Home

Achtergrond

Ammoniakmetingen wijken mogelijk af door verouderde apparatuur

De Nederlandse ammoniakuitstoot overschreed in 2013 volgens bestaande rekenmethoden het plafond van 128 kiloton. Veel wetenschappers zetten vraagtekens bij de methode om de uitstoot te meten. Deels terecht blijkt nu uit onderzoek van het Mesdagfonds, Zuivel NL en het ministerie van Economische Zaken.

Sinds 2014 wordt op vier plaatsen in Nederland continu de ammoniakdepositie gemeten. De metingen worden uitgevoerd door het RIVM, met nieuwe apparatuur, die nauwkeuriger meet dan de apparatuur die tot nu toe werd gebruikt. Uit eerste bevindingen blijkt dat de metingen niet heel erg afwijken van de waardes die via bestaande rekenmodellen worden aangenomen, zegt Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdagfonds.

Wel blijkt er een meetfout te zitten in de apparatuur. Daardoor wordt een hogere uitstoot gemeten dan de werkelijke uitstoot.

Internationale wetenschappers hebben naar de metingen en rekenmodellen voor ammoniakuitstoot gekeken. Zij constateren dat er een systematische afwijking is bij de metingen.

Structureel te veel

"Dat komt waarschijnlijk door de verouderde apparatuur. Ammoniak is heel snel en beweeglijk in de lucht. Het kan daardoor zijn dat een deeltje twee keer wordt gemeten. Hierdoor meet je structureel te veel ammoniak. Deze te hoge meting kan variëren van 0 tot 20 procent. Een te lage meting, is niet mogelijk", zegt Van Dellen.

Het effect van managementmaatregelen

In het derde onderdeel van het onderzoek wordt gekeken naar het effect van managementmaatregelen. "Wanneer mest wordt uitgereden bij ongunstig weer kan de uitstoot zomaar 25 procent hoger zijn dan we aannemen. Bij gunstig weer kan dit 25 procent lager uitkomen", zegt Van Dellen. "Het beste is in de ochtend of in de avond te bemesten. Ook komt bij uitrijden in het voorjaar minder ammoniak vrij dan op een zomerdag. Iets wat veel boeren ook wel weten."

Lubbert van Dellen.

Door mest bij passende weersomstandigheden uit te rijden, kan de ammoniakemissie lager uitkomen, waardoor de uitstoot toch een paar kiloton lager is dan het huidige niveau. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de boer. Hij wil de mineralen graag allemaal benutten als meststof voor het gras.”

Uitstoot verlagen met 10 kiloton

Nederland is het ammoniakplafond van 128 kiloton dicht genaderd of heeft het net overschreden. Het aandeel van de landbouw is met 112 kiloton hoog. Stallen en aanwenden van mest vormen met 50 en 40 kiloton ammoniak de grootste bronnen, gevolgd door kunstmest (13). Via de PAS wordt beoogd de uitstoot met 10 kiloton te verlagen.

Aanleiding voor onderzoek was de twijfel over de metingen en het zoeken naar nieuwe handvatten om de uitstoot te verlagen. "Er is extra aandacht in uitrijden gestoken. Maar er liggen ook mogelijkheden bij huisvesting en voeding."

Of registreer je om te kunnen reageren.