Home

Achtergrond

Inkomen vorig jaar 
15 procent gedaald

Akkerbouwers en bedrijven met vleesvarkens moesten het meest inleveren in 2014, meldt het LEI in het Landbouw-Economisch Bericht.

Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met een derde gedaald, gemiddeld met bijna 3 procent per jaar. Het aantal tuinbouwbedrijven en varkensbedrijven daalde het hardst met respectievelijk 59 en 55 procent.

Verwachtingen lange termijn volgens trend

De structuur van de agrarische bedrijven heeft zich in 2014 volgens LEI-onderzoeker Petra Berkhout ontwikkeld in lijn met de langetermijntrend. Het aantal bedrijven daalde met bijna 3 procent naar 65.500 bedrijven. Daarvan wordt bijna de helft (45 procent) gekwalificeerd als 'zeer klein'. De verdiencapaciteit op deze bedrijven is kleiner dan € 25.000 en gemiddeld is er werk voor driekwart van een volwaardige arbeidskracht. Anders gezegd, deze bedrijven bieden niet genoeg werkgelegenheid voor een persoon.

Grotere bedrijven

Aan de andere kant is 
5 procent van de bedrijven 'zeer groot', dat zijn vooral tuinbouwbedrijven. Op deze bedrijven is de verdiencapaciteit meer dan € 250.000 en is er werk voor circa vijf ondernemers.

Minder bedrijven

Berkhout verwacht een versnelde afname van het aantal bedrijven. Dat komt door strengere eisen in het nieuwe landbouwbeleid om 
in aanmerking te komen voor subsidie, zoals de voorwaarde dat een boer een actieve landbouwer moet zijn en dat moet aantonen via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Hoe groot dat effect is, zal later dit jaar ­blijken.

Akkerbouwers hebben kleinere bedrijven

Vooral in de akkerbouw en de categorie overige landbouw is het aantal kleine bedrijven relatief groot. 4.500 van de bijna 12.000 akkerbedrijven vallen in de categorie kleinere bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.