Home

Achtergrond 21 reacties

Grondprijs laat zich niet zomaar voorspellen

Twee grote boerenbanken verwachten dat de grondprijs gaat dalen, maar gebeurt dat ook? De prijs is nu gemiddeld rond €55.000 per hectare. Het aanbod van landbouwgrond is beperkt.

Doordat de melkveehouderij als geheel niet meer zo onstuimig zal uitbreiden als in de afgelopen jaren en er meer nadruk komt op een deugdelijke mineralenbalans, zal de grondprijs de komende jaren naar verwachting dalen. Dit zegt Rabobank in het visiebericht 'Melken in balans', dat gisteren is gepubliceerd. "Geld dat gaat zitten in fosfaatrechten, kan niet in grond gaan", concludeert de bank, die rekening houdt met een grondprijsdaling tot 10 procent.

Rabobank is niet de enige bank die een prijsdaling voorspelt. In juni dit jaar concludeerde ABN Amro Economisch Bureau in een sector­update dat de prijsstijging van landbouwgrond afvlakt en dat de grondprijs richting het einde van dit jaar, begin volgend jaar omlaaggaat. De meeste bedrijven hebben hun investeringen wel gedaan en gezien de matige opbrengstprijzen houden ze zich wel even koest, stelde deze bank toen.

Banken verwachten lagere grondprijs, maar gebeurt dat ook?

De twee grootste banken in de agrarische sector roepen dat de grondprijs naar alle waarschijnlijkheid omlaaggaat, maar tot op heden is daar geen sprake van. De gemiddelde grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar €54.900 per hectare. Dit is vrijwel gelijk aan de prijs in de drie voorgaande kwartalen. Dit concluderen het Kadaster en LEI Wageningen UR in hun, onlangs gepubliceerde, kwartaalrapportage over de grondmarkt.

Gemiddelde prijs bouwland: €58.900 per hectare

De gemiddelde prijs van bouwland komt in het derde kwartaal van dit jaar uit op €58.900 per hectare. Per saldo is de prijs van bouwland de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd. Grasland brengt in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld €51.100 per hectare op. De waarde is iets gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Rabobank zegt in een toelichting op het visiebericht dat de grondprijsontwikkeling sterk kan verschillen per regio. Zo zullen er gebieden zijn waar de grondprijs onderuitgaat en tegelijkertijd ook gebieden waar de prijs verder gaat stijgen. Toch zegt de kredietverstrekker te verwachten dat de landelijke gemiddelde grondprijs gaat dalen. ABN Amro benadrukte ook dat regionaal de waardeontwikkeling van grond sterk kan verschillen.

Grote regionale prijsverschillen

De grote prijsverschillen per regio zien makelaars in het veld ook, maar van een prijsdaling is volgens deze deskundigen geen sprake. Makelaarsvereniging NVM spreekt van een 'prijshoudende' situatie. VBO Makelaar bevestigt dit.

Kunnen we dan misschien iets leren uit het verleden? Ja en nee. Van 2005 tot en met 2008 liep de grondprijs op, vooral doordat boeren toen al inspeelden op de verwachte afschaffing van de melkquotering door grond te kopen. In 2008 en vooral in 2009 klapte de grondhandel in; onder meer een reactie op de economische crisis. Volgens LEI Wageningen UR waren toen alle ingrediënten aanwezig voor een prijsdaling. Dit gebeurde niet. Grond werd juist duurder.

Amper een verband tussen bedrijfsresultaten en grondprijs

Er is ook nauwelijks een verband tussen de bedrijfsuitkomsten en grondprijs. In 2009 gingen de resultaten omlaag, grond werd wel duurder. Momenteel zijn de bedrijfsresultaten ook niet best. Landbouwgrond is nu prijshoudend. Rabo en ABN Amro kunnen nu gelijk hebben, maar voorspellingen komen niet altijd uit. Bewijs hiervan ligt in het verleden.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Net als goud en zilver zal grond voorlopig nog wel een tijdje prijshoudend blijven. Wat moet je eigenlijk met een klompje goud, waarom zou je daar veel voor betalen? Lage rente en onzekerheid van de aandelenmarkt zal naast het gegeven van schaars aanbod en de alternatieve bestemmingen een aantal beleggers vertrouwen geven om laag renderend maar wel veilig te beleggen in grond.

 • el

  Er komen elke dag meer mensen op deze wereld,de oppervlakte blijft hetzelfde.

 • wmeulemanjr1

  Bank gaat toch uit van executiewaarde van de grond. Op die waarde mag je dan fosfaat gaan financieren.

 • Almagro

  Zoals een wijze ondernemer op leeftijd vroeger eens tegen me zij : koop maar grond wanneer je geld over hebt, dat wordt niet meer gemaakt.

 • jvanleijsen1

  Uiteindelijk draait alles in een circulaire economie om 1 ding , goed voortbrengende vruchtbare aarde dicht bij waar veel mensen wonen !

 • Peltjes

  Dus de Rabo heeft al beslist dat fosfaatrechten verhandelbaar worden.

