Home

Achtergrond

Michiel Herkemij (1964)

Vreemde eend in het Vion-bijt. (2013: - )

De commissarissen van Vion verrasten medio januari vriend en vijand met de benoeming van Michiel Herkemij, afkomstig van Douwe Egbert en daarvoor FrieslandCampina – tot CEO van het noodlijdende vleesconcern. Herkemij zelf hield er vervolgens het verrassingselement in.

Hij doet dat door zichzelf ­iedere keer weer als een soort buitenstaander te positioneren, met uitspraken als dat hij een man is die niets van vlees weet, die eigenlijk ­liever ergens anders had willen werken.

Ondertussen staat Herkemij voor de zware opgave om het zinkende schip van Vion weer drijvende en op koers te krijgen. Daarvoor heeft hij een verbeteringsslag in gezet, werkt hij aan herstel van vertrouwen bij met name afnemers en consumenten. Onder meer via een ongekend en op zich ook riskant vertoon van transparantie. En verder probeert hij te saneren. Dat is echter gemakkelijker ­gezegd dan gedaan. Vion zit nog steeds in bijzonder beheer van de banken en het geld dat Herkemij wil – nodig voor een stevige sanering – is er nog niet. Maar door blijven draaien in de verwachting van aangekondigde, maar niet gematerialiseerde veranderingen kan in feite ook niet. Herkemij, bedenk een uitweg!

 

FUNCTIE

• CEO Vion Food Group

NEVENFUNCTIE

• Lid AB en DB van VNO/NCW

Of registreer je om te kunnen reageren.