Home

Achtergrond 1 reactie

‘De intensieve veehouderij zal ooit verdwijnen’

PVV-Kamerlid Dion Graus pleit in de Tweede Kamer voor meer dierenwelzijn, een beter verdienmodel voor boeren, een fosfaatbank en minder Brussel.

Landbouwman van de PVV in de Tweede Kamer is de opvallende en altijd uitgesproken Dion Graus, die zichzelf een dierenambassadeur noemt en inspiratie put uit zijn rooms-katholieke geloof. Hij roemt het merendeel van de Nederlandse veehouders en vindt dat de Nederlandse landbouw moet worden bevrijd uit de ketenen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “Wij komen meer voor ondernemers op dan de VVD.”

Wat vindt u eigenlijk van de landbouwpers?

“Bar slecht. Ik zit nu negen jaar in de Tweede Kamer en heb me vanaf dag één keihard ingezet voor de Nederlandse boer en tuinder. Daarvan zie je niets ­terug in Boerderij. Voor jullie houdt de verslaggeving blijkbaar op bij het CDA en de VVD en soms pakken jullie de mannenbroeders van de SGP mee. Als ik al word genoemd, is dat bijvoorbeeld als ik ergens niet bij ben geweest. Maar ik kan eenvoudigweg niet overal bij zijn. De PVV heeft nu maar twaalf zetels. Andere partijen kunnen zich een woordvoerder varkens of snoekbaarzen veroorloven.”

Hoe verklaart u het gebrek aan erkenning vanuit de media?

“Onze inbreng op allerlei dossiers wordt stelselmatig genegeerd vanwege onze standpunten over immigratie en islamisering. Wat is er met Janmaat ­gebeurd en met Pim Fortuyn? Desondanks staat de partij op 38 zetels in de peilingen.”

U zit negen jaar in de Kamer, wat heeft u voor de Nederlandse boer betekend?

“Ik vraag al jaren hun belangen te prevaleren boven het belang van de EU. Laten we in 2006 beginnen: ik was het enige Kamerlid dat zich verzette tegen Natura 2000. Als de Nederlandse boer ergens last van heeft, is dat het. VVD en CDA lieten boeren eerst struikelen om ze als het te laat is de helpende hand te bieden. Daar schrijft de pers dan weer wel over. Ik was ook de eerste die opriep te stoppen met het preventieve antibioticabeleid en pleitte voor gebruik van fytotherapeutica, pre- en probiotica, al in 2007.”

Beweeg over de rode iconen voor meer informatie over Dion Graus.

U voelt zich miskend.

“De PVV wordt stelselmatig genegeerd, daarom heb ik laatst ook gezegd dat ik er misschien mee ophoud hier in de Tweede Kamer. Ik spreek veel met boeren. Ik ben een boerenjongen uit de Oostelijke mijnstreek. Die boeren zijn verbijsterd als ik ze vertel wat onze standpunten over de landbouw zijn. Dat we voor lastenverlichting, een beter verdienmodel en tegen regels vanuit de EU zijn. Dan voelen ze zich knap belazerd door hun eigen vakpers.”

Het is, al met al, best lastig een PVV’er te zijn?

“Ja. Ik word vaak omhelsd, maar ook vaak belaagd en bedreigd. Ik zou hier in Den Haag nauwelijks herkenbaar over straat kunnen gaan. Sinds 2006 kan ik niet meer met de trein reizen. Dus rijd ik jaarlijks 60.000 tot 70.000 kilometer.”

Wat is de toekomst van de intensieve veehouderij?

“De bio-industrie gaat over een paar decennia verdwijnen in Nederland. Kijk, de bio-industrie is ontstaan door internationale vraag en aanbod. Maar ik geloof wel dat mensen uiteindelijk de ellende die de bio-industrie met zich meebrengt niet meer willen. De vraag zal langzaam maar zeker veranderen en uiteindelijk zullen we biologisch vlees, gekweekt vlees en vleesvervangers gaan eten. De Vegetarische Slager bewijst nu al dat je vlees goed kunt namaken.”

U bent zelf vegetariër. Vindt u de veehouderij immoreel?

“Nee. Ik at al sinds de varkenspest in 1997 geen varkensvlees en vanaf 2004 totaal geen vlees meer. Toen ik zag hoe die dieren op grote schaal werden gehouden, getransporteerd en afgemaakt, soms met een spuit recht in het hart, dacht ik: aan zo’n industrie wil ik niet meewerken. Ik moet trouwens zeggen dat bij het laden en lossen, tijdens transporten en in slachterijen meer ellende wordt veroorzaakt dan op de boerderij.”

Maar?

