Home

Achtergrond laatste update:21 mei 2014

SP: subsidie omlaag en voedselprijs omhoog voor eerlijk inkomen boer

Eric Smaling staat als tweede op de SP-lijst voor de Europese verkiezingen. De partij wil dat de boer zijn inkomen meer verdient uit verkoop van producten dan uit landbouwsubsidies.

Eric Smaling (56) zit nu nog voor de SP in de Tweede Kamer. Hij is de tweede kandidaat voor de SP op de lijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Wat wilt u in Brussel gaan bereiken?

“Dat kan ik nog niet concreet zeggen. We moeten eerst de verkiezingsuitslag weten en dan zal er binnen de Confederale Fractie Europees Unitair Links een verdeling worden gemaakt wie in welke commissie terecht komt. Wanneer er binnen de fractie zeer goede landbouwspecialisten zijn uit bijvoorbeeld Roemenië, dan moeten we die kennis benutten door hen in de landbouwcommissie te zetten. Daarnaast zou het goed zijn als Nederland de 26 parlementariërs goed verdeelt over de belangrijke commissies.”

Wat moet er volgens de SP veranderen in het Europees landbouwbeleid?

“Ik zou willen toewerken naar een heel ander Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). We moeten van het sys­teem van directe inkomenssteun af. De prijs van producten moet stijgen, zodat de boer toch een eerlijk inkomen heeft.”

U pleit dus voor hogere voedsel­prijzen. Dat zullen mensen met een laag inkomen niet leuk vinden.

“Ik pleit niet voor een verdubbeling, maar voor een iets hogere voedselprijs. We geven nu ongeveer 15 procent van het besteedbare inkomen uit aan voedsel. Dat kan best wat omhoog. Dan maar een keer naar Twente op vakantie in plaats van naar Thailand. Andere partijen in de keten zijn prijszetters, die kunnen ook inschikken.”

Veel partijen willen dat er meer inkomen uit de markt komt, maar dat is tot nu toe niet gelukt.

“De liberale partijen vinden dat het allemaal uit de markt moet komen. Dat lukt niet. We moeten sturen op betere verdeling van prijzen in de keten en de landbouw duurzamer maken. Dat is lastig, want vooral nieuwe lidstaten willen liever geen vergroening, maar gewoon geld om de landbouw te ontwikkelen.”

U noemt verdere verduurzaming. Hoe wilt u dat realiseren?

“De productie moet groener en meer in verbinding met de natuur. De consument moet meer beleving hebben bij voedsel. Voedsel is een product dat het resultaat is van werken met natuurlijke materie: zon, bodem, water. De productie moet wat minder gericht zijn op de wereldmarkt en meer op de regio.”

U bent vorig jaar van de Eerste naar de Tweede Kamer gegaan. Nu vertrekt u waarschijnlijk opnieuw vroegtijdig om naar het Europees Parlement te gaan. Vanwaar die ambitie?

“Het is niet echt mijn ambitie. Jan Marijnissen heeft gevraagd of ik kandidaat wilde zijn voor het Europees Parlement, omdat ik vrij internationaal georiënteerd ben door vorige banen bij universiteiten in Wageningen en Enschede.”

Waarom moet een boer op u stemmen?

“Ik heb jaren gewerkt aan de Wageningen Universiteit en heb echt iets met de landbouw. Ik wil graag meedenken met de boer voor een solide toekomst. Ik wil niet conservatief denken, maar toekomstgericht naar een agrarische productie waarbij er een nauwe verbinding is tussen boer, natuur, landschap en consument.”

Of registreer je om te kunnen reageren.