Home

Achtergrond

Marc Jansen (1967)

De Swinkels van de supermarkten. (2013: nr. 34)

Marc Jansen is hoe je het ook wendt of keert een uitstekende lobbyist voor de supermarktbranche. Hij lijkt een beetje de Hennie Swinkels van de supers. Als directeur van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) weet Jansen supermarkten met verve te verdedigen in het publieke debat. In 2014 stelde het CBL samen met de FNLI en LTO een meldpunt Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken Agrofood op.

Het bracht vooralsnog bitter weinig klachten boven tafel en dus wist Jansen het mooi te spinnen door bedrijven op te roepen klachten toch echt in te dienen. Daarbij gaat hij wel deels voorbij aan twee zwakke punten van het initiatief: de onbekendheid van het meldpunt en angst bij leveranciers.

De supermarktwereld eiste via het CBL in 2014 op hoge poten meer transparantie vanuit de slachterijwereld. Het kreeg de grootste slachterij, Vion, alvast in beweging. Dat legt keuringsrapporten van de NVWA op straat.

 

FUNCTIE

• directeur Centraal Bureau voor de ­Levensmiddelenhandel

NEVENFUNCTIES

• bestuurslid Top Instituut Food and 
Nutrition

• bestuurslid Stichting Ik Kies Bewust

• bestuurslid Kwaliteits Controle Bureau Groente en Fruit

• bestuurslid Stichting SKAL

• lid Raad voor Dieraangelegenheden

Of registreer je om te kunnen reageren.