Home

Achtergrond 43 reacties

Romijn: ‘De impact van fosfaatrechten is enorm’

Pijn doet het voornemen van staatssecretaris Dijksma om fosfaatrechten in te voeren voor de melkveehouderij, weet Kees Romijn, LTO-vakgroepvoorzitter Melkveehouderij. "De emoties zijn groot in de sector."

Romijn wordt naar eigen zeggen geleefd deze dagen. Dagelijks wordt hij gebeld door bezorgde melkveehouders. Jonge boeren die net samen met hun ouders de oude, versleten stal hebben vervangen voor een nieuwe, gebouwd op de toekomst met de bedoeling de komende jaren uit eigen opfok door te groeien. Ondernemers die in 2014 getroffen zijn door ziekte en daardoor heel ongunstig uitkomen met het referentiejaar.

Zorgen

Melkveehouders met een onderbezette stal en zich zorgen maken over de details van de regeling en het perspectief van hun bedrijf. Tegelijk zijn er ook stoppers die nu uitzicht hebben op een financiële meevaller. Romijn: "De impact van fosfaatrechten op bedrijfsniveau verschilt enorm. We wisten dat tien tot twintig procent groei van de melkveehouderij mogelijk moest zijn, mits melkveehouders efficiënter zijn met fosfaat. Dit voorjaar kregen we echter de voorlopige cijfers 2014. Daaruit bleek een toename van het aantal koeien, maar de fosfaatefficiëntie was verslechterd. Dijksma heeft de sector toen de vraag gesteld of de sector dat kon bijsturen. De zuivelindustrie besloot daarop de Kringloopwijzer per januari 2016 te verplichten voor alle melkveehouders. Ook het voerspoor is aangescherpt. Tegelijk kwamen we met elkaar tot de conclusie dat alleen deze maatregelen niet voldoende zouden zijn."

Confrontatie met ZLTO

De boeren in het Zuiden deelden de conclusie dat productiebeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, aanvankelijk niet. ZLTO wilde melkveehouders meer tijd geven zelf maatregelen te nemen. Het Zuiden kent relatief de meest intensieve melkveehouderijen. Zij werken al langer met de Kringloopwijzer-BEX en kennen de mogelijkheden van het instrument om te sturen op fosfaat. Daarbij zijn de intensieve melkveebedrijven nog bezig met het verwerken van de nieuwe grondgebondenheidsregels.

Romijn: "Deze groep melkveehouders wordt nu twee keer hard geraakt in korte tijd. Na stevige discussies binnen LTO zijn we van de gedachte afgestapt dat enkel efficiëntiemaatregelen voldoende zijn om fosfaatrechten te voorkomen. Immers elke procent fosfaatreductie zal een melkveehouder direct om zetten in meer dieren. De ambitie van de melkveehouderij is structureel groter dan het milieu toestaat."

Rem op groei onvermijdelijk

De rem op groei is nodig ondanks de groeiende vraag naar Nederlandse melk in binnen- en buitenland. Volgens Romijn was het bekend dat als de veestapel zou gaan groeien, het milieu het eerste knelpunt zou worden. "Dit najaar stuurt de Nederlandse overheid de fosfaatproductiecijfers 2014 naar Brussel. Toen zaten we nog net onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo, de derogatie is daarmee voor volgend jaar veilig gesteld. Maar in 2016 krijgt Brussel de fosfaatproductiecijfers van 2015. De fosfaatproductie 2015 zal groter zijn door van de veestapel. Brussel zal zich dan genoodzaakt voelen om maatregelen te nemen tegen Nederland. Daar willen we niet op wachten. Ook omdat in dezelfde periode de onderhandelingen starten voor de nieuwe derogatie als onderdeel van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn."

Derogatie nodig

Derogatie is heel belangrijk voor de Nederlandse veehouderij. 800.000 hectare in Nederland kan onder de derogatie vallen. "Als we geen derogatie krijgen, dan vervallen deze hectares als mestplaatsingsruimte voor de veehouderij. Dan moeten we nog veel meer mest afvoeren dan we nu al doen, stijgen de mestafzetkosten nog veel harder dan ze dit jaar al deden en moeten boeren meer kunstmest aanvoeren."

