Home

Achtergrond 2 reacties

TTIP en de boer (3): legalisering GMO-gewassen?

Welke vragen en antwoorden zijn nu actueel over handelsverdrag TTIP? Boerderij zet ze de komende dagen op een rij. De EU en de VS onderhandelen over TTIP, een controversieel vrijhandelsverdrag.

Legaliseert TTIP transgene gewassen?

Nee. De EU heeft een strikt systeem om te beslissen of bedrijven een bepaald genetisch gemodificeerd organisme in de EU mogen telen of importeren. De Amerikaanse graanlobby grijpt de TTIP-onderhandelingen wel aan om de EU aan te spreken op het feit dat transgene gewassen wel heel traag – trager dan de eigen richtlijn voorschrijft – worden toegelaten. Voor de voersector en in het verlengde de veehouderij in de EU leidt snellere toelating tot een grotere beschikbaarheid van grondstoffen en/of goedkoper voer.

Waar zitten per saldo winst en verlies?

Bij dierlijke producten is de bescherming via importtarieven het hoogst en zijn verschillen in voedselveiligheidseisen het grootst. De EU kan in het volgens het onderzoek beste scenario de roodvleesexport ruim 400 procent opvoeren, terwijl export van suiker (297 procent), witvlees (289 procent), zuivel (240 procent), graan (168 procent) en groenten en fruit (90 procent) tevens sterk groeien.

 

In de VS profiteren dezelfde sectoren, maar hier zijn beginvolumes zeker bij vlees, suiker en granen flink groter. Waar Europa met kip en varkensvlees nog wel kan concurreren met de Amerikanen, lijkt de EU-rundvleessector niet opgewassen tegen de Amerikaanse feedlots. Voordeel voor de veehouderij is wel dat de vaak in mengvoer gebruikte bulkproducten goedkoper naar de EU kunnen.

De toename van EU-zuivelexport naar de VS komt in de prognose op ruim € 2 miljard. Nederland behoort tot de landen die een substantieel deel van deze extra export op zijn conto kan schrijven. Maar het bedrag hangt sterk af van een deal over (fyto)sanitaire belemmeringen en geografische aanduidingen. In alle gevallen belooft de Europese Commissie bij producten die mogelijk worden weggevaagd door Amerikaanse concurrentie niet te praten over volledige liberalisering maar over invoerquota.

Wanneer is TTIP af?

De EU en de VS willen voor eind dit jaar een akkoord zo goed als rond hebben. In 2016 wordt zo'n deal dan voorgelegd aan de Europese Raad van regeringsleiders, het Europees Parlement en het Amerikaanse congres. Het is nog niet zeker of TTIP ook door alle parlementen in de EU moet worden goedgekeurd.

Lees ook deel 1 en deel 2:
TTIP en de boer (1): wat staat er op het spel?
TTIP en de boer (2): dreiging voor EU-standaarden?

Woensdag 29 april verschijnt het hele artikel met vragen en antwoorden over TTIP in Boerderij 31.

Laatste reacties

  • agratax2

    Ik heb nog nergens gelezen wat er boven ons hoofd kan hangen als TTIP echt door gaat. Als dit verdrag door gaat zoals voorgesteld, dan zijn de Europese regeringen verantwoordelijk voor schade die zou kunnen ontstaan uit de Genetisch Gemaniculeerde gewassen of afgeleiden daarvan. Denk aan de schade van overmatig Glyfosaat gebruik bij RR gewassen of het gebruik van Bt gewassen, die zelf insecticide produceren. Niemand weet op dit moment de exacte gevolgen op lange termijn, maar er gaan steeds meer stemmen op dat er -grootte- risico's aan kleven voor menselijke-, dierlijke grzondheid en bodemvruchtrbaarheid. Monsanto heeft niet voor niets via Amerikaanse wetgeving deze potentiele schade claims bij de overheid gelegd, omdat zij die verantwoordlijk houden van wege de toelating die zij  hebben verleend. 

  • ohzo

    Ik zie ook niets van een netto export/export. Alleen handelshuizen zullen profiteren. EU kan niet concurreren met US feedlots, nee, gek he. In nl noemt men een stal met 250 koeien supermega. Ik ben op feedlots geweest met 100.000 heads en meer. 

Of registreer je om te kunnen reageren.