Home

Achtergrond 3 reactieslaatste update:4 mei 2015

Fosfaatproductie groeit ondanks voerspoor

Het voerspoor geldt als een van de oplossingen voor het mestprobleem. Heeft het gewerkt? Ja! Maar de groei van de melkveestapel dreigt roet in het eten te gooien.

Het zogenoemde voerspoor heeft de fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel fors verlaagd, de afgelopen jaren. Minder fosfor in voer betekent minder fosfaat in de mest, dat is de kern. Er werd veel van verwacht. Efficiënter voeren zou zelfs dé manier zijn om invoering van dierrechten voor de melkveehouderij te voorkomen.

Eind 2010 werden de eerste afspraken gemaakt tussen LTO Nederland en de koepel van voerfabrikanten, Nevedi. Via een verlaging van het fosforgehalte in krachtvoer werd een fosfortoets (P-toets) ontwikkeld. Het lagere fosforgehalte in rundveemengvoer is inmiddels onderdeel van nieuwe sector­afspraken in de melkveehouderij; de Kringloopwijzer is daarvan een belangrijk onderdeel.

Dat het voerspoor heeft bijgedragen aan een lagere fosfaatproductie wordt algemeen erkend. Het effect bleek duidelijk in 2012. De fosfaatproductie was toen gedaald, van 179 miljoen kilo in ’10 naar bijna 161 miljoen kilo. Daarna is weer een stijging te zien, naar 168 miljoen in ’14 op basis van dieraantallen van ’14 en de normen van ’13. Maar de beoogde 20 miljoen kilo fosfaat heeft het niet opgeleverd. De daling kwam voor een groot deel door maatregelen bij het krachtvoer en voermaatregelen als fasevoeders bij varkens.

Aandacht verleggen naar specifiek

Voerleveranciers hebben afspraken gemaakt over de levering van fosforarm krachtvoer. Maar als klanten kiezen voor voersoorten die meer fosfor bevatten, bijvoorbeeld omdat dat economisch beter is, zal een voerleverancier niet snel ‘nee’ verkopen.

Voor Henk Flipsen, directeur van Nevedi, is duidelijk dat het voerspoor heeft gewerkt. “Nevedi is daar vanaf het begin bij betrokken en we hebben stappen gezet voor het krachtvoer. Mengvoer is maar één aspect. Als je effect wilt zien van minder fosfor in het voer, moet er ook inzicht zijn in de totale fosfaatefficiency van een bedrijf. Dat kan met de Kringloopwijzer in de melkveehouderij en ook in de varkenshouderij wordt het opnieuw opgepakt. Verder samenwerken is noodzakelijk.”

Veel verschil in resultaten

Volgens Ruud Tijssens, directeur corporate affairs van Agrifirm, zijn zowel bij melkvee als bij varkens nog ‘substantiële stappen’ mogelijk. Dat er grote variatie is in resultaten in het veld, ziet hij in de resultaten van honderden boeren die de Kringloopwijzer invullen. “We hebben meerdere voersoorten in ons pakket met een hoge fosfaatefficiency. In de varkenshouderij is voer met een efficiëntie van 70 procent fosfaat mogelijk. Maar aan de ander kant kan een verlenging van de levensduur van de koe met een lactatie de sector een fosfaatreductie opleveren van 4,3 miljoen kilo.” Volgens Tijssens is met stimulerende maatregelen als de Kringloopwijzer meer te bereiken dan via generieke stappen via het voer.

Meer fosfaat in ruwvoer

Johan Temmink, mineralen- en voerdeskundige van ForFarmers Hendrix, is ervan overtuigd dat het voerspoor werkt. Maar hij heeft grote twijfels of dat in 2014 lagere fosfaatnormen per dier oplevert. “Het fosfaatgehalte in ruwvoer is fors gestegen, blijkt uit onze voorlopige cijfers. Ruwvoer maakt zo’n driekwart van het rantsoen uit, dat is niet te compenseren via krachtvoer. Er is meer fosfaat aan de bodem onttrokken dan via bemesting wordt toegediend. Dat komt door de goede groeiomstandigheden in 2014 en door de aangescherpte verliesnormen de laatste jaren.”