Nieuwe coöperatievormen zijn nodig

Romijn noemt de fosfaatrechten 'het minst slechtste' alternatief voor dierrechten. "Met fosfaatrechten heeft een melkveehouderij tenminste nog de mogelijkheid heeft om zelf te sturen op fosfaat met de Kringloopwijzer en daarvoor wordt beloond. Maar aan elke keukentafel doet deze beslissing van Dijksma pijn. Melkveehouders keken reikhalzend uit naar de afschaffing van het melkquotum. Nu wordt de sector weer beperkt door een nieuw slot. Deze maatregel heeft consequenties voor het voortbestaan van het hele bedrijf. Dat geeft veel onzekerheid bij boeren. Het is nog niet te overzien wat het systeem betekent voor de rendabiliteit van de bedrijven. Dat moet de komende maanden duidelijk gaan worden."

Stijging in kostprijs

Door invoering van de fosfaatrechten zal de kostprijs van melkveehouders mogelijk gaan stijgen. Romijn: "Wat een melkveehouder voorheen kwijt was aan quotumkosten, smeert hij straks uit over fosfaat, grond en mestverwerking. De grondprijs zal stabiliseren en de extra kosten voor fosfaatrechten deels compenseren. Tegelijk moeten we werken aan een nieuw evenwicht in de mestmarkt. Dat kan alleen met mestverwerking en -export. Het zou goed zijn als melkveehouders meerjarige VVO-contracten afsluiten met varkenshouders zodat zij kunnen investeren in mestverwerking en met akkerbouwers voor de mestafzet. Nieuwe coöperatievormen zijn nodig."

Onbenutte grond

De melkveehouders met groep is het meest teleurgesteld omdat zij de latente ruimte op grond niet zonder meer kunnen benutten. De groep melkveehouders die de stal al redelijk vol hebben en relatief weinig zijn gegroeid, zullen de minste hinder ondervinden van de fosfaatrechten. De categorie melkveehouders met stalruimte over is het grootste in kilo's fosfaat. De extensieve bedrijven roeren zich het meest en willen een uitzonderingspositie.

"Melkveebedrijven met veel grond willen hun latente ruimte benutten, zonder fosfaatrechten. We zijn binnen LTO in overleg hoe hier mee om te gaan. Feit is wel dat als extensieve bedrijven worden bevoordeeld, andere melkveehouders fosfaatrechten moeten inleveren. Daarbij hebben extensieve bedrijven al een ander voordeel: omdat zij veel grond hebben, hoeven zij niet te investeren in mestverwerking. Zij kunnen dus makkelijker investeren in fosfaatrechten."

Generieke korting en knelgevallen

De komende drie tot zes maanden gaan de sectorpartijen - LTO, NAJK, ZuivelNL en NMV - opnieuw met het ministerie om de tafel om het stelsel van fosfaatrechten verder uit te werken. 
Vast staat dat Dijksma de fosfaatproductie terug wilt brengen op het niveau van 2014. Daarvoor is mogelijk een generieke korting nodig, verwacht Romijn. "Ik zie het liefst een systeem van afroming bij transacties. Bijvoorbeeld een melkveehouder verkoopt 100 procent van zijn fosfaatrechten, de koper kan slechts 80 of 90 procent benutten. Mogelijk wordt de peildatum gebruikt om de harde groeiers in 2015 strenger te korten. Maar we moeten er rekening mee houden dat we misschien niet ontkomen aan een eenmalige generieke korting."

Knelgevallenregeling

Een ander punt wat de komende maanden nog uitgewerkt moet gaan worden is een knelgevallenregeling. Veel boeren doen bij voorbaat al een beroep op zo'n regeling, merkt Romijn. "Iedere melkveehouder vindt zichzelf momenteel een knelgeval. Toch moeten we het aantal knelgevallen zien te beperken, want ook die rechten moeten op andere boeren worden verhaald. Melkveehouders waarvoor het referentiejaar 2014 ongelukkig uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of brand, zullen tegemoet worden gekomen."

Verhandelbare fosfaatrechten

De fosfaatrechten worden binnen de sector verhandelbaar, maar de voorwaarden zullen de komende maanden duidelijk worden. Romijn: "We willen een systeem van zo goedkoop mogelijke fosfaatrechten, vrij van speculaties en vrij verhandelbaar. Om transparante handel te bevorderen, lijkt een beurs een goed idee, beheerd door RVO.nl of door de sector zelf."Romijn vindt het belangrijk dat melkveehouders tussentijds hun resultaat in de Kringloopwijzer kunnen bijhouden. Nu gebeurt dat alleen achteraf. Grondgebonden wordt naar mijn idee geen handelsvoorwaarden."

