Home

Achtergrond 7412 x bekeken 37 reacties

Hoe moet Dijksma de melkveehouders beteugelen?

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil voor 1 juli een plan van aanpak van de sector om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te beperken. Het nieuwe slot wordt dierrechten, fosfaatrechten of beperking van melkproductie per dier of per bedrijf.

Mogelijk heeft een nieuw slot voor de melkveehouderij ook gevolgen voor de andere dierlijke sectoren.

Boerderij wil graag weten wat u vindt van nieuwe productiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij en hoe die er uit moeten komen zien. U zou ons, maar zeker ook de lezers van Boerderij, helpen als u daarom meedoet aan onderstaande peiling over dit onderwerp. Dat kost u slechts enkele minuten. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Laatste reacties

 • Peerke1


  Dit zijn vragen die mij al vooraf een bepaalde richting insturen, die ik helemaal niet wil. Dus een niet zuivere weergave van de feiten en de mogelijkheden.

 • DJ-D

  Niet nodig!

 • alkoto

  Vooral die laatste vraag deugt niet.Die moet zijn:Bent u het er mee eens dat de melkveehouderij de latente ruimte van de varkenhouderij afpakt met als gevolg dat het mestoverschot nog meer toeneemt en de varkenshouder nog dieper in de buidel moet tasten om van de mest af te komen én de ontwikkelingsruime in de varkenhouderij verder beperkt worden?

 • jongvee


  Het eerlijkste is volgens mij een of ander grondgebonden systeem

 • j.verstraten1

  Ik zie weinig relatie tussen de vragen in de enquete en de vraag die hierbovenin gesteld wordt.

 • Edje2

  dierrechten is het allerbeste

 • LUCTOR


  Je zou in dit land waar mijn inziens we leven in een gemaakte democratie ook een systeem in kunnen voeren waar een ieder verplicht wordt gesteld die plaatsings ruimte voor mest heeft deze af te nemen onder het motto de voedsel voorziening op pijl te houden zo ook iedere flat bewoner die in deze democratie ook het recht heeft om zonder produktie rechten of grond 125kilo fosfaat te produceren. Tevens verbaas ik mij er ieder jaar weer over hoe de mestwet gehandhaafd wordt voor paarden houders zie om mij heen jaarrond paarden op kleine weitjes lopen waar geen spriet gras staat zodat de dieren jaarrond bij gevoerd worden en de mest ook op dit perceeltje blijft liggen en tot mijn verbazing de paarden achter een draadje worden opgesloten en er ook nog eens varkens of rundveemest op wordt gebracht met de injecteur maar zo dik dat niet te zien is of het geinjecteerd is of bovengronds is aan gewend.

 • haam

  Gewoon de markt zijn werk laten doen  kijk bv maar naar de hier zo vaak aangehaalde bedrijfsvergroting van de fam jonkman . stal en plan voor 480  maar niet zoveel grond , melkkoeien op dit moment 200 koeien die de hele financiering moeten trekken omdat de volgende 280 nog niet uitkonden bij deze voerprijzen en eventuele  mest afzetkosten . hoelang gaat dit goed .  de markt reguliert zichzelf wel.

 • Foxxy

  Referentiejaar 1983 gebruiken (2,5 miljoen koeien tegenover 1,7 nu )

  en zuurstof-productie rechten invoeren /ha
  alsmede CO2 bindings-waardering in euro's

  Het kabinet zou volslagen idioot zijn om na afschaffing van melkquotum een handrem op de economische groei van de melkveehouderij te plaatsen ,omdat Brussel dat (misschien) gaat vragen.
  De kip met de gouden eieren slachten !
  markt reguleert het zelf wel, en schaalvergroting zet toch door !

 • gjcamps

  fozzy, maar waarom is de rundveehouderij de kip met de gouden eieren, melkprijzen zijn slecht en eieren gaan per week omhoog. Koeien hebben ruwvoer nodig, grond is in NL te duur voor koeien. De markt regelt het vanzelf, melken voor 25 cent , wen er maar aan.

 • boer drenth


  Gewoon grond gebonden veehouderij. Minder grond dan ook minder strond.