Het is volgens de voerdeskundige dan ook hard nodig dat rekening wordt gehouden met de onttrekking van fosfaat aan de bodem om de efficiëntie van bedrijven juist in beeld te brengen. Dat gebeurt in de Kringloopwijzer wel, maar blijft in de bedrijfsspecifieke berekening (BEX) buiten beeld.

De fosfaatproductie per vleesvarken daalde van 5,1 kilo per jaar in 2009 naar 4,2 kilo in 2013.

Hogere fosfaatproductie 2014

Deskundigen op het gebied van mestbeleid stellen normen op voor de bepaling van de nationale fosfaatproductie. De fosfaatproductie per diersoort en categorie wordt bepaald op basis van mineralenaanvoer, zoals in voer, en verminderd met de afvoer van producten. Zo wordt een schatting gemaakt van stikstof- en fosfaatproductie per dier. Die normen maal het aantal dieren volgens de Landbouwtelling bepalen de fosfaatproductie die het CBS publiceert.

Binnenkort verschijnen de cijfers over de fosfaatproductie in 2014. Naar verwachting is fosfaatproductie van melkvee opnieuw gestegen. Dat komt door meer fosfor in het eigen ruwvoer, dat wordt onvoldoende gecompenseerd door krachtvoer.

Verkleining mestoverschot valt tegen

Komende weken moet blijken hoe de (voorlopige) normen 2014 uitpakken. Voor melkvee is het effect van de grotere veestapel al verwerkt in de cijfers, maar waarschijnlijk valt de norm nog iets hoger uit dan in 2013. Los daarvan heeft het voerspoor een positief effect, al was het alleen maar omdat de productie door melkvee anders nog hoger zou zijn geweest. Het heeft het mestoverschot echter niet zo veel verkleind als gehoopt. Staatssecretaris Dijksma liet tijdens het debat van afgelopen week dan ook al doorschemeren dat het voerspoor als alternatief voor dierrechten niet overtuigt.

Laatste reacties

 • Ishtar

  an weet iedereen al, dat de bestuurders en verantwoordelijken dit niet trekken van deze sectoren.
  Gokken op 1 paard of reactief handelen, is namelijk altijd de mindsetup geweest.
  Nevedi is alleen uit op snel geld, maakt niet uit hoe.
  En dan is er nog een duurzaamheidsgoeroe van de sector die alleen uit is op enige waarde ==> geld.
  **
  Nee, zit niets anders op dan de cijfers te manipuleren, bewust verkeerd rekenen etc etc.
  Misschien een convenant makken, zodat je weer wat kan beloven, maar al zeker weet dat je het niet na kan komwn, dus bewust tijd koopt.
  **
  Fosfaat plafond niet bereiken, plus afschaffen van melk quotum, zou al 10 jaar geleden door bestuurders als belangrijkste punt gemaakt moeten worden.
  Maw, men had 10 jaar geleden een team van 5 personen dag en nacht moeten laten werken aan,
  -hoe vul je dit in als gehele sector.
  -waar kan je flexible schakelen.
  -waar kan je sturen en bijsturen.
  -maar nee, zelfs dat kunnen vee-industrie bestuurders niet.
  -wedden dat de schuld straks terecht komt bijnde politiek en dat vvd en cda en sgp lto en zlto weer in de slachtofferrol gaaan.
  -sneu, zaken vullen kunnen ze wel, reactief praten en klagen ook, maar doen wat ze moeten doen lijken ze niet thuis te geven........
  -VION 2 dus, immers banken hebben heeel veel gefinancierd, maw een luchtbel.....

 • koestal

  De berekeningen kloppen niet,ze proberen de boeren op het verkeerde been te zetten ,om de politiek te beinvloeden,er spelen andere belangen van natuur en millieu

 • koestal

Of registreer je om te kunnen reageren.