Uitruilen niet mogelijk

Dijksma heeft gezegd dat de fosfaatrechten niet uitgeruild kunnen worden met varkens- of pluimveerechten. LTO heeft gezegd het daar mee eens te zijn. Romijn: "Binnen LTO hebben we afgesproken dat niet te willen. Dat respecteer ik.

Melkveehouders gaan niet over de varkensrechten. De melkveehouderij wacht met belangstelling mogelijke voorstellen van de varkenshouderij hierover af. Het kan een oplossing zijn voor beide sectoren om de rechten volledig of tijdelijk uitwisselbaar te maken."

'Niet willen ruilen'

Volgens Romijn zijn melkveehouders nu iets vrijer dan in het melkquotumtijdperk. "We zijn nu iets vrijer omdat een melkveehouder met fosfaatrechten de mogelijkheid heeft zich in te verdienen door te sturen op fosfaatefficiëntie."
Romijn spreekt in Brussel regelmatig melkveehouders en boerenbelangenbehartigers uit andere Europese landen. "Zij blozen bij de ambitie van de Nederlandse melkveehouderij. De meeste EU-landen krijgen ook belemmeringen opgelegd voor groei van de veestapel om het milieu te beschermen. In Denemarken gelden minstens zo strenge milieuregels. Engeland heeft veel problemen in de zuivelketen. Ierland wil heel hard groeien, maar moet de exportmarkten nog ontwikkelen. Het voordeel van Nederland is dat onze zuivelketen heel erg sterk is georganiseerd. We klagen wel makkelijk, dat zit in onze genen. Maar ik zou in geen ander Europees land willen melken."

Lees alles over fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • Kaiser

  Zijn de fosfaatrechten wel uitvoerbaar?  Hoe gaat er gecontroleerd worden wanneer een melkveehouder meer fosfaat produceerd dan hij/zij fosfaatrechten heeft.

 • Almagro

  #1, Als er net zo wordt gecontroleerd en gehandhaafd als bij de pluimveerechten hoeven melkveehouders zich nergens zorgen over te maken.

 • alco1

  HET WORDT ÉÉN GROOT KNELGEVAL.
  Met het verdwijnen van het melkquotum schermde het LTO er altijd mee dat mestverwerking de oplossing wel zou bieden. Nu hoor je ze er niet meer over. Het is toch van den zotte dat je deze kilogrammen niet van het plafond kan aftrekken.
  Men doet net of er teveel koeien zijn. Al zouden er een miljoen meer komen is er nog niets aan de hand, we zullen er zelfs veel meer buiten kunnen zien, ook in akkerbouw gebieden. Het voer zal de beperkende moeten wezen.
  En begin nou niet weer over de maatschappelijke acceptatie, want er zijn alleen maar een paar schreeuwers. 

 • Almagro

  Wanneer ik het allemaal zo lees als niet melkveehouder, trek ik de conclusie dat het nagenoeg onmogelijk is om een en ander, laten we zeggen nog enigsinds eerlijk te regelen. Voor bijna alle gevallen is wel enig begrip op te brengen waarom er meer rechten dan de peildatum aangeeft toebedeeld moeten worden. Maar dat betekent dan korting op de rechten van de andere gevallen.
  Jammerlijke conclusie van dit alles : groepen van boeren en sectoren komen tegenover elkaar te staan en worden tegen elkaar uitgespeeld. Je leest het in de diverse reacties op de fora. Zo wordt de invoering van fosfaatrechten bij koeien een splijtzwam tussen de sectoren en individuele boeren. Dit kan niet de bedoeling zijn van de politiek ? We gaan het straks zien wanneer dit gedrocht door de kamer moet.

 • ae-ea

  Uitwisselbaar  maken  (tijdelijk)  met  andere  sektoren  geeft  het  minste  gedoe  op.

 • fietser

  Ondernemen is vooruitzien. Er zijn genoeg ondernemers die juist niet hebben geinvesteerd in uitbreiding omdat ze de bui al zagen hangen

 • LUCTOR

  Het zou toch geen democratie meer zijn als bijv een akkerbouwer met 100ha een melkveetak er bij wil nemen van 50melkkoeien en hiervoor fosfaat rechten moet kopen.