 • sieko

  Hoe minder bemoeienis van ambtenaren des te beter.
  Er is democratie's besloten dat we marktconform moeten produceren laat de markt zijn werk dan doen! Haam #8, helemaal mee eens

 • Akkerbouw 2020

  Ammoniakemissienorm per ha : emissienorm per dierplaats =aantal dieren per ha. 
  Voordelen: hoe duurzamer jou stalsysteem hoe meer dieren je mag houden. Mest afvoeren van duurzame stalsystemen is goedkoper omdat akkerbouwers van deze mest meer kuubs mogen aanvoeren en dus aantrekkelijker voor hen. Extra ammoniaknorm punten toekennen aan veehouders die bijvoorbeeld weiden, onder bepaalde antibioticanormen komen, staarten niet couperen, niet castreren van beren, niet onthoornen enz enz. Veehouders kunnen hierdoor goedkoper intensiveren op een duurzame manier waardoor voedselproduktie verantwoord kan stijgen die tevens een goede boterham moet opleveren voor een ieder

 • DJ-D

   Sharon moet de superheffing niet afdragen in Brussel. Eerst praten met brussel over dat de derogatievoorwaarden ieder jaar mogen worden aangepast en niet om de 4 jaar en dus pas in 2018. Zodat dit onnodige en zinloze fosfaatplafond volgend jaar verruimd kan worden of afgeschafd. Regels moeten gebaseerd worden op 'milieudruk' van 2014 of 2015 en niet van 2002. Als er al sprake is van milieudruk met dit beetje mest op een ha. Belgie heeft heel wat beter onderhandeld.  Vlaanderen behoud derogatie met normale normen gebaseerd op actuele cijfers. Die niet 'gemeten' zijn door Diederik Stapel. 

 • Zuperboer

  @greetjeduitman1: Sharon draag keurig alles af in Brussel. NL zweert bij Brussel en heeft geen gebrek aan Boeren die willen ondernemen. Verander RVO maar in Rijksdienst voor Bijstandminnend Nederland.

 • kiepel

  #11 volledig eens.
  Ik ben een Dijksma fan.  Statig vrouwtje. Ze komt met maatwerk waar we mee verder kunnen. Soms duurt maatwerk lang. Dit zegt meer over de versnipperde belangenbehartigers dan over onze Dijksma.

 • Kaiser

  Een peiling met een hoop onzinvragen. Vul ik niet in. 

 • joohoo

  Als efficientie de sleutel wordt krijgen de grondloze bedrijven voorrang boven alles en heeft Zembla gelijk .
  De melkveehouderij is nog intensiever dan varkens of pluimvee geworden .
  De wegwerpkoe is inmiddels een feit, dank aan de politiek en het voorruitschuiven.

 • agro1


  ZEER tendetieuze vraagstelling. ben benieuwd naar de dubbele agenda. enne.. kaiser, over die 'onzinvragen' was zeeeer goed nagedacht.

 • Gerjo-Kompier1

  Mijn keuze staat er ook niet tussen, dus ik ga die vragenlijst niet invullen.
  Doe mij maar een tweedeling in regelgeving:
  1) forfaitaire mestregels voor qua mestplaatsing grondgebonden melkveebedrijven,
  2) toeters-en-bellen wetgeving voor bedrijven met een mestoverschot. Wat men hiervoor allemaal verzint, maakt mij niet uit.
  Wil men de kleinere grondgebonden bedrijven behouden, moet men deze niet gaan belasten met kosten verhogende rompslomp. Overheids ingrijpen is vaak in het voordeel van de intensievere bedrijven gebleken.

  Wanneer het toch tot een fosfaat-excretie-quotum komt gebaseerd op 2013, dan heeft de overheid (als ik de cijfers goed gelezen heb) 4 miljoen kg fosfaat ruimte over om uit te delen aan de knelgevallen.
  Knelgevallen zijn naar mijn mening dan niet de bedrijven, die voor pakweg 5.000,- euro per dierplaats een te grote stal gebouwd hebben, maar de bedrijven, die voor pakweg 25.000,- per melkkoe aan grond gekocht hebben om grondgebonden te groeien en deze investering niet kunnen benutten.

