Home

Achtergrond 1 reactie

Werkgroep EVG: voorkom stank beter

Werkgroep geurregelgeving: Schrap onderscheid tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden, net als de vaste afstanden tot veehouderijen.

Geurhinder door de veehouderij zo veel mogelijk voorkomen, dat moet het beleid zijn. Ondernemers moeten verplicht worden bij uitbreidingen de best beschikbare technieken (BBT) te gebruiken en bestaande stallen moeten binnen redelijke termijn aan BBT-normen voldoen. Dat schrijft de werkgroep Evaluatie Geurregelgeving Veehouderij (EVG) in een tussenrapportage.

Goede normen moeilijk vast te stellen

Volgens de werkgroep is de beleving van stank sterk individueel bepaald en zijn goede normen dus moeilijk vast te stellen. Daarom denkt de werkgroep dat de uitstoot van stank zo veel mogelijk moet worden teruggebracht. De werkgroep staat onder leiding van Eerste Kamerlid Lambert Verheijen (PvdA) en bestaat uit bestuurders van onder meer provincies, LTO Nederland en Milieufederaties en adviseert het kabinet.

Geurbelasting momenteel lastig te verminderen

Onder de huidige wetgeving is het mogelijk uit te breiden zonder dat na de uitbreiding wordt voldaan aan de geldende geurnormen, aldus de werkgroep. Bij bestaande situaties hebben gemeenten nu weinig mogelijkheden om in overbelaste situaties eisen te stellen om de geurbelasting te verminderen.

Werkgroep: "Het onderscheid tussen bebouwde kom en buitengebied bij het stellen van geurnormen en afstanden dient te blijven bestaan." Foto: Penn Communicatie

Wettelijk verankerd afwegingsmodel

Gemeenten moeten volgens de gemeenten en provincies meer bevoegdheden krijgen om problematische situaties aan te pakken. De burgergroepen en milieufederaties pleiten daarbij voor een wettelijk verankerd afwegingsmodel, zodat gemeenten daadwerkelijk gebruik moeten maken van dergelijke bevoegdheden.

Onderscheid tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden schrappen

De werkgroep adviseert het onderscheid wellicht te schrappen tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden zoals nu opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. Resultaten van hinderbelevingsonderzoek moeten daarbij worden betrokken. “In onze ogen dient het onderscheid tussen bebouwde kom en buitengebied bij het stellen van geurnormen en afstanden te blijven bestaan.”

De werkgroep wil ook dat de vaste afstanden voor nertsen- en melkveebedrijven worden geschrapt, omdat die onvoldoende bescherming bieden tegen overlast van grotere bedrijven. Ook dringen de bestuurders aan op onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    toch raar, ik ken genoeg gevallen waar systematische bewoning in de zogenaamde stankcirkel wordt toegestaan om uit te bereiden en nieuwe bewoning te laten plaatsvinden, en later zou de boer actie moeten ondernemen om de geur te verminderen, hoe gek kan het lopen

Of registreer je om te kunnen reageren.