 • agratax2

  Helaas kan ik geen medelijden hebben met de melkveehouders. Ze zijn voldoende gewaarschuwd door wat zij noemden 'Piskijkers'. De pijn die ze hebben opgeroepen mert hun Groei en nog eens Groei drift zal erger zijn dan ze nu vermoeden. Ieder wel denkend mens wist dat er na het Melkquotum een andere vorm van rem op het aantal dieren zou komen. Nu nog geen 3 maanden na einde quotum is de top van het fosfaat of moet ik zeggen mest plafond bereikt en is de melkprijs om te huilen. Wie kunnen de boeren de schuld geven 'De politiek, de melkindustrie, de Russen of de Chinezen?' Of zou in de spiegel kijken de oplossing geven? De politiek zijn we deels zelf via de verkiezingen, de melkindustrie zijn we via de co-op structuur zelf, de twee andere mogelijke schuldigen vallen onder wereldmarktrisico, zijn we groot voorstander van. Dan blijven we zelf nog over als hoofdschuldige, wij moesten zonodig meer koeien op stal, wij stemden in met fabrieks uitbreiding, we hebben zelf het fosfaat plafond ingesteld. Wij waren de optimisten in deze tijd van crisis, die helaas werd versterkt door Rusland zijn uitbreidngsdrang (net als ten tijde van de Tsaar) en de Chinesen hebben net als wij aan windhandel gedaan op de beurs, tegen de stroom op wilden roeien. Ingrijpen van overheidswege om fosfaat vervuiling tegen te gaan was door iedere leek te voorspellen. 

 • alco1

  @agratax. Ik krijg steeds meer de indruk dat je een D66 er bent. 
  Je bedoeld het goed, maar je snapt er niets van.
  Hoe moeten boeren elkaar remmen? Met een hooivork?
  Denk je dat de boer ook maar enige invloed heeft op co-op structuur van de melkindustrie?
  Ook maar enige invloed hebben op de politiek met onze 2 %boeren?
  Hebben we zelf het plafond ingesteld ( Nee die meelopers van o.a. het LTO Het is al heel lang bekend dat de LTO geen afspiegeling is van de boerengedachte, alleen maar vriends politiek)
  En is er fosfaat vervuiling??????

 • MKRouveen

  Extensieve bedrijven hebben als voordeel niet te hoeven investeren in mestverwerking!? Wat een onzin, intensieve bedrijven hebben dit als nadeel! We gaan mestverwerking toch zeker niet als iets normaals zien? Mestverwerking is niks anders dan een probleem wat je jezelf op de hals haalt als je te veel koeien houdt.

 • veldzicht

  Agratax #8, ik heb,o nee had je altijd hoog zitten maar nu rammelt je verhaaltje aan alle kanten.

 • W Geverink

  In ieder geval is de molensteen om de nek van het melkquotum nu verleden tijd en dat heeft lto toch maar mooi voor elkaar gebokst. 

 • wartena23

  @Agratax2 Ik geloof dat de Europese unie afgelopen decennia een grotere expansiedrift heeft laten zien dan Rusland. Elke hedendaagse mediavorm blaakt van propaganda. Vooral hier in europa.  Er komt een tijd dan valt het gordijn en staan wij als europeanen te trillen van een wegvallende subsidie. Groet.

 • zon


  Vraag me af of de sector wel onder plafond kon blijven,wanneer ze er afspraken over zouden maken onder elkaar dan praten ze ook al snel over een kartel.

 • A4


   

  Citaat:

  Daarbij hebben extensieve bedrijven al een ander voordeel: omdat zij veel grond hebben, hoeven zij niet te investeren in mestverwerking. Zij kunnen dus makkelijker investeren in fosfaatrechten.

  Klinkt leuk, maar heb je net in grond geinvesteerd voor veilige groei, ( dit kunnen ze toch niet verbieden).... dus wel!! varkensrechten was een gok, gond lijkt mij toch het duurzaamst, waar we de mond van vol hebben.

   

 • DJ-D

  Cees denkt ook al dat het milieu wordt vervuild door een paar extra koeien. Is er niet iemand anders die de onderhandelingen kan doen? Iemand die het zakelijk houdt?  Je kan gewoon aantonen aan brussel dat de waterkwaliteit goed is en dat er veel gronden onderbemest worden met deze normen. Daarvoor in de plaats moet vervuilende kunstmest worden aangevoerd dat moet worden gemaakt met behulp van aardgas uit zoals het nu lijkt Rusland. Waarom lto zeggen jullie dat niet? Zijn jullie geindoctrineerd?

