Home

Achtergrond 14 reacties

Wildschade claimen pas zinvol bij meer dan 600 euro schade

Besluit van provincies over invoering drempelbedrag bij Faunafonds betekent een forse lastenverhoging voor boeren met wildschade. Bij minder dan 600 euro schade heeft een beroep op het fonds geen zin. Die grens lag bij 300 euro.

Op zoek naar geld hebben de provincies besloten tot invoering van een behandelbedrag voor het Faunafonds. Wie een verzoekschrift wil indienen voor het vergoeden van wildschade, moet straks eerst 300 euro inleggeld betalen, als een soort van leges. Dit geld wordt niet terugbetaald. In 2012 stond zo'n drempelbedrag ook al op de rol. Maar vanwege groot protest en omdat er toen ook een naar het scheen definitief ganzenakkoord kwam, dat de kosten voor wildschade flink zou verminderen, werd het plannetje weer ingetrokken. Nu het ganzenakkoord niet meer bestaat, is deze kostenmaatregel prompt weer van stal gehaald. Het betekent een flinke kostenverhoging voor boeren met wildschade, en een ontmoediging om naar het Faunafonds te stappen.

Het behandelbedrag staat los van de schadedrempel die het fonds hanteert. Deze drempel is 5 procent van de schade, met een minimum van 250 euro. Daarnaast is er nog een drempel in het uit te keren bedrag van 50 euro. Bedragen lager dan die drempel worden niet uitgekeerd.

Per saldo loont het na invoering van de nieuwe maatregel pas bij een schade van meer dan 600 euro om een beroep te doen op het Faunafonds. Bij lagere schadebedragen zijn de kosten van indienen hoger dan wat er mogelijk terugkomt. Bovendien bestaat er altijd de kans op afwijzing van een verzoek. In dat geval wordt de geïnde 300 euro niet terugbetaald. Bedoeling is dat indieners zelf een serieuze afweging maken of het verzoek kansrijk is. Geen loterij zonder nieten, is de redenering.

Het besluit is genomen door gedeputeerden van provincies, die sinds dit jaar het Faunafonds bekostigen. Invoerdatum wordt waarschijnlijk niet eerder dan 1 oktober. Er moet eerst nog een ministeriële regeling worden gemaakt, en de sector moet tijd krijgen om zich voor te bereiden. Mogelijk komt er nog een uitzondering voor schade door bevers en dassen, omdat die schades vaak klein zijn en onder de genoemde grens zitten.

Ook het besluit van de gedeputeerden om vast te houden aan het maximum van 2 miljoen euro voor schadevergoedingen in verband met zomerganzen, betekent mogelijk een kostenpost voor boeren. Vorig jaar was de zomerganzenschade rond 3 miljoen euro. Om te voorkomen dat de totale schade hoger wordt, is toegezegd dat ruimhartig ontheffingen voor afschot zullen worden verleend. Maar mocht de schade ondanks intensief schieten dit jaar toch meer dan 2 miljoen euro worden, dan wordt 'naar rato' uitbetaald over de periode 1 april tot 1 oktober. In andere woorden: dan volgt over de hele linie een korting op de vergoedingen voor iedereen.

Geldtekort bij het Faunafonds is tot nu toe nog nooit een reden geweest om te beknibbelen op tegemoetkomingen. Die tijd is nu, sinds de provincies daar aan de touwtjes trekken, wel voorbij.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  weten we weer percies waar ze heen willen, stropen de straffen verhogen, dus je kunt er zelf niks aan doen, en de schade niet vergoeden, hoe corrupt kun je zijn.

 • Frans-Jan

  Schandalig

 • HJ O R

  LTO , Bedankt.

 • ZJANSE014

  Waarom LTO bedankt?
  Beleid wat er aan zat te komen was ook 10 X niks.
  Bij de faunafonds zitten de boeven en nergens anders. We wachten nog steeds op het geld van vorig jaar en deze winter is al weer bijna voorbij.
  Alle boeren zijn de ganzen al lang spuug zat.

 • Gijs Gans

  lto moest 2,5 miljoen euro ophoesten vorig jaar in de g7 dan zou de 300 euro regel worden teruggedraaid nu is de oktoberregeling verdwenen en komt de 300 euro weer en dit alles hebben jullie te danken aan de onderhandelaar van lto in de voormalige G7. gedeputeerden weten van dit besluit ook niet af is gewoon een regel van faunafonds was vorig jaar al bekend ook bij LTO ook de 2miljoen vergoeding was al vastgesteld vorig jaar dat is ook niets nieuws omdat de onderhandelaar van lto in de voormalige g7 alles al had weggegeven zijn de boeren nu de dupe .

 • PetervanKempen

  Deze door geldgebrek van provincies opgemaakte doorberekening moet voor de zomergans schade in ieder geval niet naar de boeren , maar naar natuurbeheerders die weigeren mee te werken aan reductie binnen hun terreinen, waar de zomer overlast daardoor wel heel erg aanwijsbaar vandaan komt.
  Wat winterganzen betreft, die domweg onnodig beschermd worden door pleidooien van natuurirganisaties, zal de consequentie van het publiceren van deze voornemens door het Fauna fonds,( niet meer zelfstandig maar een verlengstuk van DLG en de provincies) niet meewerken aan het vinden van overeenstemming met natuurorganisaties inzake een bepaalde VRIJWILLIGE rustperiode in de maanden Januari en Februari vanuit boeren en hun jagers in de winter. Niet verstandig van de publicerende instantie die dit bericht heeft gemeld, om zo de kloof naar evenwichtig overleg en een brede gedragen oplossing te verbreden en de kans op rechtszaken te vergroten in plaats van die te verkleinen.
  Leren we het dan nooit?
  Jammer......

 • alco1

  Vangen en aan de slachthaak is het enigste wat oplossing geeft en vergoeding oplevert.
  Maar ja. Als iemand met een lokfluitje al een een boete aan zijn broek krijgt.
  Dan is het nuchtere verstand ver te zoeken.
  Kortom tijd om het recht in eigen hand te nemen.
  Praten met sommige groeperingen heeft toch geen enkele zin.

 • agratax2

  Zou hier een mogelijkheid liggen om Fauna schade cooperaties op te richten en via deze weg met 1 aanvraag de schade te claimen voor alle leden in een gebied (gemeente of kustgebied).

 • jordi 1455

  De LTO had die natuur freaks voor de volgende keuze moeten zetten.

  Ganzen afschieten of elke boer een schadevergoeding betalen vab minstens 5000 euro.

 • schoenmakers1

  jordi goed idee, 5000 uitbetalen per perceel, en laat de provincie maar bewijzen dat er minder schade is, de verplichte alternatieve bestrijding die we nu moeten doen hoort ook bij dezelfde provincie te liggen, de verplichte 500 wordt natuurlijk niet terugbetaald, dit zijn onze administratiekosten, zijn willen toch al dat ongedierte in stand houden

 • j.r.j.porsius1

  Het geld is op, die genen de ganzen behouden willen moeten zelf maar hypotheek opnemen om eiwitrijke graslanden aan te kopen en ganzenhoeder spelen, maar niet over de rug van de boeren! En als men geen schade wil vergoeden blijft er een ding over en dat is massaal opruimen die handel! Dit jaar nog, wat een slap zootje hebben wij hier aan de macht! Ik wacht nog steeds op de vergoeding van vorig 2013/2014

 • j.r.j.porsius1

  Voorjaar 2012/13 bedoel ik

 • jop

  Het lijkt wel of marian thieme door de lucht heen vliegt.

 • henk11

  Marianne heeft volgens mij hoogtevrees, ??

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.