Kost iets moeite , maar dan moet er 1 plan met Nmv en nvv en zlto gesmeed worden !)

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.