Home

Achtergrond 1094 x bekeken 2 reacties

Subsidie weersverzekering direct verrekenen

Den Haag - Vandaag heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken de Regeling brede weersverzekering in de Staatscourant gepubliceerd.

Voor 2015 is een subsidieplafond vastgesteld op €9 miljoen. Dit is volgens Dijksma zo gekozen dat deelnemers het eerste jaar naar verwachting 65 procent van de premie terug kunnen krijgen via subsidie. Er is geen sprake van loting of selectie. Bij overschrijding van het plafond door verdere groei van het aantal deelnemers en verzekerde percelen, zal het subsidiepercentage voor iedere deelnemer evenredig minder worden.

De brede weersverzekering werd tot nog toe gesubsidieerd op grond van de Regeling GLB inkomenssteun 2006. Deze regeling is met ingang van 1 januari 2015 komen te vervallen.

Om de weersverzekering nog aantrekkelijker te maken heeft Dijksma besloten om - op verzoek van de sector - de betaling van de subsidie aan de verzekeraar mogelijk te maken. Op die manier hoeven boeren het gesubsidieerde deel van de premie niet meer eerst voor te schieten aan de verzekeraars.

Deze verzekering is bedoeld om specifieke steun te verlenen aan boeren in de vorm van bijdragen in de premie om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen die worden veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.
Volgens staatssecretaris Dijksma is het aantal deelnemers aan de verzekering toegenomen van 482 in 2010 tot 795 deelnemers in 2014. De steun voor de brede weersverzekering wordt de komende jaren voortgezet om de groei van het aantal deelnemers te stimuleren en het moet er uiteindelijk toe bijdragen dat een privaat gedragen brede weersverzekering zelfstandig in de markt kan functioneren, aldus Dijksma. Om dit doel te bereiken, is een hoog deelnamepercentage van boeren noodzakelijk, want met meer deelnemers kan de premie per deelnemer omlaag en is het op termijn mogelijk de premie ook zonder subsidie betaalbaar te maken, volgens de staatssecretaris.

Laatste reacties

  • melkveehouder .


    'het moet er uiteindelijk toe bijdragen dat een privaat gedragen brede weersverzekering zelfstandig in de markt kan functioneren'

    Het subsidiëren van deze verzekering is niets anders dan proberen er voor te zorgen dat de Waterschappen (bij de rechter) vrijuit kunnen gaan bij natschade als gevolg van het plegen van onvoldoende onderhoud. De rechter moet kunnen zeggen: de schade was verzekerbaar, dus doei met je claim.

  • melkveehouder .


    'het moet er uiteindelijk toe bijdragen dat een privaat gedragen brede weersverzekering zelfstandig in de markt kan functioneren'

    Het subsidiëren van deze verzekering is niets anders dan proberen er voor te zorgen dat de Waterschappen (bij de rechter) vrijuit kunnen gaan bij natschade als gevolg van het plegen van onvoldoende onderhoud. De rechter moet kunnen zeggen: de schade was verzekerbaar, dus doei met je claim.

Of registreer je om te kunnen reageren.