Home

Achtergrond

Emotie leidend bij stemmingen over klonen van dieren

De landbouw- en milieucommissie van het Europees Parlement willen een verbod op het klonen van dieren en op de import van producten van gekloonde dieren. VVD en D66 steunen het voorstel niet.

Met een ruime meerderheid van 82 stemmen voor, acht tegen en acht onthoudingen stemden de commissies voor landbouw en milieu van het Europees Parlement deze week voor een rapport van de Italiaanse Europarlementariër Giulia Moi (EFDD, Europa van Vrijheid en Directe Democratie) en de Duitse Renate Sommer (EVP, waar ook CDA deel van uit maakt) over het klonen van dieren. Het Europees Parlement spreekt zich nadrukkelijk uit voor een verbod op het klonen van dieren in Europa. Daarnaast wil het parlement ook een verbod op de import van producten van gekloonde dieren, om het klonen van dieren in de landen buiten de EU ook te ontmoedigen.

Emotionele lading

De rapporteurs zouden hierin graag heel ver gaan: ook producten van afstammelingen van gekloonde dieren zouden het land niet in mogen en alle stromen van producten van deze dieren moeten in beeld worden gebracht. Volgens de rapporteurs brengt het klonen van dieren ernstig dierenleed met zich mee en is het bovendien niet nodig voor de voedselvoorziening.

De meeste fracties staan achter het voorstel. Klonen is een onderwerp waar veel emotie bij komt kijken, zo blijkt ook tijdens deze stemmingen. Hoewel er in Nederland nog relatief nuchter naar wordt gekeken, is de angst in andere lidstaten groot dat na het klonen van dieren ook de stap naar het klonen van mensen wordt gemaakt.

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemde voor een verbod op het klonen van dieren.

VVD en D66 steunen voorstel niet

Opvallend is de opstelling van de liberalen bij de stemmingen. VVD en D66 (beide ALDE) steunen het voorstel niet. Hoewel ze wel voor een verbod van klonen van dieren in de EU zijn, is een verbod op de handel van producten van gekloonde dieren volgens hen niet uitvoerbaar, zeker niet volgens het voorstel om dat ook voor alle producten van afstammelingen van gekloonde dieren te doen. Dat betekent dat er geen sperma meer van gekloonde stieren uit de Verenigde Staten of Canada mag worden geïmporteerd, maar ook geen fokmateriaal van dieren waarvan een van de voorouders ooit een gekloond dier was. De Europese Commissie heeft meermaals benadrukt dat een dergelijk importverbod ook niet haalbaar is.

CDA stemt in met voorstel

CDA stemde wel in met het voorstel, ondanks dat de partij ook vaak vanuit het agrarisch belang en het handelsbelang van Nederland kijkt. Maar tegelijkertijd is het voorstel ook van een partijgenoot van de EVP, dus dan zou het vreemd zijn als het niet gesteund wordt.

Met het rapport is de discussie over het klonen van dieren nog zeker niet gesloten. In september zal de plenaire vergadering van het

Parlement stemmen over het voorstel, waarna nog een trialoog zal volgen met de Europese Commissie en de Raad.

Minder op emotie onderhandelen

Deze onderhandelingen verliepen eerder zeer moeizaam, mede omdat er ook naar de uitvoerbaarheid wordt gekeken. Vraag is of de EU in het kader van WTO-afspraken de grens mag en kan sluiten voor producten van gekloonde dieren. Het emotionele signaal van het Parlement is nu dus gegeven. In de vervolgstappen zal mogelijk iets minder op emotie, maar meer over uitvoerbaarheid worden onderhandeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.