Home

Achtergrond 30 reacties

‘Landbouw staat met de hakken in het zand’

Vewin-directeur Renée Bergkamp vindt de tijd rijp voor extra maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Ze zegt dat de landbouw veel te defensief is.

Deze week bespreekt de Tweede Kamer het waterbeleid dat is vastgelegd in tal van nota’s, wetten en convenanten. De waterbedrijven zijn ontevreden over de verbetering van de waterkwaliteit. Die gaat te traag, vinden ze.

Onlangs kwam Vewin met maar liefst 62 aanbevelingen. Daarbij zitten heel concrete voorstellen, zoals nog driftarmere doppen, een heffing op bestrijdingsmiddelen, bredere teeltvrije zones in alle gewassen en strengere certificering.

Nederland scoort slecht op waterkwaliteit

Bergkamp stelt dat nu het moment is om door te pakken: “Voor hoogwaterbescherming en veiligheid zijn de grote beslissingen genomen. Dus kan de aandacht naar de waterkwaliteit, want daar scoort Nederland slecht. Na de enorme slagen die gemaakt zijn – dat geef ik de landbouw graag toe – verbetert het nu niet meer. We staan onderaan in de middenmoot in Europa. In grond- en oppervlaktewater zijn regelmatig overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en mest. Dat moeten we niet willen. We zijn juist op de gebieden landbouw én water nummer 1! Noblesse oblige. Dus zeggen we tegen de overheid: doe iets, wees ambitieus.”

Beweeg uw muis over de rode iconen voor meer informatie.

Uit inspecties blijkt dat met het drinkwater niets aan de hand is in Nederland. Wat is dan het probleem eigenlijk?

“Het drinkwater is inderdaad uitstekend. Punt is dat we daar steeds meer voor moeten doen. We moeten steeds meer stoffen wegzuiveren. Denk aan medicijnen, nanoplastics, nieuwe stoffen. Dat kost geld en energie en dat is zorgelijk. Wat wij doen is een end-of-pipe-oplossing. We weten welke stoffen in het ingenomen water kunnen zitten en zuiveren die. Maar bij nieuwe gevaren ben je altijd te laat. Een end-of-pipe-oplossing maakt ook dat iedereen eerder in de keten achterover leunt. Dat staat haaks op het bronbeleid dat wij voorstaan, en in de EU leidend is.

Ten slotte komt de rekening bij de verkeerde partij terecht: bij de consument en niet bij de vervuiler. Er is afnemend draagvlak om dat gewoon te vinden. In het Bestuursakkoord Water staan harde afspraken dat de kosten die de burger kwijt is aan water niet mogen stijgen. Dus moet aan de voorkant iets gebeuren.”

 

U zegt: de problemen nemen toe, maar de landbouw heeft ook een enorme slag gemaakt. Hoe is dat te rijmen?

“Er komen nieuwe problemen bij vanuit andere sectoren. We kunnen meer meten, de normen worden ook terecht steeds strenger. En bij de landbouw is de vooruitgang tot stilstand gekomen. Er zijn nog steeds enorme problemen met de grondwaterwinning in met name Oost-Nederland. Nederland telt ongeveer 200 innamepunten, in 40 daarvan wordt de nitraatnorm van 50 milligram per liter water dik overschreden. We hebben tientallen innamestops per jaar vanwege te hoge gehaltes, vaak ook door gewasbeschermingsmiddelen.”

Hoe komt het dat er geen vooruitgang meer is?

“De landbouw staat met de hakken in het zand. Dat is wat ik zie, en dat gaat me aan het hart. We hebben al zoveel gedaan, zeggen ze. Daar kun je inderdaad een heel verhaal over houden. Maar er is ook een ander verhaal. Als je goed kijkt naar het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van de sector, dan blijkt dat misschien in 2027 een keer de wettelijke normen gehaald worden. Daar kun je toch niet mee aankomen? De tijd is nu rijp. Er is POP 3-geld (Europese subsidie, red.), er is innovatiegeld in Den Haag. Ik zeg: kom op, zeg wat je nodig hebt. Vlucht naar voren in plaats van naar achteren!”

"Dat getut van een beetje dit en dat en het mag niks kosten ..."

U vraagt een inspanning van akkerbouwers waar niet meteen iets tegenover staat.

“Het gaat om kosten die ze nu veroorzaken die niet op hun begroting drukken. Dat zijn geen sluitende businesscases, toch? Mooie redenering is dat: het levert mij niks op. Het gaat juist om kosten die wél gemaakt worden.

Dit is een wake up call. Er is bij het ministerie een groot rapport in de maak over financiering van het waterbeheer. Hoe duurzaam is dat nu, en zijn de prikkels wel goed? De uitkomst is dat de landbouw heel veel meer vervuiling veroorzaakt dan waar hij voor betaalt.”

Akkerbouwers en loonwerkers investeren net in nieuwe doppen, moeten ze straks nóg een keer.

