Home

Achtergrond 3 reacties

Meer kunstmest en lagere opbrengst door nieuwe derogatie

Minder dierlijke mest, maar meer kunstmest op zand- en lössgronden in Oost en Zuid Nederland. Het is een gevolg van een lagere derogatienorm van 230 kilo stikstof uit graasdiermest voor circa 265.000 hectare.

Een stroom boze reacties en vooral onbegrip leverde de aankondiging van de nieuwe derogatie op afgelopen week. Een lagere derogatie op zand en löss in Oost- en Zuid-Nederland en vooral de landelijke ophoging van het minimumaandeel grasland van 70 naar 80 procent grijpt fors in op de bedrijfsvoering.

Bemestingsplannen moeten opnieuw doorgerekend worden met een aangepast areaal en in veel gevallen een andere plaatsingsruimte voor mest. Vooral het feit dat zo laat duidelijk is dat minder mais geteeld kan worden zet kwaad bloed. Dat betekent in de eerste plaats dat een deel van het bestelde maiszaad niet de grond in kan op het eigen bedrijf. Volgens Johan Temmink, mestdeskundige van ForFarmers Hendrix, gaat het om circa 25.000 tot 30.000 hectare minder mais op derogatiebedrijven.
Het totale areaal grond op derogatiebedrijven in 2013 in het centraal en zuidelijk zandgebied en op löss was 265.000 hectare. Dat is circa 5,3 miljoen kilo minder ruimte voor stikstof uit dierlijke mest. Een aangepast teeltplan en lagere derogatienorm van 230 in plaats van 250 kilo stikstof uit graasdiermest heeft forse gevolgen voor bemesting en de voerhoeveelheid. Temmink somt er een paar op voor een melkveebedrijf met 50 hectare. 20 kilo stikstof minder per hectare is 1.000 kilo stikstof totaal, voor een bedrijf waar stikstof beperkend is, betekent dat 238 kuub extra mest afvoeren. Daarmee verdwijnt ook 400 kilo fosfaat en 1.332 kilo kali.
Door de afvoer van drijfmest ontstaat meer ruimte voor kunstmest, de totale stikstofnorm blijft immers gelijk en er is meer grasland. Bij elkaar is er ruimte voor 1.200 kilo stikstof uit kunstmest. Door de hogere fosfaatnorm op grasland is er ook ruimte voor 150 kilo extra fosfaat. Meer drijfmest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren dus, beide betekenen extra kosten. Daar komt nog bij dat de totale voeropbrengst lager wordt door het hogere aandeel grasland, op een bedrijf van 50 hectare scheelt dat al gauw 25 ton drogestof, de opbrengst van 2,5 hectare gras, stelt Temmink.

Laatste reacties

 • somporn

  Op kunstmest vangen ze BTW,op dierlijke mest niets dus kassa Den Haag!
  Beetje bij beetje trekken ze de strop vaster voor de landbouw.Het is of toegeven of inpakken en wegwezen en ergens anders opnieuw beginnen.

 • ACB

  Als je maar betaald in Nederland , dan is het goed. Nee je kan veel beter zouten op je land gooien dan organischestof. We zijn echt de weg aan kwijt raken. Oja wat mijn ook nog opvalt is, dat een boer geen boer meer is maar meer een luisterend oor van: teelt begeleiders, voerdeskundigen, huisvestingdeskundige, financiële begeleiders, banken, diverse studie clubjes. Wat moet de boer nog, op zijn werf lopen alleen nog deskundigen( in belang van hun portemonnee) Een oud gezegde is schoenmaker houbje bij je leest.

 • puinhoop

  fosfaat als wisselgeld voor ammoniak in Brussel! Nederland heeft ooit tegen de europese grondwet gestemd en omdat Nederland kritisch is richting europa wordt Nederland kort gehouden. ACTIE en anders niks!!! Sharon heeft een dubbele agenda: haar eigen partij wil dierrechten houden, maar zij niet(zegt ze). RA,RA.

Of registreer je om te kunnen reageren.