  Tenslotte is er nog de discussie over wel of niet verhandelbaarheid van fosfaat of dierrechten tussen de sectoren. Als tussenoplossing zou een schot tegen koop/verkoop tussen sectoren gehandhaafd kunnen worden, maar lease tussen verschillende sectoren wel mogelijk gemaakt kunnen worden. Kan je later altijd kiezen voor meer vrijheid, of terugdraaien.

 • koestal


  Door een lage melkprijs,ze wordt op haar wensen bediend

 • Demeter Griend

  Nog een dubbeltje eraf, kijken welke echte ondernemers het kunnen volhouden. Even de markt zijn werk 2 jaren laten doen. Geen medelijden hebben we met een supermarktondernemer of een garage ook niet.

 • geen boer

  Markerwaard inpolderen. Is nu een troebele, ondiepe, dooie plas. Verzorgt werkgelegenheid voor de bouwsector die het hard nodig heeft, kapitaal is goedkoop, onze agrarische sector (2/3 handelsoverschot) zit er om verlegen.
  Onbegrijpelijk dat het nooit op de agenda staat, zelfs de Rabo-top wil er niet aan.

 • agro1


  geenboer 23, geloof goed dat jij dat wil. bij historisch lage prijzen nog meer onverkoopbare voorraden veroorzaken???

 • MKRouveen

  Grondgebondenheid is en blijft het allerbeste. Alleen op die manier blijft de melkveesector een gezonde en gebalanceerde sector die ook bij de consument punten blijft scoren.

  Grondgebonden bedrijven moeten in ieder geval worden ontzien met overbodige rompslomp die ze alleen maar tijd en geld kost terwijl ze al hun mest gewoon op hun eigen land kunnen plaatsen.

 • meuleman


  Helemaal met #25 eens.

 • agro1


  25 en 26, helemaal mee eens, maar helaas een gepasserd station. koop aandelen voerfabriek.

 • japke33

  Waarom heeft mevrouw Dijksma hier niet eerder over nagedacht? Iedereen wist toch, dat wanneer het quotum zou verdwijnen, er meer koeien zouden komen? Er had begin dit jaar (of misschien nog wel veel eerder) een plan moeten liggen, hoe nu verder na 1 april 2015.
  Nu weet niemand waar hij aan toe is, en dat zal ook nog wel even duren. 1 ding is zeker, dit gaat heel veel boeren, heel veel geld kosten.

 • Foxxy

  De fosfaat-hoeveelheid op de wereld is eindig ! De meest negatieve schatting is,dat er nog voor 70 jaar genoeg is !

  er wordt in Nederland nagenoeg evenveel geïmporteerd (meststoffen ) als ge-exporteerd! (Levensmiddelen,landbouwproducten !Planten ,mensen en dieren  zijn fosfaat nodig, en uit onderzoek is gebleken dat de fosfaat-gehaltes in onze bodems afnemen !

  fosfaat inperken ? Nee ! Leren om het beter en efficiënter te benutten? Ja !

  wat stonden de maisplantjes er dit voorjaar toch paars bij (kou en fosfaat-gebrek)

 • Sjaak

  Raar...., de ontstane situatie is het gevolg van wanbeleid of eigenlijk het gevolg van géén beleid. Immers, alles kon en mocht mits het maar binnen de vergunningen paste. De sector zou zelf de verantwoording voor de ontwikkeling nemen.
  Welnu, laat de sector dan die verantwoording nemen!
  De groei van de veestapel is al afhankelijk van de hoeveelheid grond en de eventuele mestverwerking met export. Lukt dit niet, dan géén groei!
  Zo simpel is het!

  Dat er dan gesaneerd zal worden is duidelijk, maar dat gaat dan toch vooral gebeuren bij de toch al ongewenste veehouderij. Is dat ook meteen opgelost!

  Ik vind de vraag of Dijksma en consorten verantwoording af moeten leggen voor dit wanbeleid eigenlijk veel interessanter....