“Dat soort afspraken is ook niet slim. En akkerbouwers hebben soms heel goede jaren. Gebruik die, of zoek een mooie investeringsregeling, in plaats van de hakken in het zand te zetten. Wees een etalage voor de wereld, maak er iets moois van! Ik ken deze zeurende landbouw niet zo. Als je de normen hoog maakt, en ze ook een tijdje niet meer wijzigt, wordt er geïnvesteerd en komen er altijd innovatieve oplossingen. Dat getut van een beetje dit en dat en het mag niks kosten, dat zijn geen duurzame oplossingen.”

Het hele artikel is te lezen in Boerderij 39 van dinsdag 23 juni.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Over getuttebol gesproken.

 • alphons1


  bij medicijen in het water moeten ze maar beginnen bij de rioleringen. zolang de wet bodemleven vernietigd door de wetgeving niet de boeren dus blijft nitraat in grondwater zitten

   

 • a van Gerwen

  Hier word je dus compleet moedeloos van. we worden al jaren geconfronteerd met steeds strengere normen en regels. In al die jaren is er al veel bereikt, en wat krijg je dan te horen, ' de landbouw zet de hakken in het zand', terwijl we als sector al op onze tenen lopen om zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar het is nooit genoeg, blijkt maar weer en waardering is er al zeker niet te vinden. 

 • pinkeltje


  Vooral die heffing op bestrijdingsmiddelen lijkt me een goede zaak. Dat gaat veel problemen oplossen.....

 • Ishtar

  Wat een gezeur, boeren zijn ondernemers.
  Ze hebben geen kinderboerderij.
  Dus als dat water een beetje smerig wordt of er komt gif in, so what?
  Het is nooit genoeg dat gezeur om dat schone water.
  Met Anitibiotica is de sector met 50% qua gebruik verminderd.
  Van heeeel erg veel, 50% minder is nog steeds heel veel, maar ja om moedeloos van te worden, immers je hebt al een inspanning gedaan en dsu is het nooit genoeg.
  Afstandsnormen ook, straks gaan ze daar weer om zeuren.
  Als een ondernemer een vee fabriek wil  bouwen op 50 meter van burgers of dorpskennen, dan moet dat kunnen.
  Boeren worden al  zoveel tegengewerkt.
  De LTO is al 40 jaar bezig met afstandnormen, en zijn daar heel serieus mee bezig.

 • bankivahoen


  Humaan ook 50 % reductie antibiotica bereikt Isthar@ ?? Zo ja dan praten we verder !

 • snufferman

  Waarom vergeten ze er altijd bij te zeggen dat nederland een delta is waar dus alle verontreinigingen van de omliggende landen in terecht komen.

  Dan heb ik het niet eens over alle riooloverstorten die er hier en in het buitenland zijn. 

 • haam

  via ministerie van landbouw  en  productschap akkerbouw  nu bij de vewin tja wiens brood men eet wiens taal men spreekt

 • Jan-Zonderland

  Je zou toch met zijn allen het bijltje erbij neergooien.
  Geen enkele blijk van waardering voor wat de landbouw de laatste jaren al gedaan heeft om aan die steeds strengere normen te voldoen. Het is gewoon zo dat de aantoonbaarheid als norm genomen wordt en er kunnen dus steeds lagere waarden gemeten worden. Of het allemaal zo ongezond is wordt niet naar gekeken. Er gaan ook zoveel mensen dood van dat 'smerige giftige' water. Als je die hautaine blik van dat mens ziet dan heb je al genoeg. Bah!!

 • zon

  Stuur dat mens in de WW.

 • info36

  Of naar de maan, nog beter.

 • DJ-D

  Onderzoek die 40 innamepunten dan. Kun je zien waar het aan ligt hoeft echt niet moeilijk te zijn. En laat de rest van NL met rust. 

 • tikka


  Wen er maar vast aan dat de normen strenger worden. Beter proberen om verontreiniging van water te voorkomen dan de hakken in het zand.

 • schoenmakers1

  duidelijk weer iemand die totaal niet weet waar ze over praat, stond vandaag nog een artikel meer met eigenlijk dezelfde strekking, hoe komt het toch dat nooit het rioolwater als schuldige aangewezen wordt, heeft dat mens niet meer verstand of wil ze het niet zien?

 • DJ-D

  Laatst was ik bij een bedrijf waar je gif kunt halen. Komt er een man binnen die zegt. Heb je nog meer van dit spul voor mn tuin? Ben je er alweer zegt de verkoper. Ja spuit het er puur op die troep wil maar niet dood.... Nee toppers zijn dat vast ook nog aan de medicijnen. Pak de vervuilers aan en niet heel Nederland!