 • Peltjes

  extensiev word mooi genaaid.' Grondgebonden geen handelsvoorwaarde' Hoe hypocriet kun je zijn. Boeren met mest overschot kunnen zelfs nu nog groeien door kringloopwijzer onder het mom van efficentie. (20 %?). Na mijn idee moeten ze de ruimte die ze hier mee kunnen winnen aan fosfaatrechten inleveren. Hoeft er geen koe weg en komen er fosfaatrechten vrij voor de echte knelgevallen. Als er niks te winnen valt hoeft er ook niks ingeleverd worden. Met knelgevallen bedoel ik niet direkt de extensieve. 

 • farmer4life1

  Hoe kan het dat andere sectoren geen groei hebben met grond? De kippen en varkens, eenden, geiten en kalverhouders hebben geen fosfaat rechten.... Hoeven geen grond te kopen. 

  Het is maar net hoe je de fosfaat afboekt.. 
  Daarnaast is  derogatie gericht op de nitraat lijn. 
  Die door elk land anders geïnterpreteerd wordt. Wij verlagen continu ons nitraat lijn en verbranden al het fosfaat uit de kippenhouderij. Hoezo het is allemaal krom. 

  Uiteindelijk hoor je te vechten voor je eigen sector. Niet jezelf op achterstand zetten tov het buitenland. Wij leveren het beste voedsel tegen het minst marge. 

 • leftturn

  varkens en kippen moeten rechten kopen en mestverwerken. daarnaast investeert de varkenssector extra in nh3 reductie wat vervolgens door rundvee deels ingevuld kan worden.
  ook kunnen we niet meer dieren houden door efficienter te werken.
  kunt het ook omdraaien, een akkerbouwer kan nu ook niet zo maar aan melkkoeien beginnen. mocht ie dat al willen...

 • koeien15

  Als ik dit lees dan krijgen we er weer veel administratie bij met de bijhorende kosten

 • koestal

  De grote jongens hebben weer hun zin

 • wmeulemanjr1

  Lto is  net als klein kind. Die schreeuwen ook maar wat. Nu de overheid strenger op gaat treden weten ze het even niet meer! Wat een sukkels de lto.

 • KarelKerel

  We hebben van 1 april tot 1 julie quotumvrij kunnen melken. bevrijdingsdag. Dit is de lobbykracht van LTO. De kinderhand is gauw gevuld!

 • Peerke1


  We hebben in 2014 stal met alle vergunningen verbouwd en per 1 juli 2015 verhuurt aan de buurman. Bovendien hebben we bijna 100 ha land en zouden geen ene koe in de stallen mogen zetten. Wat een idiote wereld en hoezo nog niet zo slecht in BV Nederland. Zeg Cees Romijn maak ons niet blij met een dooie mus.

 • Tearpoal

  De LTO-bestuurders hebben ronduit prutswerk afgeleverd. Een klein kind kon bekijken dat de groei zou worden zoals die nu geworden is. 

 • joohoo

  Romijn kan wel moeilijk doen maar de LTO heeft er voledig mee ingestemt.

 • veldzicht

  Opzouten met dat fosfaatplafond,het aantl koeien is nog lang niet op het oude
  pijl,  2 milioen minder varkens en kippenmest wordt groten deels verwerkt of geexporteerd,wat milieu vervuiling? die boeren worden gewoon een oor aangenaaid ,LTO zet jullie in dat dat fosfaat plafond van tafel gaat, misschien blijven dan nog wat leden over.

 • DJ-D

  #27 van de week een artikel in de boerderij. Niemand kijkt er na of besteed er aandacht aan. Daar stond in:

  Nitraat in grondwater gedaald
  <div> </div>
  <div>De nitraatconcentratie in grondwater is in de periode tussen 2006 en 2013 gedaald of gelijk gebleven, met een gemiddelde van 37 milligram per liter in de zandregio (onder de norm van 50 mg/l). In klei- en veen gebieden lag de nitraatconcentratie gemiddeld lager (11 en 6 mg/l) terwijl in de lössregio de norm werd overschreden (56 mg/l).

  Nitraat in het grondwater zat eerder boven de 50 mg/l. Daarom fosfaatplafond ingesteld. LTO gooi ze deze gegevens voor de voeten en weg met dat plafond!!!</div>
  <div> </div>

 • geen boer

  LTO, zwengel de inpoldering van de Markerwaard eens aan in Den Haag. Kapitaal is vrijwel voor niets, het geeft werkgelegenheid, NL kan haar deskundigheid op dit gebeid weer eens in eigen land etaleren, en we hebben die grond hard nodig!
  Waarom heeft niemand het hier over?

