Home

Achtergrond 806 x bekeken

Weinig beweging in prijzen mengvoeders

De voermarkt is in de volle breedte in rust. Ook prijzen van mengvoeders bewegen nauwelijks. De situatie kan tot na de winter zo blijven.

De mengvoerprijzen zijn de afgelopen maanden verder gedaald. De daling is na de zomer ingezet, na een relatief kleine piek in augustus. De notering van A-brok bij het LEI bedraagt €20,80 per 100 kilo, vleesvarkensbrok (1,08 EW) noteert €24,25 en legmeel fase 1 €25,80 per 100 kilo. Daarmee is legmeel het meest in prijs gezakt, vergeleken met de maand ervoor.

Pluimveevoeders bevatten relatief veel eiwit en juist de prijzen van soja en andere eiwitbronnen zijn het hele jaar al aan het dalen. De sojaprijs komt overigens wel van een relatief hoog niveau.

A-brok lange tijd stabiel gebleven

Opvallend dit jaar is dat A-brok lange tijd stabiel is gebleven, terwijl de varkens- en pluimveevoeders vanaf de winter tot aan het vroege najaar in prijs zijn gestegen (zie grafiek 1). Ook bijzonder: vergeleken met november vorig jaar is 
A-brok deze maand 50 cent goedkoper, terwijl varkensvoer 80 cent duurder is. Ook legmeel is duurder dan vorig jaar.

Dit heeft te maken met de inkoop van mais en grondstoffen voor A-brok, zoals palmpitschilfers en raapzaadschroot. De varkensvoerprijs wordt juist meer door de granenmarkt beïnvloed. De graannoteringen volgen de afgelopen drie jaar globaal dezelfde trend. Dit jaar verloopt echter stabieler met minder pieken en dalen dan vorig jaar. Dat is één van de redenen dat de voerprijs dit jaar vrij stabiel bleef. Ook de prijstrend van andere belangrijke grondstoffen was redelijk gelijkmatig, alhoewel er natuurlijk altijd uitschieters zijn bij individuele producten.

Onder invloed van de grondstoffenmarkt zijn de mengvoerprijzen sinds de zomer aan het dalen. De verwachting is dat de prijzen in de winter weinig bewegen. Pas in het voorjaar kunnen prijzen omlaag.

Prijzen aan lage kant

Vergeleken met de afgelopen jaren zijn de mengvoerprijzen nog steeds aan de lage kant. De prijzen komen van een laag niveau in 2010 en 2011 en piekten in 2013. De huidige prijzen zijn de laagste sinds het voorjaar van 2011.

Opvallend is dat de prijsschommelingen de afgelopen jaren vrij klein zijn. Sinds 2011 bewegen de gemiddelde jaarprijzen met enkele euro’s, maar uitschieters naar boven en beneden zijn er niet geweest. Grote wereldwijde producties en structurele voorraden van grondstoffen op de wereldmarkt zijn daar mede oorzaak van.

Toenemende concentratie en schaalvergroting

Mogelijk speelt ook de toenemende concentratie en schaalvergroting bij de mengvoerindustrie een rol; dit geeft betere inkoopposities en meer mogelijkheden om andere productstromen in te zetten. Dat was de afgelopen jaren ook te zien: voerfabrikanten hebben de keuze uit een grote range producten, waardoor bij grote prijsstijgingen andere grondstoffen in beeld komen en een corrigerend effect optreedt. Zo werd in A-brok meer mais gebruikt toen een aantal bijproducten aan de prijs was. In varkensvoeders zijn mais en tarwe of gerst inwisselbaar.

Veel belangrijke mengvoergrondstoffen zijn bij de laatste prijsoverzichten slechts licht in prijs gedaald of gestegen.

Zakken in het voorjaar

Belangrijk voor de prijsvorming van de mengvoeders de komende maanden zijn de ontwikkelingen op de (internationale) grondstoffenmarkt. Op de granenmarkt is deze tijd weinig activiteit en noteringen schommelen wat op en neer. De grote wereldgraanvoorraad maakt dat prijsstijgingen minder vanzelfsprekend zijn. De vooruitzichten voor de oogsten van seizoen 2015-’16 zijn vooralsnog goed.

De prijzen van soja staan al maanden onder druk en gezien de grote productie zal daar niet snel verandering in komen. Ook prijzen van raapzaadschroot, een belangrijke grondstof voor rundveevoeders, laten eerder een dalende dan stijgende tendens zien. Voor zowel de granen- als de sojamarkt geldt dat de zeer lage koers van de euro remmend werkt op een prijsdaling op de Europese markt.

Vergeleken met andere jaren is het prijsverloop van de granen dit jaar stabieler. Het huidige niveau is vergelijkbaar.

Minimale marges

De marges op de voeders zijn momenteel krap, zodat bij de huidige niveaus van mengvoeders en grondstoffen weinig ruimte is voor prijsverlagingen. Voor de rundveevoeders geldt dat de vraag naar krachtvoer in de wintermaanden vaak stijgt. De grote voorraden ruwvoeders en de lage melkprijs hebben daar echter een dempend effect op. De zeer slechte situatie in de varkenshouderij kan eraan bijdragen dat mengvoerbedrijven hun eigen marges voorlopig minimaal houden.

Onzekere voorspellingen lange termijn

Alles bij elkaar worden gedurende de winter geen grote prijsschommelingen verwacht. Of de prijs in het voorjaar gaat zakken hangt af van het verloop van de voorraden aan grondstoffen; als die volgend jaar meevallen en de vooruitzichten voor nieuwe oogsten blijven gunstig, dan ligt een prijsverlaging voor de hand.

Voorspellingen over de voerprijs op de lange termijn blijven echter onzeker, omdat veel factoren een rol spelen. Denk aan weersomstandigheden, wisselkoersen, geopolitieke ontwikkelingen en mate van economische groei. Ook kunnen er onverwachte factoren zijn. Zo zijn de laatste maanden door lage waterstanden in Europa vaarwegen minder goed gebruikt en moest meer vervoer via het duurdere wegtransport. Dat werkt kostprijsverhogend voor voerfabrikanten.

De gemiddelde prijzen van mengvoeders laten een licht dalende trend zien. Ze zijn nu het goedkoopst sinds vijf jaar.

Dit artikel is te lezen in Boerderij 10 van dinsdag 1 december.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.