Home

Achtergrond 1 reactie

€ 6.000 bespaard op mestafzetkosten

Lochem – De 214 deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek 2013/2014 hebben in 2014 gemiddeld ruim € 6.000 per bedrijf bespaard op mest­afzetkosten. Dit blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd tijdens het ruwvoerplatform Melkers van Morgen, een evenement van ForFarmers en melkveeproefbedrijf De Marke.

Doordat de fosfaatexcretie met gemiddeld 5,6 kilo per ton melk 1,1 kilo lager lag dan forfaitair in 2014 hebben deze bedrijven een lager fosfaatoverschot gerealiseerd. Daardoor hoefden deze bedrijven minder mest af te voeren.

De goede weersomstandigheden in 2014 resulteerden in een hogere stikstof- en fosfaatefficiëntie op de bedrijven. Dit komt vooral door de hogere opbrengsten van gras en mais. Gemiddeld bedroeg de grasopbrengst 
11.790 kilo droge stof, 15 procent meer dan in 2013. De maisopbrengst lag met 19.610 kilo 12 procent hoger.

Betere bodembenutting

De hogere opbrengsten zorgen in combinatie met hogere gehaltes in de gewassen voor een betere benutting van de bodem. De fosfaatopbrengst op maisland was met 83 kilo per hectare 22 procent hoger dan in 2013, terwijl de stikstofopbrengst met 209 kilo per hectare 9 procent hoger was dan in 2013.

Daling van overschotten

Voor grasland was de fosfaatopbrengst met 106 kilo per hectare 28 procent hoger dan in 2013 en de stikstofopbrengst met 322 kilo per hectare 16 procent hoger dan in 2013. De stikstofbenutting in de bodem nam hierdoor toe van 65 naar 75 procent, de fosfaatbenutting groeide van 88 naar 122 procent. Daarmee kwamen de ­bedrijfsoverschotten fors lager uit. Het stikstofoverschot daalde van 206 naar 168 kilo per hectare en het fosfaatoverschot daalde van 11 kilo naar minus 19 kilo per hectare.

Eén reactie

  • farmerbn

    Heb er geen verstand van maar is dit niet fraudegevoelig? Boeren die beweren dat ze meer van het land halen mogen die ook meer bemesten en dus minder mestafvoeren? Ik zou ook beweren dat ik topopbrengsten heb van het land. Ook moet je dan waarschijnlijk jokken over de ds-opname van het vee maar dat zal wel niet moeilijk zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.