 • agratax2

  @schoenmaker1. Deze lieve mevrouw ziet alleen 'Wat ze wil zien'. Alle splinter in boeren ogen ziet ze, de balken in de ogen van de burger ontgaan haar. in een democratie pak je altijd de kleinste groep aan om zo de grootste groep achter je te krijgen en daarmee is je macht verzekerd. Haar verhaal over vuil water, heeft tot doel de burger BANG te maken zo krijgt ze eerder haar zin dan wanneer ze eerlijk en oprecht aangeeft 'Het water is niet schoon, maar we weten niet of dit schadelijk is voor de gezondheid'. Ik ben het met Zonderland eens 'Leg het bijltje erbij neer voor 1 jaar', dan weten ze wat hun luxe eisen de belastingbetaler kost. 

 • koestal

  Kijk eerst maar eens wat er uit de riooloverstorten komt,restanten van medicijnen en van drugs ,maar alleen maar naar de boeren wijzen ,dat is wel erg gemakkelijk

 • @123

  In Twente wordt het giftige boorwater van de olieindustrie in de grond geloosd op enkele kilometers afstand van de locaties waar het drinkwater wordt opgepompt.Als je het hebt over de kwaliteit van het drinkwater moet je dit toch helemaal niet toestaan, maar hier over hoor je haar dan weer niet.

 • Marco22

  Ach je moet toch wat te klagen houden anders kan ze net zo goed de functie die ze bekleed weg saneren net als de overstorten. Ooh wacht, zijn die nog niet gesanneerd? Moest al lang gebeurd zijn hoor in het jaar 2000. Laat zij zich daar druk overmaken.  

 • gjh

  wat een onzin praat dat meisje of landbouw de grote boosdoener is. ga wat nuttigs doen.

 • jinkehes


  gjh, dat meisje was topambtenaar op het ministerie van LNV, dus kent ze haar pappenheimers. In haar huidige functie durft ze te zeggen waar het op staat. De spreekt de landbouw aan op haar verantwoordelijkheid. Zeer nuttig. De juiste vrouw op de juiste plek.

 • poldes


  de landbouw ,hetplatteland en de verplegers er van ;zijn de schietschijf van geleerden en wetmakers die door geleerden worden ingefluisterd.

  de geschotene nemen alles voor lief.en zonder verzet. Het is wel nooit uitgesproken of er wel geschoten mocht worden.

 • glaasje

  Waarom alles de schuld op de landbouw geven!!!!!
  Moet je eens kijken wat de consument allemaal door de wc en de gootsteen
  gooit, en wat er allemaal via het straatvuil van de grote steden in het riool terecht komt. Ook door de riooloverstorten, wat het vuile water op de sloten en beken dumpt.
  Dat noem ik nog eens een viezigheid. daar is  de waterzuivering druk mee bezig om die viezigheid weer zuiver te krijgen. Dat beetje mest wat nog op het land mag kan volgens  mij geen boosdoener meer zijn.  

 • gjh

  jinkehes dus de landbouw is de grootste vervuiler SLAAP LEKKER VERDER.

 • @123

  Jinkehes, laat ze de NAM er op aanspreken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid dat in de grond pompen is gewoon een goedkopere oplossing dan als je het zuivert.De provincie wil het niet stilleggen ivm een mogelijke schadeclaim van de NAM van een miljoen euro/dag.

 • Zandboertje

  Die ernorm vermindering is vrijwel enkelbehaald door het stoppenmet natte grondontsmetting. Zonder was er niet zoveel bereikt. Puntemmissies wegwerkendoor betere seals en minder greppelfrezen is een heel goed hulpmiddel om de pieken weg te halen. Een behaalde vermindering over een oud beginpunt is niet altijd haussana. Ik denk dat we de laatste 5 jaar niets meer bereikt hebben. Ik heb liever strengere regels met behoud van middelen dan andersom.

 • gjh

  jinkehes ze was een toB amtenaar veel babbels en niets gepresteerd. Wat zij doet is haar baantje veilig stellen OVER DE RUG VAN DE BOEREN.

 • Burnetti

  Bankivahoen, vorige week op Boerderij Merenveld werd nog eens keurig de stand van zake over antibiotica verbruik en resistentie patronen uitgelegd.

  We vinden steeds meer resistente bacterie stammen met een duidelijke relatie met AB gebruik bij de veehouderij.
  AB als groeibevorderaar is afgenomen, therapeutisch gebruik in dezelfde verhouding toegenomen.

  Ja, er zijn reductiestappen. Tijd om achterover te leunen is er niet.

  Mevrouw vergeet even uit te leggen dat oude industrieën verantwoordelijk zijn voor hotspots van lokale bodem en grondwater verontreiniging. Deze bedreigen voornamelijk ecologie. Resistente Bacterieen bedreigen de gezondheid van mens en dier.

 • info36

  Naar Mars mag ook.

 • joohoo

  De voorbeelden die ze noemt komen niet eens uit de landbouw.
  Als dit cariere maken is heeft ze ook een strafblad!.


Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.