Home

Achtergrond

Siem Jan Schenk (1954)

Zoekt niet (meer) de voorgrond. (2013: nr. 23)

Siem Jan Schenk is sinds 2011 voorzitter van LTO Noord, qua ledental de grootste agrarische belangenorganisaties in Nederland. Daarvoor was hij voorzitter van LTO vakgroep melkveehouderij.

De laatste ­jaren verkeert Schenk enigszins in de luwte. Hij hoeft niet meer zo nodig van zich laten horen. Collega Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO en nog plaatsvervangend president-commissaris van Vion, zal hem daar wel eens om benijden. Huijbers kan vanwege zijn functies bijna niet wegduiken.

Deels trad Schenk ook bewust wat naar de achtergrond, om sectorspecialisten meer een eigen gezicht te geven. Schenk viel eerder onder meer wel op met een stevig pleidooi voor ­decentralisatie van het beleid voor ruimtelijke ordening. Dat maakt de situatie misschien niet overzichtelijker, maar zelfs binnen Nederland zijn de verschillen tussen gebieden vaak zo groot, aldus Schenk, dat een ­aanpak op maat gerechtvaardigd is. Tevens was Schenk nauw ­betrokken bij het tot stand brengen van samenwerking tussen waterschappen en land- en tuinbouworganisaties, en de ontwikkeling van een LTO-programma voor ­asbestsanering op bedrijven.

 

FUNCTIE

• voorzitter LTO Noord

NEVENFUNCTIES
• bestuurder LTO Nederland, portefeuille omgeving

Of registreer je om te kunnen reageren.