“Maar ik ben wel voor behoud van kleinschalige gezins- en familiebedrijven waar beesten een goed leven kunnen hebben. Ik ageer niet tegen het eten van vlees. Ik durf te zeggen dat 95 procent van de boeren in Nederland het goed doet. Boeren spreken me ook nooit aan op mijn dierenwelzijnsstandpunten en zijn het vaak met me eens. Ik ben een dierengek, maar een goede boer ook een beetje. Anders houd je het niet vol de hele dag tussen urine en stront van beesten.”

Beweeg over het rode icoon voor meer informatie over de PVV.

U verzet zich dus niet tegen veehouderij als ­geheel, maar wel tegen de pelsdierhouderij. 
Waar zit voor u het verschil?

“Varkens, koeien en kippen zijn groeps- en kuddedieren. De nerts is een solitair levend waterroofdier. Een punt dat ik naar voren wilde brengen tijdens een afspraak die ik had met Pim Fortuyn in Heerlen op 8 mei 2002, twee dagen na de moord op Fortuyn. De nerts is totaal niet geschikt voor dierhouderij, laat staan in draadgazenkooitjes. Ook dient het houden van pelsdieren geen primaire levensbehoefte maar een tertiair, elitair doel: de bontindustrie. Daarvoor bestaat een beter alternatief: nepbont.”

Waar komt uw liefde voor dieren vandaan?

“Deels zal het genetisch bepaald zijn. Mijn moeder is een dierenvriend. Ik heb in mijn leven best veel voor m’n kiezen gehad. Vaak ontbreekt het mensen aan trouw en loyaliteit. Daardoor ben ik dieren nóg meer gaan waarderen. De vriendschap en trouw van een hond die telkens vrolijk kwispelt al ben je maar vijf minuten weggeweest. Dat vind ik prachtig. Dieren zijn voor mij niet minder dan mensen.”

Terug naar de landbouw. Wat vindt de PVV van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

“De PVV wil dat Nederland weer zelf het landbouwbeleid gaat bepalen; wij weten veel beter wat goed is voor boer en tuinder. Daar hebben we de Brusselse bureaucraten niet voor nodig. Nederland is per hoofd van de bevolking de grootste nettobetaler van de EU. Veel geld daarvan gaat in landbouwsubsidies voor landen die ons vals beconcurreren. Tegelijk is de PVV pragmatisch: zolang Nederland onderdeel is van het EU-sys-teem, moet zo veel mogelijk geld worden teruggeharkt.”

'De PVV wil dat Nederland weer zelf het landbouwbeleid gaat bepalen'

Als landen weer zelf hun landbouwbeleid gaan bepalen, leidt dit toch tot een ongelijk speelveld?

“Dat is angst voor de angst. Nederland maakt in internationaal perspectief veilige, kwalitatief hoogwaardige en relatief minder dieronvriendelijke producten tegen concurrerende prijzen. De Chinezen zijn weg van onze melkpoeder. Als landen proberen te concurreren met subsidies en dergelijke, zal Nederland moeten reageren. Het zijn communicerende vaten.”

Wat vindt u van de mest­problematiek?

“De PVV ziet geen fosfaatoverschot, maar juist een tekort. Er moet een nationale fosfaatbank komen om voorraden op te bouwen. We kunnen gedroogde mestproducten exporteren of er energiepellets van maken. Meststoffen moeten worden aangemerkt als waardevolle grondstoffen, als het bruine of zwarte goud. Fosfaat betreft een primaire levensbehoefte, het bindt zuurstof. Nu halen we fosfaten uit China en Marokko. China gaat terecht voor eigen volk eerst. In Marokko raken mijnen uitgeput, nu dienen we onafhankelijk te blijven!”

U adviseert de nieuwe ondernemerspartij van Hero Brinkman over dierenwelzijn. Werkt u aan een overstap?

“Hero heeft mij hiervoor onlangs wel benaderd; ik ben bereid alle politieke partijen bij te staan als het om dierenwelzijn gaat. Ik heb ook het Bulgaarse CDA geadviseerd over het invoeren van onze dierenpolitie, maar ik ben geen politieke hoer en blijf altijd trouw aan Geert! Dierenwelzijn overstijgt net als ­ouderenzorg en volksgezondheid partijpolitiek.”

U draagt prominent een kruis. Welke rol speelt religie bij het innemen van standpunten?

“Ik ben rooms-katholiek, religie is voor mij heel ­belangrijk. Ik bid elke dag om te danken, niet om iets te vragen, maar voor het feit dat we gezond zijn en deze eervolle missie mogen volbrengen. Ik ben niet tegen doeldieren maar een ieder heeft de plicht goed voor dieren te zorgen. Ik weet dat de meeste boeren dat ook willen, maar het wordt hen vaak onmogelijk gemaakt door veel te lage prijzen voor hun producten. Daarom pleit ik ook voor een beter verdienmodel ten laste van rijke, machtige retailers.”

Eén reactie

  • kleine boer

    Zou ie veel reacties verwachten hier....

Of registreer je om te kunnen reageren.