Home

Achtergrond laatste update:21 mei 2014

CU-SGP wil plek in landbouwcommissie

Peter van Dalen (55) is lijsttrekker van de gezamenlijke fractie van ChristenUnie-SGP. De partij wil de komende periode een plek in de landbouw-commissie en meer flexibiliteit bij diverse Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

ChristenUnie-SGP vormt een gezamenlijke fractie voor de Europese verkiezingen. De partij wil de komende periode zitting in de landbouwcommissie en meer flexibiliteit bij diverse Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Peter van Dalen (ChristenUnie)is sinds juli 2009 lid van het Europees Parlement. De christelijke partijen vormen tijdens deze verkiezingen een gezamenlijke lijst. Naast lijsttrekker Van Dalen staat Bas Belder (SGP) op een verkiesbare plaats bij de gezamenlijke fractie. ChristenUnie en SGP zijn in het Europees Parlement onderdeel van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Op dit moment hebben ChristenUnie en SGP twee zetels in het Europees Parlement.

Wat heeft uw partij afgelopen periode voor boeren betekend in Europa?

“We hebben ervoor gezorgd dat cisgenese echt op de agenda is gekomen. Cisgenese is een veredelingstechniek waarbij soorteigen genen worden gebruik om een ras sterker te maken. Op deze manier kan bijvoorbeeld natuurlijke resistentie aan planten worden toegepast. Omdat het soorteigen genen zijn, is er geen sprake van normale genetische modificatie (GMO). Dat heeft nu ook de Europese voedselautoriteit Efsa bevestigd. Daarmee is de uitgebreide toelatingstest die wordt gedaan voor GMO-gewassen in de toekomst niet meer nodig voor gewassen die ontwikkeld zijn via cisgenese. Het was een pittige strijd, maar het is gelukt.”

Waarom was de discussie zo lastig?

“Er was veel kritiek, vooral vanuit de groene en linkse hoek van het parlement. Dat komt vooral door onwetendheid. Het is moeilijk voor kritische collega’s om te beseffen dat cisgenese geen normale genetische modificatie is.”

De toelating van cisgenese lijkt me niet typisch een onderwerp voor een christelijke partij. Waarom heeft u zich hier zo hard voor gemaakt?

“We blijven sterk tegenstander van het knutselen aan genen. Het offensief tegen GMO-gewassen blijft sterk. Maar dan moet je wel een goed alternatief kunnen bieden. Cisgenese is een goed alternatief, waarbij je niet met vreemde genen en DNA zit te knutselen. De techniek is bovendien in Nederland ontwikkeld.”

Op dit moment heeft Nederland geen permanent lid in de Europese landbouwcommissie. Gaat uw partij straks in deze commissie?

“Het belangrijkste hierbij is in de eerste plaats de uitslag van de verkiezingen. Maar landbouw is een heel belangrijke post in het Europees Parlement, ook gezien het grote aandeel van het budget dat naar dit beleid gaat. Nederland heeft hier de laatste jaren te weinig aandacht voor gehad. Wij gaan ervoor dat één van onze leden straks vertegenwoordigd is in de landbouw- of visserijcommissie.”

Waarom vindt u het belangrijk om in de landbouwcommissie te komen?

“Het Nederlands belang is zowel bij het landbouw- als visserijbeleid te weinig gediend in de afgelopen periode, terwijl dat toch voor ons speerpunten zijn. Het nieuwe landbouw- en visserijbeleid is nu ontwikkeld, maar de uitvoering ervan en de herziening zijn bijna net zo spannend als het maken van het beleid. We moeten bijvoorbeeld nog maar eens zien of de flat rate in 2020 voor directe inkomenssteun in de EU haalbaar is. Het is dus van belang dat we daar dichtbij zijn om voor de Nederlandse belangen op te komen. Als je in de landbouwcommissie zit, kun je direct invloed uitoefenen.”

U zat niet in de landbouwcommissie. Heeft u wel invloed gehad op de ontwikkeling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)?

“We zijn als ChristenUnie-SGP onderdeel van de ECR-fractie, waarvan wel mensen in de landbouwcommissie zaten. De ECR-fractie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de flexibilisering van de vergroeningsmaatregelen. Het voorstel van Eurocommissaris Dacian Ciolos was onbespreekbaar star. ECR heeft ervoor geknokt dat er wat ruimte is gekomen voor een meer flexibele invulling.”

U noemt al de gezamenlijke ECR-fractie. In hoeverre komt het ChristenUnie- en SGP-geluid nog door in Brussel?

“ECR heeft op veel punten dezelfde visie als ChristenUnie en SGP. We proberen daarom zoveel mogelijk met één geluid te spreken. Maar binnen deze fractie is er ook heel veel respect voor de nationale belangen. We kunnen daarom ook anders stemmen dan de ECR-fractie als we dat willen.”

Jullie zitten met twee mensen. Hebben jullie invloed op de ECR?

“Het gaat niet om met hoeveel mensen je bent, maar om de invloed die je hebt. Met hard werken kun je veel invloed uitoefenen. En wij Nederlanders staan er wel om bekend dat we hard werken.”

ChristenUnie en SGP hebben in Europa een gezamenlijke lijst. Hoe gaan jullie met verschillende visies om?
“De partijen zijn het op veel vlakken eens. Er zijn enkele onderwerpen, zoals kernenergie, waar we verschillen van mening. Dat respecteren we van elkaar.”

Wat zijn uw doelstellingen voor de komende jaren?

De fraudedruk in Brussel moet worden aangepakt. Het is diep triest dat er jaarlijks voor 10 miljard euro wordt gefraudeerd op een begroting van 140 miljard euro. Daarnaast wil ik de Vogel- en Habitatrichtlijn opnieuw ter discussie stellen. Het effect van deze richtlijn op de landbouw is te rigide. Door deze regel mogen nu over bepaalde dijken geen fietspaden worden aangelegd vanwege de vogels. “

Ligt dat aan Brussel of aan de Nederlandse invulling?

“In Groot-Brittannië worden de regels wel wat ruimer geïnterpreteerd. Nederland vult de regels zeer strikt in. Ik vind het ook niet nodig om de Vogel- en Habitatrichtlijn af te schaffen. Maar er moet bij de invulling beter gekeken worden naar de regionale omstandigheden.”

U wilt meer flexibiliteit. Dat wil het CDA ook. Wat zijn de verschillen tussen ChristenUnie/SGP en CDA?

“Wij letten iets meer op duurzaamheid. Het is voor ons van groot belang om goed om te gaan met de schepping en de natuur. Op onderdelen zijn we iets groener dan het CDA. Maar het is zoeken naar de verschillen op landbouwgebied. Op het totale programma zijn er meer verschillen. Wij vinden bijvoorbeeld dat landen als Cyprus en Griekenland uit de euro moeten. Wij willen in Europa graag samenwerken, maar we willen geen superstaat van de EU maken. Milieu, landbouw en transport kunnen we Europees regelen, maar defensie, zorg en belasting zijn typisch zaken die nationaal geregeld moeten worden.”

 

 

Serie verkiezingen

In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei komen Nederlandse kandidaten van verschillende partijen aan het woord. Vandaag de aftrap van de serie met Peter van Dalen van ChristenUnie/SGP.

Stemhulp

Boerderij heeft speciaal voor de Europese verkiezingen een stemhulp ontwikkeld. Met de stemhulp kan op basis van agrarische stellingen bepaald worden welke partij het beste bij uw visie past. De stemhulp is te gebruiken via:
www.boerderij.nl/stemhulp

Of registreer je om te kunnen reageren.