Home

Achtergrond

Ganzenakkoord in Noord-Holland

Haarlem - De provincie Noord-Holland en de Faunabeheereenheid, een samenwerkingsverband van natuur-, landbouw- en jagersorganisaties, hebben een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen in de provincie.

Gedeputeerde Staten hebben op 27 mei het Uitvoeringsbeleid Ganzen Noord-Holland 2014 vastgesteld. Noord-Holland geeft meer ruimte voor populatiereductie van jaarrond verblijvende ganzen en het terugdringen van de tegemoetkomingen in faunaschade. Tegelijkertijd worden overwinterende ganzen beschermd.

Of registreer je om te kunnen reageren.