Home

Achtergrond laatste update:18 dec 2015

Hightech verandert relaties in agrarische sector

Boeren werken toenemend met drones, satellietbeelden, robots en "Big data"; het verzamelen, analyseren en koppelen van grote datastromen. Hightech verandert de relatie tussen afnemer en leverancier, denkt Herman Bodewes van CRM Partners. Samenwerking wordt toenemend het devies.

Technologische innovaties worden steeds belangrijker in de agrarische sector. De tijd dat boeren hun heil vooral in steeds grotere machines zochten, is voorbij. Dat denkt Herman Bodewes van CRM Partners, een bedrijf dat onder meer software en managementadvies levert voor het versterken van relaties tussen leverancier en klant. CRM Partners publiceerde recent de whitepaper "iFarm & Connected Cow".

Whitepaper

In dit document krijgen leveranciers, producenten en distributeurs van CRM Partners handvatten aangereikt hoe zij slim kunnen inspelen op opkomende innovaties op het platteland en in de stal. Het zijn vooral de coöperaties en grotere toeleveranciers die de boer en tuinder in de revolutie mee moeten nemen. Zij hebben de kennis, aldus Bodewes, en willen in een competitieve markt zich meer onderscheiden van de concurrentie.

Relevantie

"Grote organisaties willen toenemend meer zijn dan alleen een leverancier. Ze willen een bedrijf verder helpen en zo voor de langere termijn relevant blijven." De laatste jaren zijn diverse technologische doorbraken gerealiseerd waardoor steeds meer boeren precisielandbouw plegen. Door het gebruik van bijvoorbeeld sensoren en satellietbeelden kan zo ongeveer tot op de vierkante decimeter worden gezaaid, gespoten of bemest.

Dataverzameling

Diverse machines en apparaten verzamelen data. Vaak zijn de machines en apparaten van verschillende bedrijven afkomstig. Steeds vaker nemen partijen in de markt die elkaar vroeger niet zagen staan, elkaar over, of gaan ze over tot samenwerking. Zo kochten machinefabrikant John Deere en fabrikant zaden- en gewasbeschermingsmiddelen Monsanto respectievelijk softwarebedrijven die onder meer bodemgesteldheid en het weer in kaart kunnen brengen. De volgende stap is het koppelen van data.

Herman Bodewes, CRM Partners.
Herman Bodewes, CRM Partners.

Drones

"Het onderscheidend vermogen ligt steeds meer in het verzamelen en analyseren van grote volumes data. Met de gegevens kunnen ze de boer voorzien van nauwkeurige, tijdige en vooral persoonlijke adviezen." Adviezen waarmee de boer inderdaad tot op de vierkante decimeter nauwkeurig aan de slag kan. Andersom kan de toeleverancier profiteren van de data die bij klanten worden verzameld. Ze krijgen steeds meer inzicht in wat de klantenkring precies nodig heeft. Een mes dat aan twee kanten snijdt dus.

Bodewes is er van overtuigd dat de technologie sneller dan men denkt haar intrede zal doen. "Ik verwacht dat binnen een jaar of vijf al op heel veel percelen drones actief zullen zijn." Niet alleen gaan technologische ontwikkelingen in de economie in brede zin steeds sneller, de landbouw staat er ook steeds meer voor open. Boeren zijn steeds vaker hoger opgeleid en moeten door voortdurende schaalvergroting steeds grotere oppervlaktes bewerken of aantallen dieren houden. De vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden, zijn steeds complexer.

Noodzaak

Het gebruiken van steeds meer technologie en data is ook bittere noodzaak. Want de wereldbevolking groeit en is steeds rijker. De afgelopen decennia liep de jaarlijkse productiviteitsstijging in de landbouw terug tot bijna nul. Het gebruiken van nieuwe technologie en data kan een tweede groene revolutie betekenen. En anders dan de eerste, kan de technologische revolutie niet alleen een grote stap vooruit betekenen in tonnen opbrengst, maar ook voor het milieu.

Revolutie

Bodewes is niet bang dat de revolutie zal leiden tot machtsconcentratie bij de grote ondernemingen die de grote investeringen in technologie en dataverzameling kunnen dragen. "Het vergt gigantische investeringen en natuurlijk geldt in de meeste gevallen dat als je veel kunt investeren, je ook een beter product kunt aanbieden. Maar nu is dat ook al het geval en ik denk dat ook in de toekomst ruimte zal blijven bestaan voor meer generieke spelers." Hightech zorgt voor een andere relatie, denkt Bodewes. "Leveranciers moeten hier op inspelen om relevant te blijven en waarde moeten toevoegen in de vorm van proactief en persoonlijk advies."

Of registreer je om te kunnen reageren.