Home

Achtergrond 2 reacties

Franse boer verdient flink meer, of niet?

Fransen boeren en hun medewerkers hebben dit jaar flink meer verdiend dan in 2014. Zegt de Franse regering. Niet waar, zeggen de boerenbonden.

Franse boeren en hun medewerkers hebben dit jaar gemiddeld liefst 16% meer verdiend dan in 2014. Dat komt vooral door de lagere inkoopkosten zoals voor kunstmest of voer en lagere arbeidskosten, terwijl de opbrengsten in geld vrijwel gelijk zijn gebleven, zegt het ministerie van landbouw. ''De inkomens liggen daarmee weer op het historisch hoge niveau van 2011.'' Maar die schatting wordt unaniem bestreden door alle boerenbonden, die juist stellen dat de Franse boer in het bijna afgelopen jaar juist steeds verder in de misère in geraakt.

Totale opbrengst gedeeld door aantal werkenden

De cijfers zijn afkomstig van de nationale commissie voor de rekeningen in de landbouw CCAN, die elk jaar tegen de kerst een schatting geeft van de landbouwinkomens. Dit keer komt die commissie, die ressorteert onder het ministerie van landbouw, wel erg hoog uit. De commissie maakt een eenvoudige berekening: deel de totale opbrengst door het aantal werkenden. Bruto zou het inkomen per werkende in de sector daarmee liefst 17,6% hoger uitkomen. Trek daar een inflatie van 1,1% van af en netto gaan de boer en zijn werknemers er ruim 16% op vooruit.

Groter deel inkomen uit EU- en andere subsidies

Dat inkomen komt voor een groter deel dan vorig jaar uit Europese en andere bijdragen, hoewel daar wel een verschuiving in zit. In totaal vangen Franse boeren en tuinders dit jaar €9,88 miljard aan bijdragen van de overheid, bijna 10% meer dan in 2014. Daarvan komt iets meer dan €4 miljard uit toeslagrechten, terwijl dat in 2014 nog €6,26 miljard en in de jaren daarvoor rond de €7 miljard bedroeg.

Meer geld voor milieu- en natuurregelingen

Aan de andere kant nemen de bijdragen op grond van milieu-, natuur- en soortgelijke regelingen juist sterk toe, van rond de €1 miljard in het verleden naar bijna €3,55 miljard dit jaar. Aan andere hulpregelingen werd vorig jaar €630 miljoen maar dit jaar ruim €1,1 miljard uitgekeerd, wat mogelijk de vele toezeggingen weerspiegelt die de Franse overheid de boeren heeft gedaan na de hevige acties van de afgelopen zomer.

Hogere prijzen voor akkerbouwgewassen

De totale productiewaarde van de Franse landbouw komt zónder die subsidies uit op €74,6 miljard. Naar sector gezien levert de akker- en tuinbouw daar €44,1 miljard aan bij; dat is 3,4% meer dan in 2014. Hoewel de oogsten geringer waren, was de gemiddelde prijs voor onder meer koolzaad, zonnebloemen, aardappelen en voor groente en fruit hoger.

Franse veehouderij levert in

Bij de veel-geplaagde veehouderij is het beeld echter andersom met een productie van 25,7 miljard ofwel 4,5% minder dan vorig jaar. De melkveehouderij levert 10% aan opbrengst in, de varkenssector 6%. Of en hoeveel de pluimveehouderij moet inleveren is nog niet duidelijk, want de cijfers zijn opgesteld voordat de huidige uitbraak van vogelgriep bekend werd.

'Inkomsten zijn niet al in december in te schatten'

De cijfers zijn bij bijna alle boerenorganisaties volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten. ''Onbegrijpelijk'', roept bijvoorbeeld de bond van akkerbouwers Orama. ''De inkomens van onze leden liggen voor het derde achtereenvolgende jaar op het laagste niveau op de schaal.''

FNSEA

De grote boerenkoepel FNSEA noemt de publicatie zelfs 'een ware provocatie aan het adres van de boeren'. Volgens de bond is het gezien de huidige wisselvalligheid op veel agrarische markten onmogelijk om al in december een schatting van de boereninkomsten te maken. ''Dit bericht had zo nooit naar buiten gebracht mogen worden. Wie kan ook maar een moment geloof hechten aan deze cijfers als je kijkt naar de buitengewoon kritische situatie waarin veel boeren zich op dit moment bevinden.''

'Mission impossible'

De kleinere bond Coordination Rurale zit op hetzelfde spoor: ''Het grootste deel van de oogsten en opbrengsten is nog niet eens verkocht, hoe kan je met de huidige wisselvalligheid in de prijzen dan schatten hoeveel dat zal opbrengen?  Dit soort cijfers berekenen is een mission impossible.''

Lees ook het nieuwsbericht over inkomens van Nederlandse boeren
En bekijk hoe hoog de inkomens van agrariërs in alle EU-landen zijn

Laatste reacties

  • farmerbn

    Het is echt een prachtig land.

  • ed12345

    Lagere arbeidskosten en meer geld voor de werknemers Dat moet Hollande mij dan toch eens uitleggen

Of registreer je om te kunnen reageren.