 • alco1

  Greetje. Er zal wel commentaar komen dat nitraat en fosfaat verschillende elementen zijn. Maar ergens is het wel verweven.
  Men moest wel instemmen met het fosfaatplafond. Zo zei onze belangenbehartiger, anders werd derogatie (N) ingetrokken.

 • schoenmakers1

  geen boer, wat ik in nederland heb meegemaakt is men hier deskundiger in het ontpolderen als in het inpolderen

 • DJ-D

  Ja alco1 ik heb het ook niet bedacht. Instemmen anders geen derogatie snap ik wel, maar daarom kan er met deze feiten wel voor gepleit worden. Een boycot kunnen ze wel in een week instellen en 2 maand onder de 30 cent en ze kunnen smeken om superheffinggeld. Maar een regel die niet van toepassing is afschaffen zou absoluut niet kunnen? 
  Maar alco ik wil niet gemeen doen, want ik ben het altijd met je eens, maar las dat je dacht aan stoppen en je dan je a.s. fosfaatrechten aan pensioen ten gelde wilt maken. Maar je blijft toch wel kritisch voor het algemeen sector belang?

 • veldzicht

  Schoenmakers #31,kom je er nu pas achter dat ze hier hartstikke gek zijn,de regering luistert liever naar de milieu beweging(boeren er uit,natuur er in) daar zijn meer stemmen te halen,@Geen boer,dat die markerwaard droog komt maak jij,je kinderen en kleinkinderen niet meer mee,dan vinden ze wel weer ,n zeldzaam beestje  of komen er wat mensen  die hun uitzicht kwijt raken die een hoop stennis maken. en als ze hem droogleggen moet je er snel bij zijn anders wordt het grootste deel natuur. 

 • joohoo

  Ik ken enkele vergaderboeren die hun veestapel vorig jaar flink hadden opgekrikt puur en alleen om de rechten te verkopen!. ze doen er ook niet eens geheimzinnig over ze deden het op advies  en zijn ook echt niet van plan deze dieren in de toekomst te gaan houden. Ze hebben de stal er niet eens voor.

 • leo,s vriend


  Johoo, ik ken ook meerdere NIET vergaderboeren die dat deden.

 • kiepel

  Je zou maar tot je nek gefinancieerd zitten door grondaankoop.
  wanneer je nu de grond weer zou willen verkopen voor liquide middelen en een ''GEWENSTE' intensiveringsslag wil maken dan wordt dit onmogelijk gemaakt door de AmvB!
  Hoezo extensieven hebben een voordeel?
  Intensieve hebben een keuze(grond kopen groeien)
  Extensieve krijgen een standstill of al het spaargeld gaat eraan!

  Graag een LTO reaktie.
  36 Boeren reageren dus er is behoefte aan verdere standpunt uitleg.

 • Peltjes

  kiepel Zie collum van Jack Rijlaarsdam in nieuwe oogst: In 2013 presenteerden LTO en NZO de visie 'verantwoorde ontwikkeling van de nederlandse veehouderij' Inzet was grondgebonden gezinsbedrijfen en weidegang. Dijksma noemde grondgebondenheid en weidegang maatschappelijke randvoorwaarden. Zegt Romijn ook nog dat grondgebonden geen handelsvoorwaarden zijn in de komende  onderhandelingen. Hoe onrechtvaardig.

 • Matt

  De pijn wordt gewoon netjes verdeeld,dat betekent dat een extensieve veehouder
  die niet gegroeid is,ook gewoon tegen de schenen wordt geschopt.

  Zouden ze dit niet doen,dan zullen er een paar knock out  moeten worden geslagen. • Peerke1


  Ze hadden inderdaad beter de derogatie in kunnen trekken en geen fosfaatrechten.

 • mafex

  klopt peerke, gestolen goed gedijt niet

  die hele derogatie leek nergens op, fosfaat weg halen bij andere sectoren

  nu heeft de melkveehouderij verloren, wat al vaak is voorgekomen bij andere sectoren

  ze moeten er aan wennen, je kunt niet altijd winnen

 • bb40

  Nogmaals geef de derogatie op en ga voor 100% verwerken.
  En schrap de fosfaat rechten. 

 • koestal

  Tweede  Kamerleden hebben steeds gepleit voor grondgebonden productie, komen die ook nog weer aan het woord ?

 • Foxxy

  Met een kluitje in het riet gestuurd worden!

  O,o de intentie van LTO was best goed bedoeld, vervolgens worden ze keihard in de (censuur) door Dijksma en consorten

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.