 • Ishtar

  1/2
  Ze moet de sector houden aan de afgesproken regels, oa fosfaat plafond.
  Als ze dat niet doet, is dat bestuurdelijk falen, en super fout.
  Ook moet ze geen knelgevallen regeling voorstellen, of overgangsregelingen etc.
  Fosfaat referentie als vb 2012.
  De sector bestuurders wisten de regels, maar hebben nu bewezen, zich daar niet aan te willen houden.
  Ook wilden ze niet op tijd sturen, laat staan 20 plannen klaar hebben, immers de wereld stopt ook niet bij NL alleen.
  En elk jaar veranderd er wel wat op geo politiek niveau.
  Als boeren klachten hebt, ga je maar naar nzo en lto en zlto, en stel je eigen bestuurders verantwoordelijk voor wanbeleid.
  Dat kun je ook doen bij politieke partijen waar veel boeren op stemmen, zeg maar vvd en cda en sgp, immers zij maken politieke
  besluiten en overleggen wekelijks met nzo/lto en zlto.
  Daar moet je zijn voor uitleg, immers daar stemmen veel boeren toch op? Of gaan de cda en vvd en sgp figuren het
  alleen om stemmen te ronselen?

 • Ishtar

  2/2
  Als ik een grond heb, en krijg vergunningen en geld van de bank, om een golfbaan of tennis centrum neer te zetten etc.
  Alles volgens de regels.
  Maar er komen maandelijks maar 2 personen om te golfen of te tennissen, dan kan dat er niet uit.
  Maw, ik heb geen goed marktonderzoek gedaan, misschien zijn er al wel 10 golfbanen binnen 25 km afstand etc en mensen zitten op hocky ipv op tennis.
  En zo is het ook voor melksector, je kunt wel uitbreiden en uitbreiden, maar als je bestuurders net doen als er geen internationale
  afspraken zijn oa qua fosfaat palfond, tja........
  Wereldmarkt is wat men wil, melkquotum gaat er af, dus aub geen interventie vanuit Brussel of Den Haag, ook alle interventie niveaus moeten per direct
  afgeschaft worden, immers dat is tegen marktwerkng.
  Vraag en aanbod, en ohja.... consumenten kun je altijd nog de schuld geven, werkt altijd!

 • Mfb

  Gewoon een maximum aantal koeien per ha. Ik stel voor 2,5 koeien en max. 2 stuks bijbehorend jongvee.
  Dan is de grondgebondenheid geregeld en de fosfaatproduktie ook.
  En dan per direct invoeren. Al die boeren die nu teveel koeien hebben ca. 10 jaar de tijd geven om grond bij te kopen/huren of te krimpen in koeien.

 • schoenmakers1

  het maakt niet veel uit wat ze doet, als ik er maar niet teveel last van heb, zo denken we allemaal lijkt mij, maar het is niet moeilijk, het lost allemaal zichzelf op maar dan kunnen de ambtenaren de vriendjes niet bevoordelen en dat willen die weer niet

 • massan

  Sharon Dijksma kan beter nu niets doen. Wacht even af wat de invloed is van PAS en de lage melkprijs. Probleem van het bereiken van het fosfaatplafond is waarschijnlijk al achterhaald. Waarom boeren weer opzadelen met weer meer regels?

 • Foxxy

  De agrarische sector is goed voor krap 20% van onze totale export !

  Dan hebben we Rotterdam ,goed voor 50% export, wat overigens allemaal dus eerst ge-importeerd wordt, en natuurlijk Aardgas! In Slochteren wordt ontzettend veel aardgas gewonnen,en vervolgens ge-exporteerd !!

  feitelijk zijn dus de boeren, en de Shell ,de weinigen die ons land ,buiten tussenhandel Rotterdam, degenen die ons land groot maken ! Wees er zuinig op !

 • henky++

  Ik mis nog een mogelijkheid nl bedrijfsgrote beperken dus een keer echt kiezen voor het familie bedrijf. Tot 100 koeien/bedrijf geen beperkingen, tot 150 grondgebonden en boven de 150 de handrem erop.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.