Home

Achtergrond 608 x bekeken

Belgen willen antibioticaverbruik halveren

Gent - Amcra, de Belgische kennisorganisatie die zich richt op het terugdringen van het antibioticaverbruik in de veehouderij, wil toe naar een halvering van het antibioticaverbruik in België.

Amcra (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) gaat uit van het referentiejaar 2011. In 2020 moet het verbruik dus de helft zijn van dat van 2011. Het verbruik van de meest kritische antibiotica (quinolones en derde en vierde generatie cefalosporines) moet zelfs met 75 procent zijn teruggedrongen in 2020. In 2017 moet het verbruik van gemedicineerde voeders al met 50 procent zijn teruggedrongen.

Amcra streeft er naar om in 2016 een volledig systeem te hebben voor het verzamelen van gegevens omtrent antibioticaverbruik op de bedrijven. De gegevens moeten worden beheerd door de sectoren zelf of door de overheid.

Amcra wil verder dat alle bedrijven een bedrijfsgezondheidsplan opstellen in samenwerking met hun dierenarts. Hierin moet bovendien worden afgesproken en vermeld welke medicijnen op voorraad mogen worden gehouden.

Verder komen er bedrijfsvergelijkingssystemen voor de veehouderijbedrijven en voor dierenartsenpraktijken. Amcra wil af van het preventief gebruik van antibiotica. Verder wil Amcra het gebruik van antibiotica monitoren en ook het vóórkomen van resistente ziektekiemen zelf, monitoren.

In Amcra werken samen de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat, de Fédération Wallone de l'Agriculture, de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten, Pharma.be, de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) ondersteunen en financieren het AMCRA mede.

Of registreer je om te kunnen reageren.