Home

Achtergrond

Vragen en antwoorden over mestverwerking

Onlangs organiseerde Boerderij een webinar over mestverwerking. Boeren stelden RVO.nl en Countus veel vragen over dit onderwerp. Een samenvatting.

Boerderij organiseerde met medewerking van adviesbureau Countus en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een webinar voor veehouders over mestverwerking. Centraal stond de mestverwerkingsplicht 2015. Tijdens deze ­online studiebijeenkomst konden de deelnemers de sprekers horen en zien en vragen stellen, die live beantwoord werden door deskundigen. Een samenvatting van de vragen en antwoorden.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de mestverwerkingsplicht voldoe?

U kunt een bestuurlijke boete krijgen van € 11 per kilo fosfaat. NVWA controleert in het veld op de mestverwerkingsplicht. Het gaat niet in mindering op de betalingsrechten.

Hoe weet ik of een verwerker geregis­treerd is?

Een vervoerder van dierlijke meststoffen of een mestverwerkende onderneming moet zich laten registreren als intermediaire onderneming bij RVO.nl. Er is geen aparte lijst met verwerkende ondernemingen.

Kan ik als landbouwbedrijf ook een mestverwerkende onderneming zijn?

Nee, een verwerkende intermediaire onderneming kan geen landbouwbedrijf zijn.

Ik heb in het voorjaar het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) niet opgestuurd naar RVO.nl. Kan dat alsnog?

Indien transport van dierlijke meststoffen heeft plaatsgevonden, dan moeten de gegevens van het VDM uiterlijk binnen dertig werkdagen ingediend zijn. Voor forfaitaire transporten geldt een inzendtermijn van tien werkdagen. Heeft u dat niet gedaan, dien dan zo snel mogelijk het VDM alsnog in. U kunt een bestuurlijke boete opgelegd krijgen, omdat u het VDM niet binnen de wettelijke termijn heeft ingediend.

Een screenshot van het webinar. <a href="http://www.boerderij.nl/Home/Foto-Video/2015/12/Webinar-mestverwerkingsplicht-terugkijken-2729052W" target="_blank">U kunt het hier terugkijken</a>.
Een screenshot van het webinar. U kunt het hier terugkijken.

 

Moet de hoeveelheid af te voeren fosfaat op de schriftelijke overeenkomst exact overeenkomen met de werkelijke hoeveelheid afvoer?

Nee, de exacte hoeveelheid hoeft niet te worden afgevoerd. Meer mag altijd, minder niet. U moet voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Voor een driepartijenovereenkomst geldt dat de boer de hoeveelheid waarvoor hij een overeenkomst heeft afgesloten moet leveren aan de bewerker. De bewerker moet de overeengekomen kilo’s fosfaat leveren aan een verwerker en de verwerker moet de overeengekomen kilo’s fosfaat verwerken.

Bij een regionale mestafzetovereenkomst moet u uw volledige bedrijfsoverschot afvoeren. U vult dan op het VDM opmerkingscode 71 in. U maakt vooraf een schriftelijke overeenkomst op, indien het bedrijfsoverschot lager is dan de hoeveelheid die u heeft gecontracteerd, dan hoeft dat geen probleem te zijn.

Als ik dit jaar te veel verwerkt heb, mag ik dat wat ik te veel heb verwerkt dan doorschuiven naar volgend jaar?

Nee, doorschuiven mag niet.

Ik heb wel voldaan aan mijn mestverwerkingsverplichting wat fosfaat betreft, maar heb niet voldoende stikstof afgevoerd. Kan ik beboet worden?

Binnen de mestverwerkingsplicht gaat het alleen om fosfaat. Binnen het stelsel van gebruiksnormen moet u ook voldoen aan de stikstofgebruiksnorm en de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Bij overschrijding kunt u beboet worden.

Mestverwerking bij Dams in Zundert 
(N.-Br.). De verwerkte mest is bestemd voor export naar Noord-Frankrijk.
Mestverwerking bij Dams in Zundert 
(N.-Br.). De verwerkte mest is bestemd voor export naar Noord-Frankrijk.

 

Code 61

Op alle vervoersbewijzen van afgelopen jaar is code 61 ingevuld. Kan ik dit binnen de gestelde termijn wijzigen?

Het is mogelijk om hier binnen tien werkdagen na transport een wijzigingsverzoek voor in te dienen. Als u met een goede onderbouwing komt, dan kan het met terugwerkende kracht (bij goedkeuring) nog worden gecorrigeerd. Indien het wijzigingsverzoek later dan tien werkdagen na transport ingediend wordt, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Hoe kan ik laten toetsen of code 61 op het VDM correct is?

Deze code gebruikt een veehouder alleen als mest direct vanaf een landbouwbedrijf wordt afgevoerd. Op basis van het VDM met code 61 is bekend hoeveel mest (uitgedrukt in kilo’s fosfaat) een landbouwbedrijf laat verwerken.

DPO

We willen de mestverwerkingsplicht invullen met een driepartijenovereenkomst (DPO). We moeten nog wat mest afvoeren. Tot welke datum kan ik die DPO maken met de mesthandelaar?

U sluit de overeenkomst af voordat de eerste vracht mest naar de bewerker gaat. U bewaart de overeenkomst in uw eigen administratie. Een driepartijenovereenkomst moet in dit jaar worden opgemaakt en de gegevens moeten uiterlijk 31 december aanstaande naar RVO.nl gestuurd worden.

RMO

Waarom mag regionale mestafzet (RMO) niet via tussenopslag?

Mest vastgelegd in een RMO moet direct afgezet worden bij een landbouwer.

Ik heb een gedeelte van mijn bedrijfsoverschot geregeld via RMO. De rest heb ik geregeld via boer-boertransport. Wat nu?

Bij het gebruik van RMO moet het gehele bedrijfsoverschot worden afgevoerd op genoemde wijze. Voor het wijzigen van VDM’s, zie de vraag onder Code 61.

VVO’s

Ik heb mijn mestverwerkingsplicht ingevuld met VVO’s. Moet ik mijn mest dit jaar afvoeren of mag dat ook volgend jaar?

Met een VVO draagt u de mestverwerkingsplicht over aan een andere landbouwer. U moet de VVO’s voor het einde van het jaar afsluiten en registreren. De daadwerkelijke afvoer van mest mag ook in een volgend jaar. U dient wel te voldoen aan de gebruiksnormenberekening en de voorwaarden voor transport.

Kan een intermediair een VVO tussen twee veehouders afsluiten zonder goedkeuring van die veehouders?

Nee, dit is niet toegestaan. Een VVO wordt afgesloten tussen twee boeren.

Stromest

Geldt de mestverwerkingsplicht voor stromeststallen?

Vanaf 2015 geldt onder voorwaarden een vrijstelling voor stromest. De vrijstelling is verleend, omdat de mest uit deze stallen veel organische stof bevat. Voorwaarden die gelden voor deze vrijstelling: minimaal 90 procent van de dieren wordt gehouden in een stalsysteem waarbij minimaal twee derde van de leefruimte is ingestrooid met stro. Voor afvoer van stromest geldt de nieuwe opmerkings­code 73 op het VDM. Dit geldt ook voor afvoer van mest waar geen stro inzit.

Is strorijke mest alleen mest met echt stro? Of mag het ook mest zijn met houtkrullen of turf, zoals bij vleeskuikens?

Het moet echt stro zijn.

Heeft u het webinar over mestverwerken op 24 november gemist? U kunt het hier terugkijken.

Of registreer je om te kunnen reageren.