Home

Achtergrond

Lage rente moet economie in Eurozone verder stimuleren

De groei van de Nederlandse economie zet door, maar blijft de komende jaren bescheiden. De terugval in het eerste kwartaal van dit jaar was een incident, aldus de halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het verder aantrekken van de export en investeringen zullen in 2014 naar verwachting van DNB de groei in 2014 doen uitkomen op een half procent. "De groei is laag, maar daar moet je doorheen kijken. Het onderliggend resultaat is nog steeds goed",  zegt DNB-topman Job Swank in een toelichting. De oorzaak voor de krimp in het eerste kwartaal ligt volgend DNB in het feit dat er flink minder gas verbruikt werd door de relatief warme winter. Daarnaast trok het belastingvoordeel op personenauto's eind 2013 de consumptie en investeringen naar voren die anders in 2014 gedaan zouden zijn.
De groei van de wereldeconomie blijft overigens zwak. Er is sprake van een verschuiving in die groei, geïndustrialiseerde landen leveren een wat grotere bijdrage dan in de afgelopen jaren terwijl de opkomende markten juist een afname laten zien. De reden ligt in het monetaire beleid in geïndustrialiseerde landen, die extra financiële ruimte oplevert. Toch dragen opkomende landen de groei van de mondiale economie nog steeds grotendeels. De redenen voor de zwakke mondiale economische groei heeft onder ander te maken met de geringe financiële ruimte in opkomende markten en de (geo)politieke onrust op verschillende plekken in de wereld.
Het extreem ruime monetaire beleid in de westerse wereld heeft de afgelopen jaren geleid tot wereldwijd lage rentes en een zoektocht naar rendement. In de eurozone is het aanhoudend ruime monetaire beleid van de ECB vermoedelijk een van de redenen achter de huidige bijzonder lage 10-jaars staatsrentes in de monetaire unie. Ook de wegebbende angst voor het uiteenvallen van de eurozone speelt hierin een belangrijke rol.
In tegenstelling tot de FED heeft de ECB onlangs het monetaire beleid nog verder verruimd. In combinatie met het betere economische klimaat neemt hierdoor de druk op overheden af om noodzakelijke structurele hervormingsmaatregelen te nemen. Dit zal de weerbaarheid van de eurozone(-landen) tegen financiële en economische schokken niet ten goede komen verwachten Rabobank-analisten, en zou uiteindelijk kunnen leiden tot een terugkeer van de onrust op de financiële markten .

Of registreer je om te kunnen reageren.