Home

Achtergrond

Maarten Hajer (1962)

Milieuprofessor met zware adviesrol (2013: nr. 49)

Politicoloog en planoloog Maarten Hajer is de voornaamste ­adviseur van de overheid op 
het gebied van milieu en leef­­-omgeving. Hij is nog niet 
zo ingeburgerd bij het Nederlandse publiek en treedt ook niet zo ver naar voren in de media als voorganger Klaas van Egmond. Is ook minder gepolitiseerd. Tevens lijkt Haijer zich vooralsnog minder intensief met de landbouw bezig te houden. Daar laat hij ruimte aan anderen. Haijers ­belangrijkste thema’s zijn met name klimaatverandering en grootstedelijke problematiek. Daarin komt ook zijn achtergrond op het gebied van bestuur en beleid naar voren. Haijer geldt wel als een gezaghebbend, inhoudelijk wetenschapper. Hij is duidelijk geen geparachuteerde Haagse ambtenaar, die nog ­ergens een baan nodig had tot zijn pensioen. Hajer is ook geen wetenschapper die uiteindelijk toch liever manager werd. Hij is vakman en zijn mening telt in Den Haag. Zeker als er een kabinet zit met iets meer oor en oog voor de milieu- en natuurlobby dan het vorige.

 

FUNCTIE

• directeur Planbureau voor 
de Leefomgeving

NEVENFUNCTIES

• hoogleraar en lid bestuur UvA

• lid UNEP resource panel

• lid WRR (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid)

Of registreer je om te kunnen reageren.