Home

Achtergrond 1717 x bekeken

De Samenwerking: gestage groei en innovatie

Mengvoercoöperatie De Samenwerking bestaat 100 jaar en krijgt 4 december het predicaat Hofleverancier. Een portret van de jubilaris.

'Cooperatieve In- en Verkoopvereeniging Samenwerking'. Zo werd de coöperatie in Oudewater in 1915 voor het eerst in een notariële akte op papier gezet. Vijf melkveehouders uit Snelrewaard, Hekendorp en Haastrecht waren hier verantwoordelijk voor. Al staan er op de oorspronkelijke akte maar drie handtekeningen. "Er waren er waarschijnlijk twee verhinderd. Maar de notaris vond het gelukkig prima", zegt directeur Willy van Lieshout. Ook opvallend: de coöperatie werd pas na drie maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

De Samenwerking

Uiteindelijk kwam alles meer dan goed. Anno 2015 heeft De Samenwerking 678 leden, 55 medewerkers, de grootste mengvoerfabriek in Zuid-Holland, levert het meststoffen, ruwvoeders, zaadzaden en gewasbeschermingsmiddelen en exploiteert het een Welkoop-winkel. Én: het is de laatst overgebleven voercoöperatie in West-Nederland. "Klein, dapper, strijdvaardig en betrokken", zegt hoofd buitendienst Floré Mulder.

Van molen naar fabriek

De samenwerkende boeren hadden in het begin een eigen molen. Daarna trokken ze naar een fabriekspand in de binnenstad van Haastrecht, pal aan de Hollandsche IJssel. "Vrachtwagens konden er nog net draaien en keren", vertelt Mulder. In 1970 verhuisde de coöperatie naar een vrijere locatie, precies tussen Haastrecht en Oudewater in. Maar nog altijd pal aan het water. Sindsdien is De Samenwerking honkvast.

Gestage groei

Maar na de verhuizing zat de coöperatie niet stil. Een versnelling werd ingezet. Al was de groei altijd gestaag. Het adagium 'groot, groter, grootst' was nooit de ultieme ambitie. Het is kenmerkend voor De Samenwerking. Maar even kenmerkend is het ondernemerschap. "Als onze besturen kansen zagen, toonden ze ook lef. Dan gingen ze er volledig voor", aldus Mulder. Het is te zien aan de ontwikkeling van de coöperatie vanaf de jaren zeventig.

Overnames en fusies

Goed berekende overnames en fusies volgden; grofweg elke tien jaar was het raak. Eerst vier coöperaties: St. Catherina (1977), Helpt Elkaar (1980), De Onderneming (1992) en De Vier Gemeenten (1999). Later werden ook twee particuliere mengvoerbedrijven overgenomen. Van der Ham in 2007 en DZ-Six Diervoeders in 2015. Ook het werkterrein werd groter. De Samenwerking is nu binnen een straal van 70 kilometer van Haastrecht actief.

De Samenwerking: gestage groei en innovatie

 

Flinke omzet

Dat de omzet ook flink steeg, is geen verrassing. Vermeldde het jaarverslag van 1971/1972 nog een jaaromzet van 16.500 ton mengvoer à 6,7 miljoen gulden. In het laatste boekjaar was dat 90.000 ton en €28 miljoen. Bovendien zit de laatste overname hier nog niet in verwerkt. Van Lieshout: "Volgend jaar zullen we de magische grens van 100.000 ton ruim doorbreken."

Sterk op regio gericht

Ondank de groei in de laatste decennia bleef De Samenwerking altijd sterk geworteld in de eigen regio. Maar hoe staat het daar bekend? "Als betrouwbaar en betrokken", denkt Mulder. "We zijn er als boeren ons nodig hebben en hebben veel kennis van de regio. Daar blijven we ook in investeren.

Proefboerderij

Een recent voorbeeld hiervan is de participatie in proefboerderij Zegveld (zie interview). Die kennis deelt De Samenwerking bijvoorbeeld tijdens stalbijeenkomsten voor kleine groepen veehouders. Daarin kunnen boeren met elkaar de discussie aan over zaken als koesignalen, klauwgezondheid en kalveropfok. Mulder: "Wij willen boeren blijven prikkelen en verrassen. Ze scherp houden en bedrijfsresultaten beter inzichtelijk maken." Het past precies bij de slogan van de coöperatie: zichtbaar resultaat. Dit soort bijeenkomsten helpen daarbij. Een ander voorbeeld van betrokkenheid is de eigen jongerenraad die als klankbord voor het bestuur fungeert. Hierin worden actuele thema's besproken, zoals maatschappelijke acceptatie of de keuze voor intensief of extensief boeren.

De Samenwerking: gestage groei en innovatie

 

Nieuwe kennis

Innovatie speelt een belangrijke rol bij De Samenwerking. Nieuwe kennis wordt altijd snel gezocht én ingezet. Dat begon al vroeg. "Begin jaren tachtig waren wij de eerste mengvoerfabrikant die met krakende computers floppy's met rantsoenberekeningen leverde", stelt Mulder. Later was de coöperatie ook één van de eersten die met de MINAS-mestgeving aan de slag ging.

Innovaties en nieuwe kennis worden kortom vlot geïmplementeerd. Hiertoe werkt De Samenwerking onder meer samen met Schothorst Feed Research. Daarnaast heeft de coöperatie samen met enkele collega's VoederWaarde.nl opgericht. Hierin wordt kwaliteit van voer en openheid van samenstelling gegarandeerd. Qua maatschappelijke initiatieven springen de convenanten Weidegang en Aankoop Verantwoorde Soja in het oog. Dat laatste convenant werd in 2014 ondertekend.

'In de schaalvergroting moet je gepast mee'
Van Lieshout is nu zes jaar directeur van De Samenwerking. Onder zijn leiding werd één overname gedaan: DZ-Six Diervoeders in 2015. Het past bij de gestage groei van de coöperatie. "In de schaalvergroting moet je gepast mee. Maar kansen moet je pakken en er dan ook vol voor gaan."
Wat is de kracht van deze coöperatie?
"Wij zijn altijd meegegaan met de tijd. Kennisvernieuwing en innovatie stonden en staan centraal. Die service bieden we naast de concurrerende waarde van ons mengvoer. Onze buitendienst is zeer goed opgeleid en wordt constant bijgeschoold. Nieuwe kennis pikken wij snel op en selecteren we uit voor onze leden. Begin jaren tachtig bijvoorbeeld leverden we als eerste mengvoerfabrikant pc-rantsoenberekeningen. Later introduceerden we weidecoaches en stalbijeenkomsten."
Hoe blijft het regionale behouden?
"Door erin te investeren. We werken veel samen met agrarische verenigingen en hebben vorig jaar geparticipeerd in KTC Zegveld, een regionaal onderzoekscentrum dat een proefboerderij exploiteert. Wageningen UR stootte dat af. Door onze investering blijft kennis over grondbeheer in dit veenweidegebied behouden. Ook hebben we een eigen jongerenraad."
Hoe ziet u de toekomst?
"Door de laatste overname gaat de mengvoeromzet in 2016 naar 110.000 ton. We verwachten vooral meer rundveevoeders te verkopen na het quotumeinde. Daar zijn we klaar voor. Door recente investeringen in onze fabriek - maar ook in het kantoor en de Welkoop-winkel - hebben we een goede uitgangspositie voor verdere groei."

Of registreer je om te kunnen reageren.