Home

Achtergrond 1 reactie

Voerspoor moest 20 miljoen kilo fosfaat 'besparen'

Een forse verlaging van de landelijke fosfaatproductie, dat was een belangrijk doel van het voerspoor. In 2010 werd duidelijk dat de mestproductie opnieuw hoger zou zijn dan het met Brussel afgesproken maximum van 173 miljoen kilo, het landelijke fosfaatplafond op basis van het jaar 2002.

In 2011 maakte Henk Bleker, toenmalig staatssecretaris van Economie, Landbouw & Innovatie, duidelijk dat er in 2015 evenwicht moest zijn op de mestmarkt.

In de berekeningen werd uitgegaan van een fosfaatproductie van 175 miljoen kilo en een landelijke plaatsingsruimte van 125 miljoen kilo. Het overschot is dan 50 miljoen kilo. Daarvan moest 30 miljoenverdwijnen via mestverwerking (export, verbranding).

De resterende 20 miljoen moest komen uit een lagere productie, 10 miljoen door de melkveehouderij en 10 miljoen door de varkenshouderij.

Inzet voerspoor: 10 miljoen kilo minder fosfaat door rundvee; 10 miljoen door varkens.

Minder fosfor in veevoer verlaagt ook het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. Een veehouder hoeft dan minder mest af te voeren.

Fosfaatplafond

De berekening van de totale mineralenproductie door alle vee is van groot belang omdat Nederland met Brussel een 'fosfaatplafond' heeft afgesproken. Dat plafond is voor alle diersoorten samen de 173 miljoen kilo fosfaat uit het jaar 2002. Bij overschrijding komt mogelijk de derogatie in gevaar en dreigt invoering van melkrechten.

Forse verschillen in mineralenproductie

De cijfers zijn gebaseerd op de vee-aantallen volgens de Landbouwtelling maal een norm per dier. Die normen worden jaarlijks bepaald op basis van statistische informatie en technische kengetallen voor groei en productie van onder meer het CBS en Wageningen UR.

Voor melkvee is in de berekeningen verschil gemaakt op basis van rantsoenen met relatief veel mais (Zuidoost-Nederland) en met relatief weinig mais (Noordwest-Nederland). Dat zorgt voor forse verschillen in mineralenproductie. Uiteindelijk wordt echter met een gemiddelde gerekend voor de totale fosfaatproductie.

Lees het hele artikel hier of in Boerderij 31 van 29 april.

Eén reactie

  • joohoo


    Wat heeft een Fosfaat verlaging in het voer voor effect op diergezondheid en hoe zit het met de gezondheid op het humane gebruik van deze aangepaste of versleutelde consumptie goederen.

    Het product dunne fractie na mestschieding heeft ook een vernietigend effect op het bodemleven.De landbouw huisdieren worden nu al opgepept met mineralen en sporeelementen als of het snoepgoed is .

    Door enkele bouwstoffen in onze voeding te verlagen krijgen andere stoffen een gevaarlijke overhand met een niet voorziene werking.

    Is de consument zich er van bewust dat voedselveiligheid ondergeschikt is aan politieke besluiten!!!!.

Of registreer je om te kunnen reageren.