 • melkkoeienboer

  Wet grondgebonden groei vergeten zeker

 • j.verstraten1

  Natuurlijk zijn ook vermogende partijen actief op de grondmarkt, institutionele beleggers etc. Maar het gros van de landbouwgrond wordt door boeren gekocht. En dan gebeurt dit gewoon met geleend geld. Logisch dat diegene waar je aanklopt voor de centjes ook een beeld heeft van wat er betaald kan worden. Makelaars schrijven zowiezo nooit dat prijzen dalen.

 • farmerbn

  Ik denk ook dat de grondprijs zal dalen. Steeds meer boeren zitten aan hun maximale leencapaciteit en dan is bijlenen niet mogelijk.

 • Hilmar

  De focus van de banken ligt op wat er in de agrarische sector plaatsvindt. Wanneer je naar de historische prijzen van onroerend goed kijkt beweegt dit zich in grote lijnen mee met de geldgroei. Het punt is niet dat landbouwgrond duurder wordt, maar dat de waarde van de euro afneemt. Sinds 1980 is er ongeveer 9 keer zoveel geld in de wereld. We hebben een systeem geld dat we in principe onbeperkt creëren kunnen. Grond niet.

 • Peerke1

  Ja de banken zijn bang dat er te veel burgers gaan beleggen in grond. Als de prijs nu zakt dan koopt de bank liever zelf onder een andere naam en maken veel winst bij stijging en verpachten is ook een goede optie.

 • wartena23

  @hilmar, eens. Dat grond überhaupt nog te koop is met zoiets waardeloos als geld. Een nieuwe generatie laat hem niet meer verplichten om keurig af te lossen zoals onze ouders deden. Het gezag kwam altijd van de bank, die mogen straks niet meer. Een faillisement wordt straks simpel opgelost met de creatie van een ander betaalmiddel. Het draait namelijk niet meer om geld, dat is gratis, maar om voedsel en de bereidheid van een paar mensen om dat gaan te telen. Groet

 • agratax(1)

  Wie spreken er over een dalende prijs? Wie spreken over prijshoudend c.q. stijgende prijzen? Juist de makelaars wensen een prijs die stabiel of stijgend is, geeft meer provisie per transactie. Helaas de geldschieters hebben hun bedenkingen en dat zijn wel de mensen die uiteindelijk moeten zorgen voor het geld en voor het feit dat het terug moet komen.

 • toon stevens

  als ik terug kijk is grondprijs de laatste 50 jaar altijd
  gestegen (behoudens een paar inzinkingen) ik kan niks
  bedenken dat het nu stopt

 • Meralco

  @toon de crisis rond 1980 had wel degelijk een sterke prijsdaling als gevolg. Familie kocht grond voor 40.000, een paar jaar later was het minder dan 20.000 waard. De waarde van grond ligt mijlenver boven de landbouwwaarde, er zit veel lucht in, heel veel. De grond die ik in gebruik heb heeft een waarde van meer dan 40 maal de jaarlijkse winst.

 • kraats

  Agratax(1), domme kletspraat. Ik ben al 30 jaar agrarisch makelaar en heb geen belang bij een hoge of lage grondprijs. Het maakt voor je provisie vrijwel niets uit of de grondprijs iets hoger of iets lager is. Je kunt alleen iets verdienen als je een zaak rond weet te zetten. Wél kun je de laatste 2 jaar pas zaken doen als je de financier erbij kunt leveren; dus een belegger die bereid is in grond te investeren en met een rendement van 1,9 tot 2,4 % wil kopen. Doen die beleggers dit omdat ze denken dat de grondprijs gaat dalen ?

 • Bennie Stevelink

  @kraats, wie koopt de grond dan, de boer of de belegger?

 • maatje 1904

  Grond is macht zei de buurman en kocht zichzelf straatarm.

 • agro1

  de grondprijs heeft nog altijd geschommeld en zal dit beslist blijven doen. een correctie van 10% is niks verontrustends, zelfs 25% is historisch gezien niet exceptioneel en wordt wel weer ingelopen. grote dalingen zie ik niet zo snel, omdat de grond dan "vastgehouden" wordt. als men een beetje creatief met het "door een ander laten gebruiken" omgaat, is dit helemaal geen slecht alternatief voor het huidige, slechts de bankbiljettenpapierprijs opdrijvende "monopolygeld", wat men practisch renteloos aan de banken, aandelenuitgevende bedrijven, danwel de exploderende staatsschuld ter beschikking dient te stellen.

 • eg wel

  Vanavond even de koffiedik bekijken.
  Geeft net zo veel zekerheid, dacht ik zo te weten.

 • Mfb

  Iemand die vorig jaar een mooi hoekje grond voor de hoofdprijs heeft gekocht zal de komende tijd niet veel meer kunnen doen. Wanneer ik de grijze koppen zie op de boerderijen om mij heen en op de vergaderingen van de melkfabriek komt er binnen 10 jaar nog veel grond te koop. Ik denk ook dat het gaat dalen....

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.