Home

Achtergrond 7 reacties

Langer mest uitrijden vooraf regelen niet per se beter

Bemestingsplannen kunnen nog zo goed ingevuld zijn, maar als het blijft regenen, dan houdt het op. Gras en akkerbouwgewassen kunnen niet worden geoogst en dan kan de laatste dierlijke mest niet de grond in voor 1 september.

Als er dan uitstel wordt verleend zoals dit jaar is nog niet iedereen tevreden. Want sommigen hebben eerder gras gemaaid of geoogst terwijl het eigenlijk te nat was. Dat levert zwarte sporen op van de machines die over het natte land zijn gereden. Of mest is al afgevoerd en dan had het toch op eigen land gekund. Of er is meer bemest op percelen die wel droog genoeg waren.

Ongetwijfeld zullen er dit jaar ook vragen komen van buiten de landbouw. Het uitstel is immers verleend ondanks een negatief advies van de Technische Commissie Bodem (TCB). Deze commissie moet om advies gevraagd worden op basis van de Wet Bodembescherming, maar het is geen bindend advies en ook niet de eerste keer dat het advies niet volledig is opgevolgd.

Langere termijn

Dit jaar kwam het verzoek om uitstel van LTO Nederland en hebben melkveehoudersvakbond NMV en loonwerkerskoepel Cumela zich daar achter geschaard. Deze eensgezindheid is niet vanzelfsprekend. Vorig jaar was een verzoek om uitstel afkomstig van VVD-Kamerlid Helma Lodders, in 2011 dienden NMV en varkenshoudersvakbond NVV wel een verzoek in, maar deed LTO dat niet. Volgens beleidsmedewerker Harry Kager van LTO Nederland is LTO terughoudend met het indienen van verzoeken om uitstel. "Dan heeft een verzoek ook meer impact als het echt nodig is", aldus Kager, "Voor LTO spelen ook de gevolgen op de lange termijn een belangrijke rol bij de afweging." LTO wil meer maatwerk in het mestbeleid waarbij afwijking van generieke gebruiksnormen mogelijk is.
De roep om een meer structurele regeling klonk ook dit jaar weer, onder meer vanuit de melkveehoudersvakbond NMV. Voorzitter Dirk-Jan Schoonman van de NMV brengt het zelfs al in het verzoek aan Dijksma ter sprake. LTO gaat op korte termijn ook praten over een mogelijke structurele regeling voor het opvangen van de gevolgen van slecht weer.

Geen ruimte meer

Ten opzichte van Vlaanderen komen Nederlandse boeren nu beter weg. Ondanks soortgelijke problemen met wateroverlast is er in Vlaanderen geen uitstel verleend voor het uitrijden van dierlijke mest. Oorzaak is dan de nieuwe Vlaamse wet geen enkele ruimte meer biedt voor langer uitrijden. Wel voor het later zaaien van groenbemesters, en dat is ook verleend. Die Vlaamse situatie kan ook ontstaan als in Nederland voorwaarden voor structureel uitstel worden afgesproken. Waar komt de lat te liggen? Bij drie weken regen? Bij 100 millimeter in zeven dagen? En wat als het twee en een halve week heel hard regent of die 100 millimeter in acht dagen valt? Het lijkt er op dat de huidige situatie dan toch beter werkt. Met een niet automatisch pleidooi voor uitstel en begripvolle bewindslieden die gemotiveerd uitstel toestaan. Met het vooraf afspreken  van voorwaarden is een boer niet per se beter af, het weer blijft immers onvoorspelbaar.

Laatste reacties

 • 344412

  Het beste is gewoon altijd 15 september en nooit meer uitstel. Als de weersomstandigheden goed zijn bemesten boeren toch liever eind augustus dan begin september gezien de te lage gebruiksnormen, Meer vertrouwen en minder regels.

 • masmas

  In vlaanderen mag wel op zware poldergrond uitgereden worden tot 15 oktober. En dat geeft geen probleem naar nitraatresidu. In het zand is het 1 september en terecht, want de uitspoeling is veel groter

 • alco1

  Wim Esselink. Dat heb goed neer geschreven. Vooraf is het niet te regelen.
  Als je een droog zomer hebt is bemesten in augustus al discutabel.
  Dit jaar zijn er veel voedingsstoffen verbruikt en zal bemesten nu geen overbemesting geven.
  Daarnaast is het aantal groeidagen verschillend in Nederland. Het Zuid Westen met het Noord Oosten.
  Of past een boer stal voedering toe, waarmee hij veel langer door kan gaan.
  Daarnaast zijn grondsoorten zeer divers. en/of vocht houdend.
  Heb je in totaal een groeizaam jaar of kun je pas laat in het voorjaar aan de slag.
  Daarom wordt het bureaucratisch regelen, door boeren vaak gezien als 'ambtenaren werk'.
  Er is maar één manier om aan ieders wens te voldoen.
  Elk jaar in de herfst een bodemmonster nemen op N P K
  De uitslag geeft de ruimte in bemesting voor het volgende jaar.
  Als er dus te hoge gehalten worden gemeten snijd de boer zich dus zelf in de vinger door een lagere toedeling voor het volgende jaar.
  Het goed doen wordt dus beloont en de man van de praktijk (de boer) wordt in zijn waarde gelaten.
  Graag zou ik dit plan wel eens breeduit gemeten willen zien.

 • mr

  Inderdaad alco1, dan hoeft een boer die WEL de laatste jaren netjes bemest heeft op zandgrond niet door onzinnige aanpassingen in de derogatie gekort te worden.

 • koeboertje

  Ik durf te voorspellen als we structureel altijd tot 15 september mogen uitrijden ,dan ook weer dezelfde tot het laatste moment wachten en dan weer gaan zeuren om verlenging .

 • schoenmakers1

  ik zou eens breed uitgemeten willen zien dat als de overheid de hoeveelheid bepaald, ze ook nog de datum en methode mag bepalen, laat het kleine beetje wat nog mag worden gereden de boer zelf bepalen, het kan zomaar zijn dat uit onderzoek over 20 jaar de conclusie komt dat het beste is om in de winter over de sneeuw te rijden

 • minasblunders1

  Alco, zet die bodemmonsters nu maar uit je hoofd. Als men dat ging doen zou er al snel uitkomen dat het P en K getal bij extensieve bedrijven naar beneden gaat en bij intensieve bedrijven naar boven. En dat terwijl de ministeriële stumpertjes juist zo hun best hebben gedaan om dit soort uitkomsten van het papier af te krijgen. Als de extensieve groep dan zou mogen bemesten tot de bodemvruchtbaarheid weer op peil is, zou zelfs blijken dat er niet alleen géén mestprobleem bestaat, maar dat er zelfs een tekort aan mest is. En dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.