Home

Achtergrond

Gezonde voeding: korte versus lange termijn

Voedingsbedrijven zitten met gezonde voeding in de maag. Inzetten op gezonde voeding kost vaak op de korte termijn omzet, maar voor de lange termijn is gezondheid een belangrijke trend.

De consument is toenemend bezig met gezonde voeding. Zo'n 85 procent van alle consumenten probeert volgens een peiling van ING voedingsstoffen als vet, suiker, zout of E-nummers te vermijden. Helemaal om is de consument nog niet. Zo'n 12 van de bijna 17 miljoen Nederlanders eet onvoldoende groente en fruit. En eenmaal in de supermarkt blijft prijs leidend.

Prijs beslissend

Sterker, de ING-peiling geeft aan dat prijs als beslisfactor de laatste jaren zelfs wat belangrijker is geworden. Tegelijkertijd zijn gezondheidsaspecten van voeding nu voor de consument wel belangrijker dan de smaak van een product. ING ziet in gezondheid een belangrijke trend voor de toekomst. Een stevige trend ook, omdat ze wordt ondersteund door demografische veranderingen.

Vergrijzing

Een belangrijke aandrijver is de groeiende groep ouderen. Het percentage ouderen in de bevolking neemt toe. Van de huidige ouderen zegt 76 procent gezond te eten en dat is duidelijk hoger dan bij andere doelgroepen. Volgens ING neemt het potentieel aan gezond etende ouderen toe van ruim 2,2 miljoen nu naar 2,5 miljoen in 2020.

Gezonde voeding: korte versus lange termijn

Meer hogeropgeleiden

Ook het stijgende aandeel hogeropgeleiden helpt de afzet van gezonde voeding. Zoals ouderen gezonder eten dan jongeren, eten hoger opgeleiden gemiddeld gezonder dan laagopgeleiden. De komende tien jaar stijgt het aantal hogeropgeleiden volgens berekeningen van ING met 700.000 personen terwijl het aantal laagopgeleiden met 500.000 personen daalt. Hogeropgeleiden zijn bovendien rijker, wat ze meer mogelijkheden biedt om gezonde en gevarieerde voeding te kopen.

Producten moeten veranderen

ING concludeert dat de voedselketen moet veranderen om de klant goed te blijven bedienen. In de landbouw moeten ketens korter worden en moeten boeren en tuinders inzetten op gewassen en teeltwijzen die passen bij de trend. ING adviseert producenten actief te onderzoeken hoe men ongezonde bestanddelen in voedsel kunnen verminderen.

Veel informatie beschikbaar

Communicatie wordt mede door het internet volgens de bank steeds belangrijker. Je kunt in de informatie-oceaan die internet is verdrinken. De consument moet zowel op verpakkingen als digitaal bediend worden met begrijpelijke informatie over ingrediënten, voedingsstoffen, calorieën en dagelijkse richtlijnen. ING adviseert ook deze informatie te koppelen aan tips over en gezonde leefstijl. Ten slotte is het volgens de bank belangrijk kritische, jonge consumenten bij productontwikkeling te betrekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.